Att ansöka om pension från ett annat land

Om du har bott eller arbetat i utlandet ska du inte glömma att ansöka om pensionen du tjänat in utomlands. I de flesta fall är det enkelt att ansöka om utländsk pension. På denna sida kan du läsa om hur du ska gå till väga.

Att ansöka om pension från EU- eller EES-länder, Storbritannien, Schweiz eller övriga avtalsländer om du bor i Finland

Om du ansöker om pension från ett EU- eller EES-land, Storbritannien, Schweiz eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med och bor i Finland behöver du bara fylla i en finländsk pensionsansökan. I din ansökan ska du ange från vilket land och för vilken tid du ansöker om pension samt fylla i nödvändiga uppgifter om ditt boende och arbete utomlands.

Enklast ansöker du om pension via tjänsten MinPension. När du ansöker om pension på MinPension-tjänsten behöver du inte bifoga en separat bilaga U (Boende och arbete utomlands) till din ansökan, eftersom vi i webbformuläret ber dig fylla i alla nödvändiga uppgifter om ditt boende och arbete utomlands. Om du skickar in en pappersansökan behöver du bifoga bilaga U.

När vi har tagit emot din ansökan skickar vi den vidare till Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen bekräftar uppgifterna i din ansökan och förmedlar den vidare utomlands. Även om handläggningstiderna utomlands kan vara långa påverkar detta inte handläggningen av din pension i Finland, utan du får ett beslut om pensionen du tjänat in i Finland på normalt vis. Den utländska pensionsanstalten fattar ett separat beslut och betalar ut din eventuella utländska pension till ditt konto. Pension intjänas och pensionen beviljas enligt den egna lagstiftningen i respektive arbetsland.

Om du har frågor kring handläggningen av din pensionsansökan utomlands måste du kontakta den utländska pensionsanstalten. Kontakta Pensionsskyddscentralen (etk.fi) för kontaktuppgifter till utländska pensionsanstalter.

Sammanfattning av ansökningsprocessen

 1. Fyll i en pensionsansökan på MinPension-tjänsten.
 2. Vi skickar din ansökan vidare till Pensionsskyddscentralen.
 3. Pensionsskyddscentralen bekräftar uppgifterna i din ansökan och förmedlar den vidare till rätt land.
 4. Den utländska pensionsanstalten fattar sitt eget beslut och betalar ut din eventuella utländska pension till ditt konto.

Att ansöka om pension från ett icke-avtalsland om du bor i Finland

Om du bor i Finland och ansöker om pension utanför EU-eller EES-området, Storbritannien, Schweiz eller ett avtalsland måste du själv ta hand om din pensionsansökan i det berörda landet.

Alla länder betalar inte ut pension till Finland, men det är värt att kontrollera saken i varje individuellt fall. Mer information får du från Pensionsskyddscentralen (etk.fi).

Att ansöka om pension intjänad i Finland om du bor i ett EU-, EES- eller avtalsland

Om du bor i ett EU- eller EES-land, Storbritannien, Schweiz eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med ska du ansöka om finsk pension via pensionsanstalten i landet där du bor. Fyll i en pensionsansökan i bosättningslandet och ange att du ansöker om pension från Finland. Pensionsanstalten i ditt bosättningsland skickar din ansökan vidare till Finland. Du måste ansöka om din pension via en pensionsanstalt i ditt bosättningsland även om du inte ansöker om pension från ditt bosättningsland.

Sammanfattning av ansökningsprocessen

 1. Kontakta pensionsanstalten i landet där du bor.
 2. Pensionsanstalten i ditt bosättningsland skickar din ansökan vidare till FPA eller Pensionsskyddscentralen, beroende på ditt bosättningsland.
 3. FPA eller Pensionsskyddscentralen skickar din ansökan till Ilmarinen.
 4. Vi fattar ett pensionsbeslut och betalar ut eventuell pension du tjänat in i Finland till ditt konto.

Att ansöka om pension intjänad i Finland om du bor i ett icke avtalsland

Om du bor i ett land som Finland saknar överenskommelse om social trygghet med ska du ansöka om finsk pension direkt från Finland med en finländsk ansökningsblankett. Till din ansökan ska du bifoga bilaga U (Boende och arbete utomlands). Om du har finska nätbankskoder kan du ansöka om pensionen via vår webbtjänst MinPension. Då behöver du inte fylla i bilaga U separat.

Sammanfattning av ansökningsprocessen

 1. Fyll i en finländsk pensionsansökan och bilaga U (Boende och arbete utomlands). Om du har finska nätbankskoder kan du ansöka om pensionen på MinPension-tjänsten.
 2. Skicka din ansökan till Ilmarinen.
 3. Vi fattar ett pensionsbeslut och betalar ut eventuell pension du tjänat in i Finland till ditt konto.
Var bor du när du ska ansöka om pension? I vilket land har du bott och arbetat? Skicka din pensionsansökan till
Finland EU- och EES-länderna, Storbritannien, Schweiz eller att avtalsland Ditt eget arbetspensionsbolag i Finland
Finland Icke avtalsländer (övriga länder) Pensionsanstalten i det aktuella landet
EU- och EES-länder, Storbritannien, Schweiz eller ett avtalsland Finland Pensionsanstalten i bosättningslandet
Icke avtalsländer (övriga länder) Finland Ditt eget arbetspensionsbolag i Finland

Att du får pension från utlandet hindrar dig inte från att få pension från Finland men kan påverka ditt finska pensionsbelopp.

Som företagare upphör din försäkringsskyldighet när du beviljas lagstadgad ålderspension från ett annat land. Om du vill kan du teckna en frivillig pensionsförsäkring för företagare.

Utländsk pension kan påverka dina sociala förmåner i Finland. Sociala förmåner är till exempel arbetslöshetsförmåner, sjukdagpenning och utkomststöd. Kontakta förmånens betalare direkt för att kontrollera hur den utländska pensionen påverkar dina förmåner.

Information om betalning av pension till utlandet och dess beskattning hittar du på våra sidor om utbetalning av pension.

Läs mer om utbetalning av pension >

Planerar du att arbeta utomlands? Läs mer om försäkring av utlandsarbete på vår webbplats.

Läs mer om försäkring av utlandsarbete >
Läs mer om att vara företagare utomlands >

EU-, EES- och avtalsländer

EU:s förordningar om social trygghet gäller i samtliga EU- och EES-länder samt i Schweiz och Storbritannien. Dessutom har Finland tecknat bilaterala överenskommelser om social trygghet med vissa länder

Huvudregeln i EU-förordningarna om social trygghet och de bilaterala överenskommelserna om social trygghet är att den som arbetar utomlands omfattas av det sociala trygghetssystemet i arbetslandet. De garanterar även att förmåner betalas mellan länderna. 

EU- och EES-länderna

EU- och EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Schweiz och Storbritannien har ett separat avtal med EU-länderna och tillämpar därmed också EU-bestämmelserna.

Avtalsländer

Finland har bilaterala överenskommelser om social trygghet med Australien, Chile, Förenta staterna, Indien, Israel, Japan, Kanada (Quebec), Kina och Sydkorea.

Icke avtalsländer

Alla andra länder än EU- och EES-länderna, Storbritannien, Schweiz och avtalsländerna räknas som icke avtalsländer.