Granska ditt pensionsutdrag

Varje euro som du intjänar utökar din pension. Hur mycket framgår av ditt pensionsutdrag. Granska utdraget på nätet. Korrigera vid behov.

Pension tillväxer för arbete, då din arbetsgivare skött ditt pensionsskydd. Som företagare sköter du ditt pensionsskydd själv. Ju mer och ju längre du arbetar, desto större blir din pension. 

Du kan granska den pension som du hittills tjänat in av uppgifterna på pensionsutdraget. Av pensionsutdraget framgår hur mycket du fått i lön, när och av vem. Du ser också hur mycket pension du har intjänat i dina anställningar. Eller av din företagsverksamhet. Då anställningarna syns på pensionsutdraget sådana de borde vara, vet du att din arbetsgivare har ordnat med behörigt pensionsskydd.  

Enklast granskar du ditt pensionsutdrag på nätet, där du kan granska det när som helst. 

Du får pensionsutdrag från ditt senaste pensionsbolag

Du får ett pensionsutdrag då du bor i Finland och är en 18–67-årig arbetstagare eller företagare. Du får ett utdrag också om du är partiell ålderspensionerad. Om du däremot får någon annan pension eller bor utomlands, får du inget utdrag. 

Du får pensionsutdraget från det arbetspensionsförsäkringsbolag, där din nuvarande arbetsgivare har försäkrat dig med en pensionsförsäkring för arbetstagare, dvs. en ArPL-försäkring. Eller där du som företagare försäkrat dig själv med en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring. Om du inte arbetar, får du ett pensionsutdrag från det pensionsbolag, där du senast var försäkrad. 

Om du inte är säker på var din försäkring är eller har varit, ring vår kundservice, så får du klarhet.

Även på papper

Om du inte vill ha ett elektroniskt utdrag, får du ett pappersutdrag per post var tredje år, på hösten. Vilket år utdraget skickas beror på i vilken månad du är född enligt följande: 

Födelsemånad

Pensionsutdrag skickas

januari–april

2019

maj–augusti

2020

september–december

2021

Om du är 59 år eller över, får du ett pensionsutdrag per post varje år.

Granska uppgifterna på pensionsutdraget

Enklast granskar du ditt pensionsutdrag i vår webbtjänst. Där kan du granska din pension när som helst. Om du behöver korrigera ditt pensionurdrag, kontakta din arbetsgivare först. Arbetsgivaren kommer att göra de ändringar i inkomstregistret från vilken de kommer att uppdateras i pensionsutdragen. Om reparationer gäller 2018 eller tidigare, vänligen gör en onlinetjänstmeddelande, vi kontaktat den aktuella arbetsgivaren på dina vägnar.

För att kunna ta kontakt behöver vi skriftligt material av dig, med vilket vi kan bevisa för arbetsgivaren att ditt pensionsskydd behöver korrigeras. Skriftligt material är t.ex. arbetsavtal, arbetsintyg, lönespecifikation eller annan redogörelse. Ju tillförlitligare material du kan ge oss, desto lättare är det att få ditt pensionsskydd i skick även i efterskott och för en mycket lång tid tillbaka.