Efter en tung yrkesbana

Ett livslångt tungt och slitsamt arbete sätter sina spår. Om du är sjuk och inte kan gå i annan pension, kan du ansöka om arbetslivspension.

Om ålderspensionen känns för långt borta och du inte kan få invalidpension, kan alternativet vara arbetslivspension. Du kan ansöka om pensionen som arbetstagare, företagare eller som arbetslös. Dessutom krävs att

  1. du är minst 63 år
  2. du ännu inte har uppnått din lägsta ålder för ålderspension
  3. du har arbetat i ett tungt och slitsamt arbete i minst 38 år
  4. din arbetsförmåga har försämrats på grund av sjukdom eller skada
  5. din senaste anställning eller företagarperiod och din FöPL-försäkring har avslutats för högst ett år sedan.

Ditt arbete är tungt och slitsamt om det t.ex. innehåller besvärliga arbetsställningar eller arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka. Detsamma gäller om du har haft ett interaktivt arbete som är särskilt krävande eller ett arbete med hög risk för olycksfall.

Hur mycket din sjukdom eller skada har försvagat din arbetsförmåga avgörs av Ilmarinens sakkunnigläkare.

Vad får du?

I arbetslivspensionen får den pension som du har intjänat fram till att du går i arbetslivspension. Därför är den i allmänhet mindre än invalidpension eller ålderspension.

Du får arbetslivspension fram till att du uppnår den lägsta åldern för ålderspension. Efter det ändras arbetslivspensionen automatiskt till ålderspension.

Ett nytt pensionsslag för personer med tungt arbete

Arbetslivspension är ett nytt pensionsslag som införs vid sidan av invalidpension. Arbetslivspension kan börja 1.2.2018 eller senare.

Arbete under tid med arbetslivspension

Du kan arbeta i viss mån vid sidan av arbetslivspensionen. Inkomstgränsen varierar årligen. Enligt nivån 2020 är den 834,52 euro i månaden. Om din lön emellertid överstiger inkomstgränsen, är det möjligt att du får ingen pension alls. Om din lön emellertid senare sjunker under inkomstgränsen, börjar du få pension på nytt.

Arbete som utförs vid sidan av arbetslivspension utökar din framtida pension med 1,5 procent per år.

Som arbetstagare intjänar du pension av dina inkomster, som företagare av din FöPL-arbetsinkomst. Inkomsterna utgörs av alla skattepliktiga inkomster som du får för arbetet, t.ex. olika lönetillägg och semesterpenning.

Om du arbetar vid sidan av pensionen, skaffa två skattekort, ett för löneinkomst och ett för pensionsinkomst.

Arbetslivspension eller invalidpension?

Arbetslivspensionen är mindre än invalidpensionen. Därför lönar det sig att hellre ansöka om invalidpension än arbetslivspension.

Vilken du än ansöker om, bör du ha en sjukdom eller en skada som konstaterats av läkare. För att få invalidpension krävs en allvarligare sjukdom eller skada än för att få arbetslivspension.

Av tabellen framgår de andra väsentliga skillnaderna mellan arbetslivspension och invalidpension

 

Arbetslivspension

Invalidpension

När kan pension tas ut

fr.o.m. 1.2.2018

När som helst

Vid vilken ålder kan man gå i pension

Tidigast vid 63 års ålder

Då du ännu inte har uppnått din lägsta ålder för ålderspension

I vilken situation

Då du har arbetat minst 38 år i ett tungt och belastande arbete och din arbetsförmåga har försämrats

Då din arbetsförmåga har varit nedsatt på grund av sjukdom eller skada i minst ett år

Vem kan ansöka

En arbetstagare, företagare eller en arbetslös, då det gått mindre än ett år sedan arbetet upphörde

En arbetstagare, företagare eller en   arbetslös

Arbete under tid med pension

Om dina inkomster är mindre än en bestämd inkomstgräns (834,52 e/mån. år 2020), minskar din  pension inte

 

Om dina inkomster är mindre än din personliga inkomstgräns, minskar pensionen inte

Inverkan av FPA:s dagpenning

Du behöver inte få dagpenning från FPA för att få pension

Du kan i allmänhet få full pension   först efter att du fått FPA:s sjukdagpenning för maximitiden, dvs. i 300 dagar.