Ilmiöt

Voiko yrittäjä saada sairauspäivärahaa?

Kaikki sairastavat joskus. Kun eläkevakuutus on kunnossa, voi yrittäjä saada sairastamisensa ajan sairauspäivärahaa Kelalta. YEL-vakuutus otetaan eläkeyhtiöstä, kuten esimerkiksi Ilmariselta.

Myös yrittäjä on oikeutettu moniin etuuksiin sairastuessaan ja ollessaan kyvytön tekemään töitään. Kokosimme tärkeimmät kysymykset ja vastaukset yrittäjän sairausturvasta ja YEL-vakuutuksesta, jotka sinun yrittäjänä on ainakin hyvä tietää.

Voiko yrittäjä sairastaa ja saako yrittäjä sairauspäivärahaa?

Myös yrittäjä voi saada sairastamisensa ajan sairauspäivärahaa Kelalta, kunhan vain YEL-vakuutus on kunnossa.

Yrittäjän eläkevakuutus, YEL on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Sen vuoksi YEL-vakuutuksen ottaminen on lakisääteistä eli pakollista.

YEL-työtulon perusteella määräytyvät yrittäjän pakolliset sosiaalivakuutusmaksut eli eläkemaksut ja sairausvakuutusmaksut sekä vastaavasti myös yrittäjälle maksettavat sosiaaliturvaetuudet, kuten sairauspäiväraha. Lisäksi YEL-työtulolla on merkittävä vaikutus vapaaehtoiseen tapaturma- ja työttömyysturvaan.

Mikä on yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika?

Vuoden 2018 alusta lähtien yrittäjän sairausloman omavastuuaika lyheni kolmesta päivästä yhteen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että YEL-vakuutettu yrittäjä voi saada sairauspäivärahaa heti sairastumista seuraavasta päivästä eteenpäin.

Paljonko yrittäjä saa sairauspäivärahaa? Kokeile laskuria

Yrittäjän sairauspäivärahan suuruus määräytyy YEL-työtulon mukaan. Työtulon vaikutuksen sairauspäivärahaan näkee helposti YEL-laskurista. Sen avulla yrittäjä saa kätevästi arvion omasta sairauspäivärahastaan – kuten muistakin Kelan maksamista päivärahoista.

Esimerkki
Jos YEL-työtulo on 15 000 euroa, sairauspäiväraha on suuruudeltaan 875 euroa kuukaudessa. Korkeammalla, esimerkiksi 35 000 euron työtulolla, sairauspäiväraha on 1900 euroa kuukaudessa. Voit kokeilla eri työtulojen vaikutusta sairauspäivärahaan YEL-laskurillamme.

Mikä on YEL-työtulo ja miten se vaikuttaa sairauspäivärahaan?

YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa. YEL-työtuloa voisi siis kuvata hintalapuksi, jonka yrittäjä antaa omille työtunneilleen. Yrittäjä voi arvioida omaa työtuloansa kysymällä itseltään, kuinka paljon ulkopuoliselle henkilölle tulisi maksaa siitä, että hän tekisi yrittäjän työt vuoden ajan. YEL-työtulon pakollisen vakuuttamisen alaraja on 8 063,57 euroa vuonna 2021.

Aloittelevalle yrittäjälle oman työn arvottaminen voi olla vaikeaa, ja moni haluaa pihistää eläkekuluista arvioimalla YEL-työtulonsa matalaksi. Matala työtulo kuitenkin tarkoittaa myös matalaa sairauspäivärahaa silloin, kun sairaus iskee. Turva eläkkeen ja sairastumisen varalta on kohtuullinen, kun työtulo on asetettu vähintään 20 000–30 000 euroon vuodessa.

Saako yrittäjä olla töissä sairauspoissaolon aikana?

Mikään laki ei kiellä tekemästä töitä sairaana, mutta jos haluaa saada sairastamisajaltaan Kelan päivärahaa , pitää malttaa sairastaa rauhassa, sillä tuen ehtona on työkyvyttömyys.

Jos työkyky alenee, yrittäjänkin kannattaa jäädä sairauslomalle erityisesti nyt koronaepidemian aikaan. Vaikka yrittäjä on yleensä yrityksensä tärkein ihminen, pienetkin flunssat kannattaa hoitaa kunnolla, jotta ei sairastu vakavammin. Jos yrittäjä ei pidä terveydestään huolta, voi se pitkässä juoksussa vaarantaa koko yritystoiminnan ja siten oman toimeentulon.

Voiko yrittäjä saada osasairauspäivärahaa?

