Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Nyheter 16.11.2021

Arbetspensionsförsäkrings- avgifterna för 2022 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022. ArPL-grundavgiften är 25,85 procent av lönesumman år 2022. För största delen av kunderna är detta den centrala procenten, eftersom den även ligger till grund för den avgift som Ilmarinen fakturerar på basis av kundernas anmälningar om löneuppgifter varje månad.

Arbetspensionsavgifternas genomsnittliga nivå stiger med 0,45 procentenheter år 2022. Behovet av en förhöjning avtalades om redan tidigare i samband med beviljandet av coronalättnader i ArPL-avgifterna.

ArPL-avgiften delas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagarens andel kommer att vara lika stor som i år, dvs. 7,15 procent för arbetstagare under 53 år och över 63 år samt 8,65 procent för arbetstagare i åldern 53–62 år.

Den genomsnittliga pensionsförsäkringsavgiften (24,85 procent) som arbetsmarknadens central¬organisationer föreslagit och som publicerades redan tidigare är också viktig för arbetsgivarna, eftersom den beskriver den allmänna avgiftsnivån och ger en helhetsbild av avgiftsutvecklingen under åren.

Pensionsavgiften för företagare hålls på samma nivå som år 2021. För företagare under 53 år och över 63 år är avgiften 24,10 procent och för företagare i åldern 53–62 år 25,60 procent av den fastställda arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten justeras automatiskt med lönekoefficienten varje år. Lönekoefficienten höjer FöPL-arbetsinkomsten med 2,45 procent nästa år.

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande
Vad bör arbetsgivaren att känna till om arbetspensionsavgifterna 2022?
Så här bestäms ArPL-avgiften
ArPL-nyckeltal 2016–2022
FöPL-nyckeltal 2016–2022

Aktuellt nu

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 28.6.2023

​​EU-avtal om distansarbete​

En del av EU-länderna har ingått ett ramavtal om distansarbete över gränserna. Enligt avtalet om distansarbete kan arbetstagare som arbetar både på distans och i företagets lokaler i två EU-länder under vissa förutsättningar försäkras i arbetsgivarens hemland i stället för bosättningslandet.

​​EU-avtal om distansarbete​
Mera nyheter och meddelanden