Pension för arbete utomlands

Du tjänar arbetspension för allt arbete du gör, vanligen även utomlands. Pension intjänas enligt bestämmelserna i det land där du har pensionsförsäkring medan du arbetar utomlands.

Du kan ansöka om pension intjänad i andra länder på normalt sätt i Finland om landet där du arbetat var ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett s.k. avtalsland som Finland har en överenskommelse om social trygghet med, det vill säga de nordiska länderna, USA, Kanada, Chile, Indien, Israel, Australien och från och med 1.2.2017 även Kina och Sydkorea.

Pension från länder utan överenskommelse

Om du har arbetat i ett land som inte tillhör EU eller EES och som inte har någon överenskommelse om social trygghet med Finland får du inte automatiskt pension i Finland. Det är dock värt att utreda det specifika fallet. Mer information ges av Pensionsskyddscentralen.

Pension intjänad i Finland kan betalas ut till pensionstagare som bor utomlands. 

Att ansöka om pension från EU- eller EES-länder och avtalsländer


Om du bor i Finland när du ska ansöka om pension fyller du i en normal finländsk pensionsansökan. I din ansökan ska du ange alla de länder där du tidigare bott eller arbetat. 

Bifoga en blankett (bilaga U) till din ansökan där du beskriver ditt arbete utomlands. På bilaga U (Bosättning och arbete utomlands) ska du fylla i tiden för bosättning och arbete i olika länder. Bifoga även eventuella handlingar om ditt arbete utomlands, till exempel arbetsintyg. Pensionsskyddscentralen vidarebefordrar din ansökan till myndigheterna i länderna där du arbetat. 

Skicka din ansökan med bilagor till Pensionsskyddscentralen eller till oss. Vi tar hand om din utländska pensionsansökan.

Ansökan om pension från länder som saknar överenskommelse

Pensionstagare ansöker själva om pension från länder som saknar överenskommelse med Finland.

Bosättning utomlands

Om du bor i ett EU-, EES- eller avtalsland när du ansöker om pension ska du i din ansökan meddela att du arbetat eller bott i Finland. Då kommer försäkringsanstalten i ditt bosättningsland att skicka din ansökan till Finland så att ditt pensionsärende tas upp till behandling.​

Om du bor i ett land som saknar överenskommelse ska du ansöka i Finland om pension för arbete i Finland. Vid övriga pensioner följer du tillvägagångssätten i ditt bosättningsland.