Nyheter 12.9.2022

Prissättningen av arbetspensionsavgiftens omkostnadsdel förändras vid årsskiftet – som kund hos Ilmarinen gynnas du av vår effektivitet

Snart kan du jämföra olika pensionsbolag utifrån deras omkostnader. Ilmarinens utmärkta effektivitet kommer att innebära lägre arbetspensionsavgifter för våra kunder.

Från och med början av 2023 kommer ArPL-avgiftens omkostnadsdel att fastställas separat av varje pensionsbolag. Omkostnadsdelen är den del av avgiften som täcker pensionsbolagets driftskostnader, med andra ord kostnaderna för att sköta försäkringar och pensioner. År 2022 har omkostnadsdelen i genomsnitt varit 0,5 procent av lönesumman, det vill säga den påverkar inte den totala arbetspensionsavgiften särskilt mycket.


Effektivitet är lika med billigare försäkringar


Ilmarinen har förbättrat sin kostnadseffektivitet systematiskt i många år och enligt de senaste resultatuppgifterna är vi det mest effektiva pensionsbolaget*. Denna effektivitet gynnar våra kunder i form av en lägre omkostnadsdel.

Omkostnadsavgiften som Ilmarinen tar ut beror på kundföretagets lönesumma och antalet försäkrade arbetstagare. Omkostnadsavgiften hålls alltid uppdaterad och på rätt nivå, vilket innebär att man undviker överraskningar med försäkringsavgiften i efterskott. Omkostnadsavgiften stiger inte heller när kundförhållandet fortsätter, utan alla våra kunder behandlas jämlikt.

Förändringen beror på en lagändring som träder i kraft i början av 2023. Syftet är att förbättra kostnadseffektiviteten och att skapa ökad transparens genom att avgiften ligger på rätt nivå direkt.

Tidigare var omkostnadsdelen samma för alla arbetspensionsbolag och eventuella överskott delades ut till kunderna med nästa års kundåterbäringar. När varje pensionsbolag i fortsättningen tar ut den summa som behövs kommer inget överskott längre att uppkomma.


Stark solvens ger utmärkta kundåterbäringar

Som kund hos Ilmarinen gynnas du också av våra utmärkta kundåterbäringar som sänker pensionsförsäkringens pris.

Från och med årsskiftet kommer kundåterbäringarna att enbart bygga på pensionsbolagets solvens. En procent av pensionsbolagets solvenskapital delas ut till kunderna i form av återbäringar som sänker arbetspensionsavgiften under följande år.

Kundåterbäringarna följer den nya modellen från och med 2023 och dras därmed av från kundernas avgifter 2024. År 2023 beräknas kundåterbäringarna enligt den gamla modellen.

Ilmarinens starka solvens bygger på en framsynt placeringsverksamhet som ger god avkastning – på lång sikt den bästa i branschen.

Möjligt att påverka priset

Priset på en arbetspensionsförsäkring påverkas av omkostnadsdelen som direkt avspeglas i pensionsavgiften, samt av kundåterbärningar som delas ut till kunderna följande år. Som kund hos oss gynnas du även fortsättningsvis av Ilmarinens effektivitet och solvens – en del av vårt goda resultat går till kunderna, som samtidigt är våra ägare.

*) Pensionsbolagens delårsresultat 30.6.2022

Aktuellt nu

Nyheter 13.12.2022

FöPL-reformen träder i kraft vid årsskiftet

Lagen om pension för företagare ändras från och med årsskiftet: arbetsinkomsten kommer att fastställas mer utförligt och justeras oftare. Företagare förtjänar lika bra pensionsskydd och social trygghet som löntagarna. Reformen bidrar till att det blir så, säger Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

FöPL-reformen träder i kraft vid årsskiftet

Artikkeli 23.11.2022

Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen

Vilka frågor har företagare kring FöPL-lagändringen? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi fått från företagare. Sakkunnig i artikeln är Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen
Mera nyheter och meddelanden