Artikkelit

Välivuosi ilman yllätyksiä – huolehdi eläkekertymästä myös ulkomailla

Miten eläkettä kertyy, ja kertyykö sitä ulkomailla? Entä milloin eläkkeen kertyminen on omalla, milloin työnantajan vastuulla? Kysyimme asiantuntijoilta, mitä eläkkeestä tulee tietää, jotta ulkomailla vietetty aikakin kartuttaisi eläkettä.

Miten eläke kertyy?

Työuran aikana tienatun palkan määrä vaikuttaa siihen, kuinka paljon saa eläkettä. Myös opiskelu kerryttää eläkettä, tosin ainoastaan suoritetuista tutkinnoista. Eläkettä kertyy myös joistakin ansiosidonnaisista etuuksista, kuten työttömyys-, vanhempain- ja sairauspäivärahoista.

Kertyykö eläkettä ulkomailla tehdystä työstä?

Eläkkeen kertyminen ulkomailla riippuu kohdemaasta, ja siitä, onko töissä ulkomaisella työnantajalla vai työkomennuksella.

Jos työskentelee ulkomaalaiselle työnantajalle, työnteko yleensä kartuttaa eläkettä. Tosin esimerkiksi monissa EU- tai ETA-maissa on työskentelyn ja eläkkeen kattumisen suhteen vähimmäisaikoja. Esimerkiksi Saksassa pitää työskennellä vähintään vuoden ajan, jotta saa eläkeoikeuden ja eläke alkaa karttua. Eläkkeen karttuminen kannattaa selvittää etukäteen Eläketurvakeskuksesta itse ennen matkaan lähtöä.

Eri säännöt pätevät silloin, kun kyse on työkomennuksesta, jolloin suomalainen työnantaja lähettää työntekijän tilapäisesti ulkomaille tekemään työtä. Tällöin työnantaja pääsääntöisesti huolehtii kohdemaasta riippumatta, että eläke karttuu työnteosta työntekijälle.

Työkomennuksella Suomesta vaikkapa Saksaan tai Pohjoismaihin, eläkettä karttuu samoin kuin Suomessa työskentelystä, sillä vakuuttamisesta vastaa työnantajasi Suomessa.

Miten ulkomailla työskentely tai reissaaminen vaikuttavat?

Jos esimerkiksi olet reppureissulla ja teet satunnaisia töitä paikallisilla työnantajilla, mahdolliseen eläkekertymään vaikuttaa se, missä työtä teet. EU-, ETA-alueella, sosiaaliturvasopimusmaissa ja maissa, joissa sosiaaliturvasopimusta ei ole, on kaikissa omat sääntönsä ja piirteensä vakuuttamisen ja eläkkeen karttumisen näkökulmista. Asiat kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen reissuun lähtöä.

Ulkomailla tehdyistä töistä onkin äärimmäisen tärkeää säilyttää työtodistus ja palkkakuitit. Jos työntekomaassa ei ole samanlaista rekisteröintiä kuin Suomessa, selvitetään eläkeoikeus näillä tiedoilla.

Kannattaako eläkeasioista murehtia?

Suomen eläkejärjestelmä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, sillä meillä työnantaja huolehtii eläketurvasta. On silti hyvä seurata omaa työeläkeotetta vähintään kolmen vuoden välein. Työeläkeotteesta näkee, mistä työsuhteista on kertynyt eläkettä ja kuinka paljon. Jos työeläkeotteessa on puutteita, työeläkeyhtiö selvittää ne pyynnöstä, mutta vain kuuden viimeisen vuoden ajalta. Vanhemmista tiedoista näyttövelvollisuus on itsellä.

Työeläkeotetta kannattaa seurata siksikin, että siitä saa kuvan tulevasta elintasosta nykyisellä palkkatasolla. Varsinkin jos väli- ja opintovuosia on kertynyt paljon, vaikka kymmenen, eläke kutistuu helposti sadoilla euroilla.

Vastaukset kysymyksiin antoivat Ilmarisen ulkomaantyön palvelupäällikkö Kati Aulaskari, eläkejohtaja Nina Bruun ja yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander.

Fakta: Eläke

Työeläkettä kertyy ansiotyöstä sekä joistakin ansiosidonnaisista etuuksista, kuten työttömyys-, vanhempain- ja sairauspäivärahoista. Myös opiskelu kerryttää eläkettä. Ammattikoulussa eläkettä kertyy kolmen vuoden ajalta, ammattikorkeakoulussa neljän vuoden ajalta ja yliopistossa kolmen tai viiden vuoden ajalta riippuen, tekeekö alemman vai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Eläkettä alkaa kertyä 17-vuotiaana työskentelyn ja 18-vuotiaana opiskelun alkaessa. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia niin palkasta (tai yrittäjällä YEL-työtulosta) kuin etuuksistakin. Eläke ei ole vain veroluonteinen erä, vaan turva ja vakuutus eläkepäiviä, sairastumista ja lesken- sekä lapseneläkkeen muodossa kuolemaa varten.

Lisää aiheesta

Artikkelit 10.8.2022

Miten yrittäjä voi saada etuutta sairauden kohdatessa?

Yrittäjänä sinun kannattaa olla selvillä siitä, miten toimit käytännössä, jos kaikki ei mene suunnitelmien mukaan ja sairastut vakavasti. Poimi keskeiset toimet tästä koosteesta. Muista myös, että YEL-työtulo ratkaisee maksettavan etuuden määrän riippumatta siitä, kuka etuuden maksaa. Yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen vaikutukset ulottuvat näin laajalle elämään jo kauan ennen eläkkeelle jäämistä.

Miten yrittäjä voi saada etuutta sairauden kohdatessa?

Artikkelit 27.7.2022

Yli 40 prosenttia päästöistä tuottava kiinteistöala on Ilmarisen ilmastotyölle keskeinen

Merkittävänä rakennuttajana ja kiinteistösijoittajana Ilmarinen huomioi ilmastovaikutukset rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Hiilineutraaliustavoitteeseen ohjaa Ilmarisen ilmastotiekartta, joka on nyt yhtenä esimerkkinä Green Building Council Finlandin toimintaohjelmassa.

Yli 40 prosenttia päästöistä tuottava kiinteistöala on Ilmarisen ilmastotyölle keskeinen
Lisää ajankohtaisia artikkeleita