Ilmiöt

Vuoden vanhusteko -palkinto Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeelle

Ilmarinen ja Vanhustyön keskusliitto palkitsivat Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeen. Hanke tuo iloa ja yhteisöllisyyttä iäkkäiden asuttamiin taloyhtiöihin. Asukkaat suunnittelevat yhdessä naapureidensa kanssa toimintaa taloyhtiön tiloihin.

Vuoden vanhusteko palkin on myyönnetty tänä vuonna Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeelle. Hankkeessa (2017-2019) lisätään yhdessäoloa taloyhtiöissä ja vähennetään iäkkäiden asukkaiden yksinäisyyden kokemuksia tuomalla toimintaa lähelle kotia. Asukkaiden yhteistä toimintaa toteutetaan taloyhtiöiden kerhohuoneissa ja lähiympäristössä.

 Kun eletään yhä vanhemmaksi, niin on tärkeää, että kodin välittömässä läheisyydessä on tilaisuuksia tavata toisia ja tehdä yhdessä mukavia ja hyvää mieltä tuovia asioita. Yhdessä oloa kaipaavat kaiken ikäiset, eikä heikkenevä terveys tai vaikkapa paljon aikaa vievä omaishoitajuus saisi olla esteenä sille. Tätä varten kehitimme Yhdessä kotikulmilla -toiminnan, kertoo Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo.

Toiminta on suunnattu erityisesti niille iäkkäille, jotka viettävät paljon aikaa kotona, joilla on pulmia liikkumisessa tai jotka kaipaavat seuraa. Keskeisiä kumppaneita ovat taloyhtiöt.

 Toiminta on saanut taloyhtiöiltä ja niiden iäkkäiltä asukkailta innostuneen vastaanoton. Hankkeen myötä on tullut selväksi se, että naapureiden kanssa halutaan viettää yhteistä aikaa ja asukkaat haluavat käyttää kerhohuoneita ja pihoja enemmän yhdessäoloon. Aiemmin vähällä käytöllä olleista kerhohuoneista onkin tullut useissa taloyhtiöissä yhteisiä olohuoneita, joissa tavataan säännöllisesti naapureita mukavan tekemisen merkeissä, kuvailee suunnittelija-koordinaattori Jukka Murto Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeesta.

Yhdessäolo vahvistuu kotikulmilla

Suosittua tekemistä ovat olleet kahvittelu, rupattelu, sisä- ja ulkopelit, tietovisat sekä korttelikävelyt. Toiminnassa on hyödynnetty Ikäinstituutin liikunnan ja mielen hyvinvoinnin materiaaleja. Kaupunkien työntekijöiden ja paikallisten järjestöjen avulla on löydetty sopivia taloyhtiöitä, toteutettu asukastapahtumia ja saatu vierailijoita esittelemään omaa toimintaansa taloyhtiöiden tiloihin.

 Yhteinen toiminta on tavoittanut hyvin erityisesti yli 75-vuotiaita asukkaita. Teimme asukkaille kyselyn, johon vastasi 85 iäkästä asukasta mukana olevista taloyhtiöstä. Enemmistö kyselyyn vastanneista on tutustunut toiminnan myötä paremmin naapureihinsa ja toiminta on tuonut heille piristystä arkeen ja vähentänyt yksinäisyyden kokemuksia, Murto kertoo.

Toimintaa ohjaavat vapaaehtoiset TaloTsempparit, jotka saavat Ikäinstituutista valmennuksen, tukea sekä materiaaleja. Suurin osa TaloTsemppareista on mukana olevien taloyhtiöiden asukkaita. Vapaaehtoisten ja asukkaiden tueksi on valmistunut opas Vinkkejä taloyhtiön Kotikulmilla-toimintaan.

Hanke on toiminut yhteensä 23 taloyhtiössä Helsingissä ja Kotkassa. Mukana on sekä vuokrataloyhtiöitä että omistuspohjaisia taloja. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jota voidaan levittää valtakunnallisesti.

Vuoden vanhusteko jaettiin tänä vuonna Sodankylässä

Vuoden vanhusteko -palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin parantamista.

 Saimme tänä vuonna parisen kymmentä erinomaista hakemusta. Yhdessä kotikulmilla -hankkeen loistava oivallus on ollut ottaa kumppaneiksi taloyhtiöt, jotka pystyvät tarjoamaan tiloja kokoontumiseen ja yhdessä tekemiseen. Hanke on onnistunut esimerkki yhteisöllisyyden lisäämisessä ja yksinäisyyden tunteen lievittämisessä, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara toteaa.

Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

 Erityisen ansiokkaan hankkeesta tekee sen selkeä ja valmis konsepti, joiden avulla erilaisten taloyhtiöiden on helppo muokata valmis toimintamalli sopivaksi juuri omille asukkailleen, Ilmarisen eläkeosaston johtaja Outi Pekkarinen perustelee valintaa.

Ilmarisen rahoittaman Vuoden vanhusteko -palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Palkinto jaetaan vuosittain Vanhustenpäivän pääjuhlassa, jonka Vanhustyön keskusliitto järjestää yhteistyössä kuntien ja eri toimijoiden kanssa. Tänä vuonna juhlaa vietettiin Sodankylässä 6. lokakuuta.

Tutustu eläketurvaan

Lisää aiheesta

Ilmiöt 14.7.2021

Suomeen työn perässä – F-Secure kisaa globaalisti osaajista

Syntyvyys on alhaisella tasolla, työikäisten määrä vähentynyt ja Suomi ikääntyy vauhdilla. Työperäisen maahanmuuton merkitys kasvaa. Miten osaajapula ja työperäinen maahanmuutto näkyvät F-Securella? Entä miten työeläkejärjestelmä kestää työikäisten määrän vähenemisen?

Suomeen työn perässä – F-Secure kisaa globaalisti osaajista

Ilmiöt 8.7.2021

Kunnat ja kaupungit tukevat henkilökohtaisen avustajan palkannutta työnantajaa

Vammaisilla ihmisillä on Suomessa oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Moni tarvitsee itselleen henkilökohtaisen avustajan ja toimii tällöin työnantajana avustajalleen. Työnantajana toimimisen hallinnollista taakkaa helpottavat sijaismaksajat. Heitä ovat kunnat, kuntayhtymät ja kaupungit. Niin kuntien ja kaupunkien kuin työnantajienkin tukena puolestaan on Oiman tarjoama järjestelmä, jolla voi hallinnoida sijaismaksajuutta.

Kunnat ja kaupungit tukevat henkilökohtaisen avustajan palkannutta työnantajaa
Lisää ajankohtaisia artikkeleita