Pension tillväxer även när du är arbetslös

Pension tillväxer också då du är utan arbete. Inkomstrelaterad dagpenning utökar din pension på samma sätt som dina förvärvsinkomster.

Om det går så illa att du förlorar ditt arbete, anmäl dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, dvs. TE-centralen. Gör ett besök på byrån senast den första dagen du är arbetslös. Ansök därefter om inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa. Om du inte hör till någon kassa, ansök om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.

Pension tillväxer också då du är utan arbete. Tack vare din inkomstrelaterade dagpenning. Den utökar din pension på samma sätt som dina förvärvsinkomster, dvs. med 1,5 procent per år. Villkoret är att dina förvärvsinkomster överstigit en viss summa under din yrkesbana. År 2020 är denna summa 18 171,45 euro. Du intjänar pension tills du fyller din pensionsålder. 

Om du är född före år 1958 och har fått arbetslöshetsdagpenning för över 500 dagar,  kan du gå i ålderspension vid 62 års ålder. Hämta i så fall ett intyg från din arbetslöshetskassa eller FPA om att du fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar under den månad som föregår pensionen. Om du inte vet hur du bör handla, ring oss. Du når vår kundtjänst på nummer 010 284 3719.