Menestystarinat

Millogilla reilu johtaminen vahvistaa työkykyä ja tuottavuutta

Millog panostaa henkilöstön työkykyyn erittäin kattavasti. Varhaisen välittämisen kulttuuri näkyy myös viivan alla.

Tampereella pääkonttoriaan pitävä Millog Oy ei ole kaikkein tavallisin työpaikka. Siellä työntekijän arkeen saattaa kuulua esimerkiksi panssarivaunujen tai ohjusveneiden huoltoa. Puolustusvoimien strategisena kumppanina yhtiö vastaa muun muassa maa- ja merivoimien kaluston kunnossapidosta.

Millogin 1 050 työntekijän kunnossapidosta 22 toimipaikalla puolestaan vastaa esimiesten lisäksi yhtiön HR-tiimi.

– Henkilöstöä on siirtynyt Millogiin kahdessa vaiheessa Puolustusvoimista vuosina 2009 ja 2015. Tällä hetkellä talossa on heidän lisäkseen lähes puolet suoraan Millogiin rekrytoituja. Puolustusvoimista siirtyneille työnantajan vaihtuminen on merkinnyt isoa kulttuurimuutosta. Millogilla uskotaan avoimuuteen ja varhaiseen välittämiseen, kertoo yhtiön henkilöstöjohtaja Marja Kuronen.

– Siirtyminen ei taatusti ollut kaikille helppoa, mutta nyt työntekijöiden tyytyväisyys on korkea. Täällä kaluston kunnossapito ei ole tukitoiminto vaan ydinliiketoimintaa. Se tuo lisää arvostusta, täydentää henkilöstöasiantuntija Heli Kulonen.

Hän kertoo Ilmarisen olleen isona apuna, kun ensimmäiset työntekijät siirtyivät Millogin leipiin.

Pitkäjänteistä työtä, ei taikatemppuja

Kuronen ja Kulonen korostavat, että työkyvyn edistäminen ei vaadi taikatemppuja. Se on pitkäjänteistä, suunnitelmallista työtä, muun muassa reilua johtamista, mielekkäitä työtehtäviä, sekä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Millog panostaa reiluun johtamiseen. Se on noussut ykkösasiaksi myös henkilöstökyselyissä.

– Reilun johtamisen avulla viedään työkykyasioitakin eteenpäin. Melkein kaikki esimiehet ovat jo käyneet meidän oman puolen vuoden mittaisen Reilu johtaminen -valmennusohjelmamme. Tänä vuonna on pilotoitu myös Reilu työkaveri -valmennusta, johon osallistuu koko työyhteisö, Kuronen valottaa.

Tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa

Millogilla yksi tärkeimmistä työkykyä edistävistä toimista ovat työterveysneuvottelut. Niitä pidetään, kun työntekijän työkyky on muuttunut. Neuvotteluissa pohditaan työkyvyn ja työn yhteensovittamista, tarvittavia kuntoutuksen keinoja sekä ratkaisuja työssä jatkamiseen. Millogilla neuvotteluja pidetään vuosittain 70–100 kappaletta.

– Neuvotteluissa on paikalla työntekijä, työterveyslääkäri, esimies ja HR:n edustaja. On tärkeää saada kuuluviin kaikkien osapuolten näkemykset. HR tuo neuvotteluun lisää vaihtoehtoja työhön paluun tukemiseen, toteaa Kulonen, joka osallistuu kaikkiin työterveysneuvotteluihin.

Teemme erittäin tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Sen lisäksi koko henkilöstöllä on laaja terveysturvavakuutus, joka varmistaa nopean pääsyn esimerkiksi magneettitutkimuksiin ja leikkauksiin. Näin sairauspoissaolot eivät pitkity hoitojonoissa.

Joskus voi käydä niinkin, että työntekijä ei pysty jatkamaan nykyisissä tehtävissä. Niihin tilanteisiin on suunniteltu Ilmarisen ja Baronan Sopiva työ -palvelu, johon Millog lähti mukaan ensimmäisten joukossa. Siinä haetaan henkilön työkykyä vastaavaa työtä.

Työkyvyn tukena Millogissa käytetään terveyskyselyitä henkilöstölle. Vastaajat saavat kyselystä myös henkilökohtaisen palautteen.

– Henkilöstön elintapojen lisäksi saamme arvokasta tietoa esimiestyöstä ja ilmapiiristä. Henkilöstön näkemyksiä kuunnellaan tarkasti, sillä ne auttavat viemään asioita eteenpäin, Kuronen sanoo.

Millog_työkykykilpailu_käytävällä.jpg

Työkyky ratkaistaan arjessa

Vuonna 2017 Millogilla huomattiin, että arjen työturvallisuusasioissa on parantamisen varaa. Työntekijöillä oli paljon tapaturmista aiheutuvia sairauspoissaoloja, muun muassa liukastumisia työmatkoilla.

– Lähdimme aktiivisesti kehittämään työturvallisuuskulttuuria. Olemme muun muassa käynnistäneet humoristisen kampanjan, jonka päähenkilö on Läheltä piti -mies. Korostamme myös esimiesten työsuojeluvastuuta ja kannustamme henkilöstöä työturvallisuusaloitteiden ja -havaintojen tekemiseen. Tuloksia on jo tullut – esimerkiksi työturvallisuushavainnot ovat yli kymmenkertaistuneet viime vuodesta. Ennakointi on kaiken a ja o. Joululahjaksi koko henkilöstö saa nastakengät, kertoo Kuronen.

Hiljattain ovat käynnistyneet myös hyvinvointivalmennuspilotit kahdella toimipaikalla. Ryhmävalmennuksen lisäksi osallistujat tekevät Firstbeat-mittauksen, josta selviää, miten stressi, uni, liikunta ja alkoholi vaikuttavat omaan kehoon. Valmennuksilla ja mittauksilla herätellään henkilöstöä panostamaan omaan hyvinvointiin, sillä jo pienillä muutoksilla voi saada aikaan isoja parannuksia. Tavoitteena on energinen arki.

– Hyvinvoinnin mobiilityökalut ovat meillä käytössä laajemminkin. Ilmarisen Parempi vire -sovellus kannustaa liikkumaan ja siellä voi tsempata työkavereiden suorituksia yhteisöllisesti. Järjestämme myös kampanjoita ja palkitsemme aktiivisuudesta, Kulonen kertoo.

Motivaatio tuo työtehon tullessaan

Millogin laajat ponnistelut työkyvyn edistämiseksi ovat keränneet kiitosta. Työntekijät arvostavat sitä, että heihin panostetaan ja heistä välitetään.

Mutta miten liiketoiminta hyötyy tästä kaikesta?

– Kun viihdyt työssäsi, olet tehokkaampi. Se on moneen kertaan tutkittu ja todistettu fakta. Meillä 96 prosenttia työntekijöistä ilmoittaa pitävänsä työstään – se on niin suuri osoitus motivaatiosta ja innosta, että hyöty näkyy taatusti myös viivan alla, Kuronen painottaa.

Millogissa henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta ja sairauspoissaoloprosentti oli viime vuonna 3,9.

– Puolet porukastamme on 50–68-vuotiaita, ja työ on suurelta osin raskasta fyysistä tekemistä. Tällä ikärakenteella ja työnkuvalla sairauspoissaololuvut nousisivat paljon korkeammiksi ilman kattavaa panostusta työkykyyn. Työkykyjohtaminen on meillä tärkeä osa strategiaa. Tavoitteena on, että kaikki lähtevät terveenä kotiin.

Millog lyhyesti

Millog Oy toimii 22 paikkakunnalla Upinniemestä Sodankylään. Se ylläpitää Suomen Puolustusvoimien maa- ja merivoimien kalustoa niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Yhtiö palvelee myös siviilitoimialoja, joille valtakunnallinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat olennaisia menestystekijöitä.

Millogin työkykyjohtamisen teesit:

  • Reilu johtaminen on parasta työkyvyn ylläpitoa.
  • Panostaminen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen välittämiseen maksaa itsensä takaisin.
  • Työkykyjohtaminen on pitkäjänteistä työtä ja edellyttää johdon sitoutumista.

Lisää aiheesta

Menestystarinat 8.9.2021

Kuukauden asiantuntija: Samuel Ailio

Huolehdimme Ilmarisessa yli miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Olemme kohta 60 vuotta rakentaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa parempaa työelämää ja edistäneet työkykyä. Mutta ketkä tätä työtä tekevät? Lue, mitä kuukauden asiantuntijamme Samuel Ailio kertoo työstään.

Kuukauden asiantuntija: Samuel Ailio

Menestystarinat 5.8.2021

Kuukauden asiantuntija: Eija Savolainen

Huolehdimme Ilmarisessa yli miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Olemme kohta 60 vuotta rakentaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa parempaa työelämää ja edistäneet työkykyä. Mutta ketkä tätä työtä tekevät? Lue, mitä kuukauden asiantuntijamme Eija Savolainen kertoo työstään.

Kuukauden asiantuntija: Eija Savolainen

Menestystarinat 29.6.2021

Ilmarinen kesätyöntekijöiden silmin

Ilmarisessa on taas mainio joukko kesätyöntekijöitä apunamme. Tuemme samalla nuorten matkaa työelämään ja tarjoamme tilaisuuden oppia erilaisia työeläkeyhtiön töitä.

Ilmarinen kesätyöntekijöiden silmin
Lisää ajankohtaisia artikkeleita