Meddelande om avslutad FöPL-försäkring

På den här sidan meddelar vi om en avslutad FöPL-försäkring när företagarens adress är okänd.

Offentlig delgivning om avslutad FöPL-försäkring

Vi kan avsluta en FöPL-försäkring utan separat anmälan från företagaren om företagarens företagsverksamhet har upphört och myndigheterna har konstaterat att adressen är okänd.

Vi ger alltid ett beslut som kan överklagas när vi avslutar en FöPL-försäkring. Om vi inte har fått reda på företagarens adress meddelar vi om att försäkringen avslutats på vår webbplats.

Meddelanden

Genom offentlig delgivning meddelas att försäkringen enligt lagen om pension för företagare (FöPL) har avslutats för nedanstående personer.

Namn (förnamn,
efternamn)
Hemort Datum för beslut om
avslutad försäkring
Offentliggörandet av meddelandet
LIIVA, DIIMO INGEN HEMKOMMUN I FINLAND 15.3.2023 24.3.2023
KLIMOV, MAKSIM INGEN HEMKOMMUN I FINLAND 21.3.2023 24.3.2023
KARU, JANEK INGEN HEMKOMMUN I FINLAND 21.3.2023 24.3.2023
PUNT, RAIT INGEN HEMKOMMUN I FINLAND 21.3.2023 24.3.2023
MARTIN, KOKS INGEN HEMKOMMUN I FINLAND 21.3.2023 24.3.2023
BAKOUCH, MICHAEL INGEN HEMKOMMUN I FINLAND 22.3.2023 24.3.2023
KOROLJOV, OLIVER HELSINKI 23.3.2023 24.3.2023
ERENDI, KRISTJAN INGEN HEMKOMMUN I FINLAND 24.3.2023 24.3.2023
SOONDRA, KRISTJAN INGEN HEMKOMMUN I FINLAND 24.3.2023 24.3.2023
KONT, KAIMAR INGEN HEMKOMMUN I FINLAND 24.3.2023 24.3.2023
SAVIMAA, RAIGO INGEN HEMKOMMUN I FINLAND 24.3.2023 24.3.2023

 

Enligt 62 § 3:e momentet i förvaltningslagen anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerats.

Besluten finns tillgängliga för berörda personer hos Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, adress: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.