Muuttuva työelämä

Yrittäjä, näin selvität, miten yrityksessäsi voidaan

Jos sinulta kysyttäisiin, voidaanko yrityksessäsi hyvin, mitä vastaisit? Lue Ilmarisen asiantuntijan vinkit, miten arvioida omaa ja työntekijöiden työkykyä sekä parantaa sitä. Työhyvinvointiin satsaaminen kannattaa, koska se näkyy suoraan yrityksen tuloksessa.

Tiina Kesti on yksi Ilmarisen työkykypäälliköistä, jotka auttavat asiakkaitamme löytämään keinot työyhteisön työkyvyn mittaamiseen ja edistämiseen.

Kysyimme Kestiltä, mistä työhyvinvointi koostuu ja mitkä ovat parhaat vinkit yrittäjälle ja pienelle yritykselle sen kartoittamiseen ja tukemiseen.

Mitä työhyvinvointi tarkoittaa?

Työhyvinvointi toteutuu silloin, kun työt sujuvat, osaaminen on ajan tasalla ja tiimi toimii. Työpaikka on turvallinen ja esimies on läsnä ja kannustaa. Tällainen työ koetaan palkitsevaksi ja mielekkääksi, ja se tukee työntekijöiden elämänhallintaa ja yrityksen tuottavuutta. 

Miten selvitän, voidaanko työpaikallani hyvin?

Monilla yrityksillä on hyvä tilannekuva asiakaskannasta ja myynnin tilanteesta. Samanlaisella uteliaisuudella kannattaisi suhtautua myös henkilöstöön.  

Keskustelu on usein nopein ja paras tapa selvittää, miten työpaikalla voidaan. Päivittäisten kohtaamisten ja kehityskeskustelujen lisäksi työntekijän voi pyytää esimerkiksi kuukausittain pidemmälle lounaalle ja kysyä samalla kuulumisia ilman turhia muodollisuuksia.

Jos työntekijöitä on enemmän, kannattaa työyhteisön työkykyä mitata esimerkiksi lyhyillä ja nopeilla pulssikyselyillä.  

Mitkä asiat edesauttavat työhyvinvointia?

Tiedänkö, osaanko, pystynkö ja haluanko? Työn hallinta on keskeinen osa työhyvinvointia, ja iso osa työhyvinvoinnista riippuukin siitä, onko vastaus näihin kysymyksiin kyllä vai ei.

Ensinnäkin, työntekijän tulee tietää, mitä häneltä odotetaan, millainen on hyvä työsuoritus ja mitkä yrityksen tavoitteet ovat.

Sanonnan mukaan sujuvat työt eivät väsytä. Osaamisesta täytyy huolehtia koko ajan jatkuvan kehityksemme aikana. Kurssit ja koulutukset ovat tärkeitä, mutta oppiminen tapahtuu entistä enemmän työn lomassa. Substanssiosaamisen lisäksi yhteistyö- ja sosiaaliset taidot ovat yhä tärkeämpiä.

Sairaana työnteosta ei tule mitään. Pystyminen on sitä, että huolehtii terveydestä, palautumisesta ja työn ulkopuolisesta elämästä, josta yleensä tingitään erityisesti kiireisinä aikoina. Työterveys auttaa näihin liittyvissä asioissa ja Ilmarisestakin löytyy tähän välineitä.

Lopulta ratkaisevaa menestymisen ja työhyvinvoinnin kannalta on se, halutaanko töitä tehdä. Motivaatio, työhalu, työn imu, työn merkitys ja mielekkyys – monta sanaa samalle asialle. Ihminen kokee työn merkitykselliseksi, kun häntä kuunnellaan, hän voi vaikuttaa töihinsä ja hänen onnistumisensa huomataan.

Miksi työhyvinvoinnista kannattaa olla kiinnostunut?

Kun ihminen voi hyvin, hän tekee työnsä hyvin. Arkityön sujumista kehittämällä yrityksen tuottavuus paranee. Siksi kannattaa huolehtia omasta sekä työntekijöiden työkyvystä. Sairauspoissaolopäivien väheneminen näkyy suoraan yrityksen tuloksessa. Suorien sairauspoissaolokustannusten lisäksi esimerkiksi työpanoksen korvaaminen tai tekemättä jäänyt työ maksaa.

Yrittäjän kohdalla yrittäjä itse on tärkein tuotannontekijä, jonka mukana yritys menestyy tai kaatuu. Vaikka kaikki olisi hyvin nyt, on työelämä kuin maraton, jossa täytyy jaksaa kymmeniä vuosia. Jatkuva työkyvystä huolehtiminen on investointi tähän hetkeen ja ennen kaikkea tulevaisuuteen.

Työhyvinvointi_toimisto.jpg

Neljä vinkkiä työkyvyn kartoittamiseen

  1. Keskustelu ei maksa mitään, ja se onkin hyvin usein nopein ja paras selvittää, miten työpaikalla voidaan.
  2. Työnantaja, pysy työyhteisösi pulssilla! Mittaa työyhteisön hyvinvointia säännöllisesti. 
  3. Älä uhmaa luonnonlakeja – palautumisen lainalaisuudet koskevat myös yrittäjiä. Akkua on ladattava joka päivä, ja tämä edellyttää riittävän pitkää ja laadukasta unta.
  4. Ilmarinen tarjoaa asiakasetuna lukuisia palveluita työkyvyn mittaamiseen ja edistämiseen. Tutustu Parempaa työelämää -palveluihimme.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 20.10.2021

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Työkyky ei ole sama asia kuin terveys, vaikka terveydentila työkykyyn vaikuttaakin. Ihminen voi sairaudestaan huolimatta olla työkykyinen sopivaan työhön. Työkykyä arvioidaan monissa erilaisissa tilanteissa, kuten sairastumisen, kuntoutuksen tai eläkkeen hakemisen yhteydessä. Miten työkykyä voi mitata ja miten arviointi etenee?

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Muuttuva työelämä 15.9.2021

Ergonomialla vaikuttavuutta

Onko ergonomia muutakin kuin työtuolien säätämistä? Mitä hyötyä siitä on yksittäiselle työntekijälle? Entä yritykselle?

Ergonomialla vaikuttavuutta
Lisää ajankohtaisia artikkeleita