Rehabilitering
är en möjlighet

Rehabilitera dig tillbaka till arbetslivet

Då du mår bra orkar du arbeta. Om din arbetsförmåga försämras, ansök om rehabilitering. Det finns många olika former av yrkesinriktad rehabilitering. Som rehabiliteringsklient får du även ekonomiskt stöd. Vi tryggar din försörjning. Så att du till fullt kan koncentrera dig på att återfå din arbetsförmåga.

Vem kan ansöka om
rehabilitering?

Vad menas med
rehabilitering?

Ansöka om rehabilitering och planera din återgång till arbetet

Tillbaka till arbetet

Vem kan ansöka om rehabilitering?

Om du är arbetstagare eller företagare och din arbetsförmåga har försämrats, kan du ansöka om yrkesinriktad rehabilitering. Ansök om rehabilitering senast i det skedet när du löper risk för att bli helt arbetsoförmögen eller du inte längre klarar av att arbeta över huvud taget.

Vad menas med rehabilitering?

Yrkesinriktad rehabilitering ger dig fem alternativa sätt att rehabilitera dig tillbaka till arbetslivet. Något av dem lämpar sig säkert för dig. Vi betalar ekonomiskt stöd för alla dessa fem former av rehabilitering.

Ansöka om rehabilitering

Det är lätt att ansöka om rehabilitering. Fyll i den elektroniska rehabiliteringsansökan och skicka den till oss. Du får ett förhandsbeslut av oss inom en månad. Efter det är du ett steg närmare att återgå till arbetet.

Planera din återgång till arbetet

Fundera på hur du skulle kunna fortsätta arbeta. Begrunda också vilket yrkesinriktat rehabiliterings­alternativ som passar dig bäst. Eller ring oss så funderar vi tillsammans. Formulera slutligen din tanke till en rehabiliteringsplan och skicka den till oss. Då du har fått planen godkänd hos oss, är allting klart. Då är det bara att börja följa planen.