När kan man gå i ålderspension?

Du kan gå i ålderspension efter att du uppnått din lägsta ålder för ålderspension – eller vid ett senare datum. Födelseåret är avgörande för när du kan bli pensionär. Ju äldre du är när du går i pension, desto större är din pension.

Du kan gå i ålderspension när som helst efter att du uppnått din lägsta ålder för ålderspension. Därtill förutsätts att din nuvarande anställning har upphört.

Tidpunkten för när du kan gå i pension är beroende av vilket år du är född.

Ditt födelseår avgör din pensionsålder

Om du är född 1954 eller tidigare, kan du gå i pension tidigast vid 63 års ålder. Om du däremot är född 1955 eller senare, är din pensionsålder beroende av ditt födelseår.

Ett undantag är om du länge varit arbetslös och är född före år 1958. Då kan det hända att du kan gå i pension redan vid 62 års ålder.

Den målsatta pensionsåldern är målet

Av tabellen framgår din lägsta pensionsålder och din övre åldersgräns för ålderspension.

Tabellen innehåller också en uppskattning av din målsatta pensionsålder. Då har din pension hunnit växa i samma grad som livslängdskoefficienten har minskat den. Om du däremot går i pension efter att du uppnått din målsatta pensionsålder, ökar din pension ytterligare. Uppskattningen av din målsatta pensionsålder preciseras varje år i takt med att statistiken om den förväntade livslängden färdigställs.

Du kan gå i pension senast när du uppnått den övre åldersgränsen för ålderspension.

Födelseår

Den lägsta åldern för ålderspension

Uppskattad   målsatt pensionsålder

Övre åldersgräns för ålderspension

1953 eller tidigare

63 år

Ingen målsatt pensionsålder

68 år

1954

63 år

63 år 9 mån.

68 år

1955

63 år 3 mån.

64 år 1 mån.

68 år

1956

63 år 6 mån.

64 år 5 mån.

68 år

1957

63 år 9 mån.

64 år 9 mån.

68 år

1958

64 år

65 år 1 mån.

69 år

1959

64 år 3 mån.

65 år 5 mån.

69 år

1960

64 år 6 mån.

65 år 9 mån.

69 år

1961

64 år 9 mån.

66 år 2 mån.

69 år

1962

65 år

66 år 6 mån.

70 år

1963

65 år

66 år 8 mån.

70 år

1964

65 år

66 år 9 mån.

70 år

1965 eller senare

Den förväntade livslängden i din åldersklass och yrkesbanornas längd   avgör – den nyaste uppskattningen finns på vår webbplats

 Alternativt partiell ålderspension

Du kan vara i en situation, där du vill gå i pension redan före din lägsta ålder för ålderspension. Lösningen kan då vara partiell ålderspension. Det är ett nytt pensionsslag, som du kan ta ut redan vid 61 års ålder.