Nyheter 22.9.2020

Ilmarinen vill fortsätta att stöda sina kunder vid betalningssvårigheter

Vid betalningssvårigheter uppmanar vi dig att kontakta oss i god tid för att tillsammans diskutera dina alternativ. Vi strävar alltid efter att ordna ärendena smidigt för dig inom möjliga ramar och vi bedömer din situation individuellt. Vi finns här för dig.

Betalningen av de försäkringsavgifter som beviljades flexibilitet på våren förfaller under hösten. Om din betalningsförmåga emellertid är begränsad, uppmanar vi dig att kontakta oss för att avtala om en betalningstidtabell. Observera att betalningen av avgifterna inte kan avbrytas helt.

Företagare

Du ser din nuvarande betalningssituation genom att logga in i vår webbtjänst för företagare med dina personliga nätbankskoder. I tjänsten kan du granska dina betalda och öppna FöPL-avgifter. Vår kundservice ger också stöd om du behöver hjälp för att lösa betalningssvårigheterna.

Är din FöPL-inkomst uppdaterad?

Kom också ihåg att kontrollera din FöPL-arbetsinkomst, om det har skett ändringar i din arbetsinsats. Om du t.ex. övergår från att ha varit företagare i bisyssla till att vara företagare på heltid eller om du utvidgar din företagarverksamhet, höj din arbetsinkomst. Om din arbetsinsats i företaget i stället minskar, sänk din arbetsinkomst. Alltid då du gör ändringar i din FöPL-arbetsinkomst, ändrar du samtidigt också ditt pensionsskydd och din sociala trygghet samt även din FöPL-försäkringsavgift.

Du kan endast ändra din arbetsinkomst från anmälningstidpunkten framåt, och således lönar dig sig att genast reagera vid ändringar i företagsverksamheten. Andra ändringar än de som sker i företagsverksamheten och arbetet, såsom högre sociala förmåner, är inte en grund för att ändra arbetsinkomsten.

Arbetsinkomsten ska alltid motsvara din arbetsinsats, även under undantagsförhållandena.

Arbetsgivare

Kontrollera förfallodagarna för dina ArPL-fakturor i vår webbtjänst. De ArPL-fakturor som sköts upp i våras på grund av coronapandemin kommer att förfalla senast i slutet av oktober.

I webbtjänsten kan du be om betalningstid för nya ArPL-fakturor som grundar sig på de löner som utbetalats i juli–augusti eller så kan du ändra de kommande ArPL-fakturornas förfallodag. ArPL-avgiften förfaller i regel den sista dagen i den månad som följer på lönebetalningen. I vår webbtjänst kan du ändra ArPL-avgiften att förfalla den andra månaden efter lönebetalningen. I sådana fall läggs en försäkringsavgiftsränta (2 %) på försäkringsavgiften för den andra månaden.

Om du vill förhandla om en längre betalningstid, kontakta vår kundservice i ArPL-fakturerings-ärenden. Vi bedömer alltid din situation individuellt och strävar efter att hitta en lösning som hjälper dig att klara av dina betalningar. Vi ber dig kontakta oss i så god tid som möjligt för att diskutera din situation.

Coronapandemin ändrade pensionsförsäkringspraxisen på våren

Vi har velat hjälpa våra kunder med eventuella betalningssvårigheter genom att ge lättnader i betalningen av försäkringsavgifterna under coronaviruspandemin som bröt ut på våren.

Tack vare den tidsbestämda avvikelsen som i snabb takt infördes i ArPL- och FöPL-försäkringsvillkoren och som SHM fastställde på arbetspensionsbolagens ansökan på våren, kunde pensionsbolagen bevilja längre betalningstider. Det gav företagare och arbetsgivare tillfällig flexibilitet i avgiftsbetalningen.

Tillfällig nedsättning av arbetspensionsavgifterna

Den 1 maj 2020 trädde en lag i kraft som sänker ArPL-avgiften inom den privata sektorn med 2,6 procentenheter under perioden 1.5–31.12.2020. Nedsättningen innebär lättnader i avgifterna för sammanlagt ca 910 miljoner euro för arbetsgivarna inom den privata sektorn.

För avgiftsnedsättningen används arbetspensionssystemets EMU-buffert. Bufferten utökas på nytt genom att tillfälligt höja arbetsgivarens avgift under åren 2022–2025 i syfte att kompensera den tillfälliga nedsättningen. Under tiden för nedsättningen betalas inte några kundåterbäringar.

Varför insamlas och betalas pensionsavgifter?

Ilmarinens främsta uppgift är att säkerställa att kunderna får den pension som de tjänar in i sitt arbete. De pensionsavgifter som för närvarande insamlas används i stor utsträckning för att betala löpande pensioner. Pensionsavgifter uppbärs av arbetsgivare, löntagare och företagare. En liten del av pensionerna finansieras med avkastning från placeringen av pensionstillgångarna.

Ta kontakt

Vår kundtjänst nås vardagar på nummer 010 195 000.

Aktuellt nu

Nyheter 28.11.2022

Bra att veta för pensionstagare då årsskiftet närmar sig

Vi har publicerat information om nästa års pension, utbetalningsdagar och förskotts-inne-hållning av skatt för våra kunder i tjänsten MinPension. I slutet av året skickar vi våra pensionstagare ett sms som styr dem att läsa sina uppgifter i MinPension.

Bra att veta för pensionstagare då årsskiftet närmar sig

Artikkeli 23.11.2022

Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen

Vilka frågor har företagare kring FöPL-lagändringen som nu behandlas i riksdagen? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi fått från företagare. Svaren bygger på antagandet att regeringens proposition går oförändrad genom riksdagens behandling. Sakkunnig i artikeln är Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen
Mera nyheter och meddelanden