Artikkelit

Voiko yrittäjä jäädä äitiys- tai isyyslomalle?

Yrittäjä voi jäädä vapaalle työstään tullessaan vanhemmaksi niin kuin muutkin. Mitä tuloille tapahtuu, kun yrittäjä saa perheenlisäystä? Millainen on yrittäjän turva perhevapaalla?

Moni yrittäjä voi kokea ahdistusta ajatellessaan yrittämistä ja perhevapaata. Miten omalle taloudelle käy lapsen syntyessä? Onneksi myös yrittäjät saavat tukea perhevapaiden aikana.

Yrittäjä voi jäädä äitiys- tai isyyslomalle kuten muutkin

Yrittäjä voi jäädä vapaalle työelämästä vanhemmuuden vuoksi siinä missä kuka tahansa muukin. Kela takaa yrittäjille samat vanhemmuuteen liittyvät tuet kuin työssäkäyvillekin.

Yrittäjän vakuutusmaksu perustuu YEL-työtuloon. Se on summa, jonka yrittäjä voisi maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle. YEL-työtulo on puolestaan perustana niin äitiys-, erityisäitiys- isyys- ja vanhempainrahalle kuin osittaiselle vanhempainrahalle.

 

Kela tukee lapsiperheitä äidin raskausajan ja eri perhevapaiden aikana. Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita saadaan vanhemmuuteen liittyvien vapaiden – äitiysvapaan, vanhempainvapaan ja hoitovapaan – aikana. Vanhempainpäivärahaan kuuluvia etuuksia ovat äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha. Yrittäjä voi saada näitä kaikkia, kunhan etuuden edellytykset täyttyvät.

 

Äitiys- ja isyyspäiväraha määräytyvät YEL-vakuutuksen työtulon mukaan

YEL-vakuutus, eli yrittäjän eläkevakuutus on yrittäjän eläkelain mukaisesti pakollinen. Vakuutusta varten vahvistamme yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. Huomioimme työtuloa vahvistaessamme yritystoimminasta saamamme tiedot sekä yrittäjän oman arvion työtulostaan. Kohtuullista eläkettä ja sosiaaliturvaa varten suosittelen päätoimiselle yrittäjälle noin 20 000–30 000 euron työtuloa. Yrittäjä on itse vastuussa työtulonsa ajantasaisuudesta. Muutosta työtuloon voi hakea yrittäjän verkkopalvelussa.

Yrittäjän vanhempainpäiväraha määräytyy YEL-työtulon perusteella, kuten myös muut sosiaalietuudet, yrittäjän vakuutusmaksut ja kertyvä eläke. Päivärahaa haetan Kelalta.

Vuoden 2020 alusta lähtien Kelan maksamat päivärahat, kuten esimerkiksi sairauspäiväraha ja vanhempainpäiväraha määräytyvät edeltäneiden 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella (vuositulo). Yrittäjän päivärahaetuus määräytyy vahvistetun YEL-työtulon perusteella. Vuositulo korvaa nykyisin päivärahojen määrän perusteena käytettävät verotuksessa vahvistetut työtulot, kuuden kuukauden työtulot ja edeltäviin etuuksiin perustuvat työtulot. Vanhempainpäiväraha voi kuitenkin jatkossakin määräytyä edeltävän vanhempainpäivärahan perusteena olleen tulon perusteella.

Esimerkki: Jos yrittäjän oikeus äitiysrahaan alkaa 25.5.2020, vuositulo lasketaan huhtikuuta edeltävän 12 kalenterikuukauden ajalta eli 1.4.2019– 31.3.2020.


YEL-vakuutus äitiys- tai isyysvapaan aikana

 

Yrittäjän YEL-vakuutus perustuu yrittäjän ilmoittamaan työtuloon. Jos yrittäjä ei työskentele vanhempainvapaan aikana, ei hänellä ole myöskään YEL-vakuuttamisvelvollisuutta.

Jos jatkat työskentelyä isyys- tai äitiysloman aikana ja työpanoksesi on yli lain edellyttämän minimirajan, vakuutus tulee olla voimassa ja työtuloa täytyy muuttaa vastaamaan pienentynyttä työpanosta.

 

Yrittäjyys ja joustava hoitovapaa


Alle 3-vuotiaan lapsen isä tai äiti, jonka työaika viikoittain on keskimäärin enintään 30 tuntia tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta, voi saada Kelasta joustavaa hoitorahaa.

Joustavan hoitorahan määrä lasketaan työajan perusteella. Joustava hoitoraha on verotettavaa tuloa. Joustavaa hoitorahaa saa, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Joustavaa hoitorahaa ei pääsääntöisesti myönnetä kuukautta lyhyemmälle ajalle.

Osittaiseen hoitorahaan ovat oikeutettuja vanhemmat, joiden työaika on viikossa maksimissaan 30 tuntia ja lapsi on 1. tai 2. luokalla koulussa.

 

Vanhempainpäiväraha kartuttaa työeläkettä


Yrittäjänä huolehdit eläketurvastasi itse. Se, kuinka suuri eläkkeesi on, riippuu YEL-työtulostasi. Mitä suurempi työtulo, sen parempi eläke. Yrittäjän vanhempainvapaalla karttuu myös eläkettä etuuden perusteena olevasta vuosityötulosta.

Vastaukset antoi Ilmarisen vakuutusasiantuntija Mari Sorvali.


Lue lisää:

Asianajaja ja startup-yrittäjä jakoivat vanhempainvapaan

Asianajaja Tanja Heiskanen on ollut vuodesta 2007 yrittäjäosakas perhe- ja perintöoikeuteen keskittyvässä Sandström & Koulu -asianajotoimistossa. Heiskasen työhön tuli katkos vuonna 2013, kun perheeseen syntyi toivottu lapsi. Heiskanen jäi vanhempainvapaalle huhtikuun lopussa ja palasi töihin jo elokuussa.

– Yrittäjyys ei vaikuttanut mitenkään perheen perustamiseen. Olin jo itse siinä vaiheessa urallani, että pystyin hyvin vaikuttamaan omaan työhöni ja sen aikatauluihin. Myös yrittäjänä toimivan mieheni kanssa meillä oli samanlaiset ajatukset.

Tanja Heiskanen kertoo viihtyvän erinomaisesti työssään perheoikeuden parissa.

– Pidän valtavasti työstäni, vaikka toki perheeseen liittyvät oikeudelliset asiat voivat olla varsin haastavia. Jäädessäni äitiysvapaalle ei minulla kuitenkaan ollut mitään ongelmaa delegoida työtäni siksi aikaa osaavien kollegoideni käsiin. Osaltaan asiaa helpotti, että olin päättänyt palata suomalaisen mittapuun mukaan varsin pikaisesti töihin.

Heiskanen palasi töihin noin neljän kuukauden jälkeen syksyllä.

– Olin sopinut startup-yrittäjänä toimivan mieheni kanssa, että silloin on hänen vuoronsa jäädä poikamme kanssa kotiin. Tämä osoittautui kaikkien osapuolien kohdalta hyväksi ratkaisuksi. Mies on muistellut aikaa pojan kotona lämmöllä.

"Uskon vahvasti siihen, että vanhempainvapaata kannattaa jakaa osapuolten kesken, jos vain siihen on suinkin mahdollisuus."
- Tanja Heiskanen


Tanja Heiskasen mielestä myös miehet voisivat enemmän hyödyntää vanhempainvapaata.

– Toki olisin voinut itsekin olla pidempään kotona, mutta pidän työpäivät kurissa ja poika oli tuttu vieras myös täällä meidän toimistolla. Toimistomme on hyvin perhemyönteinen. Uskon vahvasti siihen, että vanhempainvapaata kannattaa jakaa osapuolten kesken, jos vain siihen on suinkin mahdollisuus.

Tanja Heiskasen mies oli lapsen kanssa kotona seuraavaan kevääseen, jonka jälkeen isovanhemmat auttoivat hoidossa. Päiväkotiin poika meni syksyllä.

– Haluan ehdottomasti kiittää kunnallista päiväkotiamme, jossa hoito on ollut ammattitaitoista ja luotettavaa. Hyvä päivähoitopaikka lapselle on kullanarvoinen niin yrittäjille kuin kaikille muillekin.

Kaikille yrittäjille vanhempainvapaan pitäminen ei ole helppoa.

– Itse olen tyytyväinen yrittäjä, mutta tiedän, että toisille yrittäjille on paljon hankalampaa jäädä vanhempainvapaalle, johtuen yrityksen luonteesta ja omasta yrittäjyyden vaiheesta. Minulle yrittäjyys on tarkoittanut vapautta päättää omasta työstäni. Työni jää aina toimistolle ja olen kotona täysin läsnä. Pidän hiukan pidemmän kesäloman ja lomailen myös muina vuodenaikoina.

Lisää aiheesta

Artikkelit 28.6.2022

Miksi masennus vie eläkkeelle?

Masennus vie Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle yhdeksän ihmistä päivässä. Masennuksen ennuste on kuitenkin hyvä: hoidot vaikuttavat ja ihmiset toipuvat. Miten mielenterveyden haasteisiin kannattaa työpaikalla tarttua?

Miksi masennus vie eläkkeelle?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita