Pension för arbete utomlands

När du arbetar utomlands omfattas du vanligtvis av socialförsäkringarna i landet där du arbetar. Din pension och övriga förmåner fastställs enligt lagstiftningen i ditt arbetsland.

Pensionstillväxt vid utlandsarbete

I de flesta länder tjänar man in pension för arbete men i vissa länder får man pension bara för att man bor där. Sådana länder är till exempel de nordiska länderna, Nederländerna, Australien, Israel och Kanada.

Arbete utomlands kan påverka ditt intjänade pensionsbelopp i Finland. 

Pension för tillfälligt arbete utomlands

Om du tillfälligt arbetar i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland och du har ett intyg om tillämplig lagstiftning, dvs. ett A1-intyg (etk.fi) tjänar du in pension i Finland. Kontrollera vilka länder som är EU- eller EES-länder eller har en överenskommelse om social trygghet.

Du tjänar även in pension i Finland om en finsk arbetsgivare skickar dig för att arbeta i ett land som saknar avtal. Trots att du tjänar in pension i Finland kan det vara möjligt att pensionsförsäkringsavgifter måste betalas till det land där du arbetar.

Ansök om utländsk pension

När du vill få pension som du tjänat in utomlands måste du göra en ansökan. Läs mer om ansök om utländsk pension.

Ansök om utländsk pension

Kom ihåg att ansöka om pension som du tjänat in utomlands.

Läs mer om att ansöka om pension från utlandet >