Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Nyheter 16.11.2021

Arbetspensionsförsäkrings- avgifterna för 2022 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022. ArPL-grundavgiften är 25,85 procent av lönesumman år 2022. För största delen av kunderna är detta den centrala procenten, eftersom den även ligger till grund för den avgift som Ilmarinen fakturerar på basis av kundernas anmälningar om löneuppgifter varje månad.

Arbetspensionsavgifternas genomsnittliga nivå stiger med 0,45 procentenheter år 2022. Behovet av en förhöjning avtalades om redan tidigare i samband med beviljandet av coronalättnader i ArPL-avgifterna.

ArPL-avgiften delas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagarens andel kommer att vara lika stor som i år, dvs. 7,15 procent för arbetstagare under 53 år och över 63 år samt 8,65 procent för arbetstagare i åldern 53–62 år.

Den genomsnittliga pensionsförsäkringsavgiften (24,85 procent) som arbetsmarknadens central¬organisationer föreslagit och som publicerades redan tidigare är också viktig för arbetsgivarna, eftersom den beskriver den allmänna avgiftsnivån och ger en helhetsbild av avgiftsutvecklingen under åren.

Pensionsavgiften för företagare hålls på samma nivå som år 2021. För företagare under 53 år och över 63 år är avgiften 24,10 procent och för företagare i åldern 53–62 år 25,60 procent av den fastställda arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten justeras automatiskt med lönekoefficienten varje år. Lönekoefficienten höjer FöPL-arbetsinkomsten med 2,45 procent nästa år.

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande
Vad bör arbetsgivaren att känna till om arbetspensionsavgifterna 2022?
Så här bestäms ArPL-avgiften
ArPL-nyckeltal 2016–2022
FöPL-nyckeltal 2016–2022

Aktuellt nu

Nyheter 3.3.2023

Arbetsgivare, det utlovas utmärkta kundåterbäringar – beloppet syns i tjänsten för arbetsgivare

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i tjänsten för arbetsgivare fr.o.m. den 3 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat rekordartat och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, det utlovas utmärkta kundåterbäringar – beloppet syns i tjänsten för arbetsgivare

Artikkeli 2.3.2023

Att försäkra utomlands arbete är ofta ett äventyr i den byråkratiska djungeln - Vi hjälper dig att ta dig igenom den

När du flyttar utomlands är det viktigt att veta till vilket lands socialförsäkring du tillhör medan du jobbar utomlands, förstå omfattningen av den sociala tryggheten i landet och se till att alla officiella handlingar – både lagstadgade och eventuella tilläggsförsäkringar – är i ordning. Att reda ut detta kan kännas utmanande och tidskrävande, särskilt om du för första gången lär dig känna en ny kultur, ett nytt samhälle och dess normer. Visste du att Ilmarinen hjälper sina kunder i frågor om försäkrande av utlandsarbete?

Att försäkra utomlands arbete är ofta ett äventyr i den byråkratiska djungeln - Vi hjälper dig att ta dig igenom den
Mera nyheter och meddelanden