Nyheter 3.9.2021

Öppettider för jul, nyår och trettondagen

Se Ilmarinens kundtjänst öppettider för jul, nyår och trettondagen.

Jul

  • 23.12. vår kundtjänst är öppen kl. 8.00-16.00.
  • 24.-26.12. vår tjänst är stängd.

Nyår

  • 31.12. vår kundtjänst är öppen kl. 8.00-16.00.
  • På nyårsdagen 1.1.2022 vår tjänst är stängd.

Trettondagen

  • 5.1. är kundtjänst öppen 8.00-16.00.
  • 6.1. vår tjänst är stängd.


Kom ihåg att med vår webbtjänst kan du ta hand om dina ärenden när som helst!

Se vår kontaktuppgfter

God jul och gott nytt år 2022!

Aktuellt nu

Meddelande 29.4.2022

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2022: Premieinkomsten ökade, kostnadseffektiviteten förbättrades och solvensen var fortsatt stark i ett krävande marknadsläge

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -2,2 (4,8) procent, dvs. 1,4 miljarder euro negativ som en följd av aktiekursernas nedgång och räntestegringarna. Placeringarnas marknadsvärde sjönk till 59,1 (60,8) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,4 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2022: Premieinkomsten ökade, kostnadseffektiviteten förbättrades och solvensen var fortsatt stark i ett krävande marknadsläge

Meddelande 21.3.2022

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021

Koldioxidintensiteten av de direkta noterade aktieplaceringarna minskade och den nya klimatfärdplanen visar hur vi uppnår klimatneutrala pensionstillgångar. Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport innehåller information om hur skötseln av ditt pensionsskydd inverkar på ekonomin, människorna och miljön.

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021

Meddelande 18.2.2022

Ilmarinens bokslut 2021: Placeringstillgångarna och solvens-kapitalet ökade till rekordnivå och den starka utvecklingen inom kundanskaffningen fortsatte samtidigt som bolagets kostnads-effektivitet förbättrades ytterligare

Ilmarinens placeringar avkastade 15,3 procent, dvs. 8,1 miljarder euro. Placeringstillgångarnas värde steg till en rekordhög nivå på 60,8 miljarder euro och solvensen stärktes.

Ilmarinens bokslut 2021: Placeringstillgångarna och solvens-kapitalet ökade till rekordnivå och den starka utvecklingen inom kundanskaffningen fortsatte samtidigt som bolagets kostnads-effektivitet förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden