Meddelande om avslutad FöPL-försäkring

På den här sidan meddelar vi om en avslutad FöPL-försäkring när företagarens adress är okänd.

Offentlig delgivning om avslutad FöPL-försäkring

Vi kan avsluta en FöPL-försäkring utan separat anmälan från företagaren om företagarens företagsverksamhet har upphört och myndigheterna har konstaterat att adressen är okänd.

Vi ger alltid ett beslut som kan överklagas när vi avslutar en FöPL-försäkring. Om vi inte har fått reda på företagarens adress meddelar vi om att försäkringen avslutats på vår webbplats.

Meddelanden

Genom offentlig delgivning meddelas att försäkringen enligt lagen om pension för företagare (FöPL) har avslutats för nedanstående personer.

Namn (förnamn,
efternamn)
Hemort Datum för beslut om
avslutad försäkring
Offentliggörandet av meddelandet
RASHID AHMED NAZHAN HELSINKI 14.12.2021 15.12.2021
OTTERSTEDT PER OLA SUNDBYBERG 14.12.2021 15.12.2021
LAPMAA MIHKEL HELSINKI 14.12.2021 15.12.2021
PUKK BRANDT NAANTALI 14.12.2021 15.12.2021
NAUTS ROLAND TYRNÄVÄ 14.12.2021 15.12.2021

 

Enligt 62 § 3:e momentet i förvaltningslagen anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerats.

Besluten finns tillgängliga för berörda personer hos Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, adress: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.