Jos pystyt työkyvyttömyydestä huolimatta tekemään töitä osa-aikaisesti, keskustele työsi ja työolosuhteesi hyvin tuntevan lääkärin kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus osasairauspäivärahaan. Jos saat osasairauspäivärahaa, pidä YEL-vakuutuksesi voimassa ja muuta YEL-työtulosi vastaamaan pienentynyttä työpanostasi.

Lue lisää osasairauspäivärahasta Kelan sivuilta (kela.fi)

Pitääkö YEL-vakuutuksen olla voimassa sairaslomallakin?

Jos sairastuminen kestää lyhyen aikaa, YEL-vakuutus on pidettävä voimassa. Jos sairastuminen kestää useita kuukausia, YEL-vakuutuksen voi päättää sairastumispäivään. Päättämisilmoituksen voi tehdä yrittäjän verkkopalvelussa. Jos YEL-vakuutus on päätetty sairastumisen takia, työhön palatessa tulee ottaa uusi YEL-vakuutus.

Mikä on YEL-maksu sairausloman aikana?

Kun YEL-vakuutus on voimassa, maksetaan tavallinen YEL-maksu, työkyvyttömyydestä huolimatta.

Tarvittaessa YEL-maksuille on mahdollista hakea maksuaikaa. Helpoiten maksuajan hakeminen onnistuu yrittäjän verkkopalvelussa.

Miten haen yrittäjän sairauspäivärahaa?

Sairastuessaan yrittäjä voi hakea Kelasta päivärahaetuutta. Omavastuuaika on sairastumispäivä (yksi päivä).

Toimi näin:

1. Hakeudu terveydenhuoltoon heti sairastuttuasi ja hae todistus työkyvyttömyydestäsi. Jos aiot hakea Kelasta YEL-päivärahaa, tarvitset vähintään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistuksen. Jos haet YEL-päivärahan jälkeistä sairauspäivärahaa, tarvitset lääkärinlausunnon. Jos haet päivärahaa enintään 60 päivältä, pyydä lääkäriltä A-todistus. Jos haet sitä pidemmältä ajalta, pyydä laajempi B-lääkärinlausunto.

2. Hae Kelasta päivärahaetuutta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäit työkyvyttömäksi. Alat saada Kelasta yhden omavastuupäivän jälkeen ensin YEL-päivärahaa 9 päivän ajan ja sen jälkeen tavallista sairauspäivärahaa. YEL-päiväraha muuttuu sairauspäivärahaksi automaattisesti. Sairauspäivärahaa saat enintään 300 arkipäivältä.

Info: Yrittäjän työtulo

  • YEL-työtulo on summa, jonka yrittäjä voisi maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle.
  • YEL-työtulon mukaan määräytyvät niin eläkevakuutuksen maksut kuin yrittäjän sosiaalivakuutusmaksut ja eläke-etuudetkin. Myös yrittäjän sosiaaliturvaetuudet kuten sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja työttömyysturva määräytyvät YEL-työtulon perusteella.
  • Sairauspäivärahan määrä lasketaan vuositulon perusteella.  Yrittäjän vuositulo pohjautuu YEL-työtuloon. Jos YEL-työtulo on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, Kela huomioi keskimääräisen työtulon. Vuositulo lasketaan etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltävien 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella.

    Lue lisää vuositulon määräytymisestä(kela.fi).

Lue lisää

Lue myös

Lue lisää yrittäjän sosiaaliturvasta ja eläkkeestä
Yrittäjä, tule Ilmarisen asiakkaaksi
Lue lisää YEL-työtulosta
Arvioi YEL-laskurilla sosiaaliturvasi tasoa
Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta

Lisää aiheesta

Ilmiöt 18.11.2021

Oletko palkkaamassa työntekijää? Muista nämä asiat

Vajaa puolet Suomen yrittäjistä kasvaa työnantajien sarjaan ja työllistää vähintään yhden henkilön. Se on iloinen asia: kertoohan se usein yrityksen kasvusta ja menestyksestä. Työntekijän palkkaaminen onkin yksi yrittäjän uran jännittävimpiä tapahtumia. Se tuo myös mukanaan uudenlaisia vastuita, siksi onkin hyvä tietää, mitä tilanteessa tulee huomioida.

Oletko palkkaamassa työntekijää? Muista nämä asiat

Ilmiöt 9.11.2021

Paluun psykologia eli miten sujuu hybridityöskentely

Syksyn mittaan on monessa yrityksessä alkanut uudenlainen arki. Monelle se tarkoittaa hybridityöskentelyä eli etä- ja läsnätyön yhdistämistä. Niin Ilmarisessakin. Mitä muutoksessa kannattaa huomioida?

Paluun psykologia eli miten sujuu hybridityöskentely
Lisää ajankohtaisia artikkeleita