Muuttuva työelämä

Työnantaja, näin hyödyt ammatillisesta kuntoutuksesta

Ammatillisen kuntoutuksen hyödyt työntekijälle ovat monet: polku takaisin työelämään, parempi toimeentulo ja eläke. Mutta miten työnantaja hyötyy ammatillisesta kuntoutuksesta ja mitä siitä pitäisi tietää?

Ammatillinen kuntoutus on ratkaisu työkyvyn heiketessä. Tavoitteena on tukea työntekijää jatkamaan työssä tai palaamaan sinne. 

– Ilmarisen tukema kuntoutus on työhön liittyvää ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden uhatessa. Se voi olla esimerkiksi työkokeilua tai työhönvalmennusta, Ilmarisen kuntoutusasiantuntija Mia Känkänen kertoo. 

Ammatillinen kuntoutus on kuntoutujalle ja työnantajalle maksutonta. Ilmarinen maksaa kuntoutujan toimeentulon kuntoutuksen ajalta.     

Johda työkykyriskiä, pienennä kustannuksia

Kun ammatillisen kuntoutuksen avulla voidaan välttää työkyvyttömyyseläke, kaikki hyötyvät.  

– Isommilla yrityksillä työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat suoraan yrityksen maksuluokkaan ja sitä kautta työeläkevakuutusmaksuun. Tällöin ammatillisen kuntoutuksen taloudelliset hyödyt ovat merkittävät. Myös vähentyneet sairauspoissaolot näkyvät viivan alla, Känkänen sanoo.   

Isommat työnantajat voivat hyödyntää llmarisen verkkopalvelua työkykyriskien seurantaan ja hallintaan. Verkkopalvelusta voi tarkistaa myös mm. oman yrityksen maksuluokan ja ammatillisen kuntoutuksen tilanteen.

Ammatillinen kuntoutus tarjoaa työnantajalle oivan keinon pitää kiinni osaajista.

– Työkokeilun ja työhönvalmennuksen avulla työntekijä voi siirtyä terveydentilalle sopivampaan tehtävään ja työnantaja saa pitää osaavan tekijän talossa. Merkitystä on myös työnantajakuvan kannalta – välittävän työnantajan maine kiirii kauas, Känkänen jatkaa. 

Lähde liikkeelle työterveysneuvottelusta

Jos huoli työntekijän työkyvystä herää eivätkä työt suju entiseen malliin, on hyvä istua alas ja pohtia yhdessä ratkaisua tilanteeseen.  

– Kannattaa pitää työterveysneuvottelu, jossa paikalla ovat työntekijä, esimies ja työterveyshuolto. Työterveysneuvottelussa kartoitetaan työkyvyn haasteet ja selvitetään, löytyykö omalta työpaikalta tehtäviä, joita työntekijä pystyisi tekemään. 

Mia Känkänen
"Oman työpaikan mahdollisuuksia kannattaa miettiä avarasti ja olla avoin uudelle. Molemmat hyötyvät, jos työntekijälle löytyy muokattu työ ja työnantaja saa pitää osaajan talossa." 

Auta hakemaan kuntoutusta, tue matkan varrella

Jos työkyky on selvästi heikentynyt ja työkyvyttömyyden uhka on olemassa, kannattaa työntekijän hakea ammatillista kuntoutusta Ilmarisen verkkopalvelussa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto työterveyshuollosta.  

– Jos alustava suunnitelma kuntoutuksesta on olemassa, esimerkiksi työkokeilu omalla työpaikalla, kannattaa siitä mainita jo hakemuksessa. Kun hakemus tulee Ilmariseen, pyydämme työnantajaa täyttämään vielä työtä kuvaavan selvityksen, Känkänen kertoo.   

Jos ammatillisen kuntoutuksen ehdot täyttyvät, saa hakija Ilmarisesta ennakkopäätöksen kuntoutuksesta yleensä muutamassa viikossa. Hakija saa Ilmarisesta myös nimetyn kuntoutusasiantuntijan, joka auttaa kaikissa kuntoutukseen liittyvissä asioissa. 

Avuksi työkokeilu tai työhönvalmennus?

Yleisimmät ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat työkokeilu ja työhönvalmennus omalla työpaikalla. Työkokeilun avulla työntekijä voi palata tekemään entistä työtään tai siirtyä uusiin tehtäviin esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen.

