Ålderspension för arbetslösa

Om du varit arbetslös en längre tid och är född före 1958 kan du ha rätt att gå i ålderspension vid 62 års ålder. Även om ålderspensionen för arbetslösa börjar före den egentliga pensionsåldern görs ingen förtidsminskning av pensionen.

När kan jag gå i pension?

Pension för arbetslösa förutsätter att

  • du får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar och
  • du är född före 1958.

Att gå i pension som arbetslös

Du kan tidigast gå i pension i början av månaden efter att du fått dagpenning för minst en tilläggsdag och du är minst 62 år. Du kan själv välja om du vill gå i pension eller fortsätta med dagpenning. Det går inte att ansöka om ålderspension för arbetslösa retroaktivt.

Du behöver ett intyg över dagpenningens tilläggsdagar som du får från din arbetslöshetskassa eller från FPA. Skicka in intyget till oss via tjänsten MinPension.

Om du ansöker om pension på basis av tilläggsdagar från och med 1.3.2021 behöver du ett intyg över tilläggsdagarna som betalats ut i februari.

Du kan ansöka om ålderspension för arbetslösa via MinPension tidigast två månader innan pensionen ska börja.

För dig som är äldre och arbetslös finns även andra alternativ än ålderspension. Om du inte väljer ålderspension för arbetslösa tjänar du in mer pension för din inkomstrelaterade dagpenning tills dess att du uppnår din lägsta pensionsålder.

Du måste inte ansöka om ålderspension för arbetslösa, utan kan gå i pension först när du uppnår din lägsta pensionsålder eller därefter.
Alternativt kan du ansöka om partiell ålderspension och även fortsättningsvis få dagpenning. Partiell ålderspension minskar din slutgiltiga pension.

Fyll i en ansökan om ålderspension för arbetslösa på tjänsten MinPension.

MinPension-tjänsten