Granska din pension på nätet

Logga in

Kundtjänst | 010 284 2010

Hur och när kan man gå i pension?

Pensionstagare

På den här sidan finns en sammanställning av all den information som du behöver om din pension och om att arbeta vid sidan av pensionen. 

Pensionens utbetalningsdagar år 2020

 Du får pengar på kontot den första bankdagen varje månad.

 

Justera din skatteprocent

Ditt pensionsbelopp justeras årligen enligt arbetspensionsindexet. Justeringen utfors alltid i början av januari. Din pension kan också ändra i början av februari varje år av en annan orsak. Skatteprocenten ändras nämligen då. Du behöver inte meddela oss din nya skatteprocent, utan skattemyndigheterna gör det för din del.

Om du vill minska din skatteprocent, ansök om ett nytt skattekort för pensionsinkomst. Om du däremot vill höja din skatteprocent, meddela det direkt till oss.

Har ditt kontonummer eller din adress ändrat?

Meddela oss om ditt kontonummer ändras. På så sätt säkerställer du att du får din pension på rätt dag. Om din adress ändrar, behöver du inte nödvändigtvis vidta åtgärder, eftersom vi får dina nya adressuppgifter direkt från Befolkningsregistercentralen inom en månad. Om du vill att vi ska veta om adressändringen fortare, kan du meddela oss den. 

Enklast meddelar du om ändringar i webbtjänsten. Du kan också skicka oss ett brev som innehåller din personbeteckning och din underskrift. Du kan också använda bankens blankett för att meddela ditt kontonummer.

Skaffa ett intyg om din pension

Du kan ibland behöva ett intyg om att du får pension. Intyget kan skrivas ut i vår webbtjänst. Intyget är ett officiellt dokument som du kan skicka till skattebyrån, socialmyndigheterna, FPA eller utöskningsmyndigheterna eller till vilken som helst myndighet i hemlandet eller utomlands. Intyget duger också som bilaga till bostadsansökan.