– Työkokeilu kestää yleensä kolme kuukautta. Työaika on sovittavissa työntekijän terveydentilan ja työnantajan tarpeen mukaan, mutta työajan tulee nousta asteittain.

Toinen yleinen ammatillisen kuntoutuksen muoto on työhönvalmennus. Se on pitkäkestoista, puolesta vuodesta vuoteen kestävää valmennusta, joka voi sisältää esimerkiksi täydennyskoulutusta ja kursseja. Tavoitteena on työhönpaluu uuteen tehtävään omalla työpaikalla.

Ammatillinen kuntoutus voi olla myös uudelleenkoulutusta kokonaan uuteen ammattiin tai oppisopimuskoulutusta. 

– Esimerkiksi rakennusalalla moni kuntoutuja on siirtynyt uudelleenkoulutuksen avulla fyysisesti raskaasta työstä työnjohtotehtäviin, Känkänen kertoo.   

Ei kuluja työnantajalle eikä kuntoutujalle

Ammatillisesta kuntoutuksesta ei koidu kuluja työnantajalle eikä kuntoutujalle. 

– Työkokeilu ja työhönvalmennus voivat olla joko palkallisia tai palkattomia. Palkallisessa työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa työnantajan tulee maksaa kuntoutujalle täysi kuukausipalkka koko työkokeilun ajalta ja Ilmarinen maksaa kuntoutusetuuden työnantajalle. Palkattomassa työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa etuus maksetaan kuntoutujalle ja hoidamme myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, Känkänen kertoo. 

Ennakoi ja välitä varhain

Usein kuntoutus alkaa vaihtoehtojen pohtimisella omalla työpaikalla. Jos terveydentilalle sopivaa työtä ei löydy omalta työnantajalta, saa kuntoutuja Ilmarisesta tukea kuntoutussuunnitelman tekemiseen.

– Ei ole harvinaista, että ensin aloitetaan omalla työpaikalla, ja jos sopivaa työtä ei sieltä löydy, mietitään muita vaihtoehtoja. Yhteistyöverkostossamme on kuntoutuksen palveluntuottajia ympäri Suomen. He auttavat tarvittaessa esimerkiksi työkokeilupaikan etsimisessä, Känkänen sanoo.  

Neljä vinkkiä työnantajalle ammatillisesta kuntoutuksesta

  1. Ennakoi ja välitä. Panosta työkykyasioihin etunojassa. Huolehdi varhaisesta välittämisestä, valjasta esimiehet työkykyasioihin.
  2. Ole ajoissa liikkeellä. Mitä aikaisemmin lähdet liikkeelle, sitä parempi lopputulos.  
  3. Pohdi vaihtoehtoja laveasti. Mieti oman työpaikan mahdollisuuksia avarasti ja ole avoin uudelle. Molemmat hyötyvät, jos työntekijälle löytyy muokattu työ ja työnantaja saa pitää osaajan talossa.
  4. Ole aktiivinen. Pidä työterveysneuvotteluja, kirjaa sovitut asiat ylös. Jos työntekijä hakee kuntoutusta, ole aktiivisesti mukana prosessissa. Tue ja täytä esimerkiksi vaadittavat kuvaukset työeläkeyhtiölle.

Kysy asiantuntijoiltamme – työnantajan kuntoutuspalvelu neuvoo ja opastaa

  • Kuntoutuspalvelumme auttaa kaikissa ammatilliseen kuntoutukseen liittyvissä asioissa työnantaja- ja yrittäjäasiakkaitamme.
  • Palvelemme arkisin klo 8–17 numerossa 010 284 2610 sekä sähköpostitse ammatillinenkuntoutus@ilmarinen.fi

Tutustu tarkemmin

Lue lisää: Kuntoutus kannattaa työantajalle
Katso video: Ammatillinen kuntoutus työhönpaluun tukena (youtube.com)

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 15.9.2021

Ergonomialla vaikuttavuutta

Onko ergonomia muutakin kuin työtuolien säätämistä? Mitä hyötyä siitä on yksittäiselle työntekijälle? Entä yritykselle?

Ergonomialla vaikuttavuutta
Lisää ajankohtaisia artikkeleita