Muuttuva työelämä

Kesätyöntekijöiden perehdytys on työelämän oppia

Ilmarisessa on taas apuna joukko uutteria kesälomasijaisia. Kesätyöntekijän työt käynnistyvät vauhdilla, kun perehdytys tehdään huolella. Samalla välittyy myös yleistä työelämätietoa.

Tänäkin kesänä Ilmarinen tarjoaa mahdollisuuden työhön, oppimiseen ja tienaamiseen monille nuorille. Ilmariseen on rekrytoitu lähes neljäkymmentä kesätyöntekijää.  

Meille on tärkeää tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia päästä työelämään kiinni. Kesätyö on tähän luonteva väylä ja samalla ikkuna oman alan tehtäviin ja laajemmin työelämään. Olemme halunneet pitää kiinni sovituista kesäpesteistä koronahaasteista huolimatta, toteaa Ilmarisen henkilöstöjohtaja Sami Ärilä. 

Kesätyöntekijöitä on Ilmarisessa apuna monenlaisissa tehtävissä eri puolilla organisaatiota: vakuutuspalveluneuvoja, eläkeasiantuntija, analyytikkoharjoittelija, Junior analyytikko, WEB-tuottaja, graafinen suunnittelija jne.  

Jo kolmatta kesää Ilmarisessa on kesätyössä myös muutama opiskelija lastenhoitajana. Helpotamme työelämän ja perheen yhteensovittamista tarjoamalla henkilöstölle väliaikaista lastenhoitoapua kesäkuussa ennen kuin vanhemmat alkavat lomansa. Pikkukoululaisten hoitoapu on tullut tarpeeseen ja lapset olleet innoissaan äidin tai isän työpaikan näkemisestä. 

Kesätyösuhteet ovat keskimäärin kolmen kuukauden pituisia. Pidempiäkin pestejä on jokunen. Tämän vuoden kesätyöntekijöistä reilu kymmenen työskenteli Ilmarisessa myös viime vuonna. Tällöin tehtävänkuvia ja töitä sovitetaan osaamisen kehittymisen mukaan.  

Pätevä perehdytys huomioi isot ja pienet asiat

On tärkeää, että työntekijöistä huolehditaan hyvin. Pelisäännöt on oltava työpaikalla kunnossa, työyhteisön henki kannustava ja eri-ikäisiä työntekijöitä arvostava sekä ilmapiirin oman osaamisen kehittämiseen rohkaiseva. Samat tarpeet pätevät yhtä lailla kesätyöntekijöihin, Sami Ärilä listaa työelämän tärkeitä näkökulmia 

Kesäkuun alussa Ilmarisessa järjestettiin tavalliseen tapaan kesätyöntekijöiden perehdyttämistilaisuudet, joissa käytiin läpi Ilmarista yhtiönä ja työnantajana. Monelle kesätyöntekijälle esimerkiksi työsuhteeseen liittyvät asiat voivat olla vielä outoja ja vaativat perusteellista läpikäyntiä. Kunkin työntekijän omaan työhön perehdyttämisestä ja opastuksesta vastaa oma esimies. Työergonomiaan ja työhyvinvointiin liittyvät asiat käydään myös läpi.   

Perehdyttämisessä on tärkeää huomioida, että nuorta kesäapulaista voivat askarruttaa asiat, jotka vuosien työkokemuksen jälkeen tuntuvat itsestäänselvyyksiltä. Hiljainen tieto ei siirry äänettä vaan työsuhteesta, työtavoista ja hyvistä käytännöistä pitää puhua.  

Tänä keväänä perehdytys sujui etänä. Etäperehdytykseen pitää paneutua normaaliakin huolellisemmin ja siinä auttavat valmiit suunnitelmat ja ohjeet. Perehdytystä tukee itsenäinen opiskelu Ilmarisen verkko-oppimisympäristössä. Teams-palaverien avulla saadaan koko tiimi mukaan perehdyttämiseen ja tutustumaan puolin ja toisin. Myös kesätyöntekijällä on mahdollisuus tehdä etätyötä, muutenkin kuin korona-pandemian aikana. 

Kattava perehdytys, opastus ja uuden lähityöyhteisön toimintatapojen avaaminen auttaa kesätyökaveria tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja itsensä osaksi työyhteisöä. 

Meille on kunnia-asia, että kesätyöntekijöitä perehdytetään ja ohjataan hyvin. Heillä on yhtäläiset oikeudet ja heidät otetaan osaksi tiimiä. Kesätyöntekijöillä on annettavanaan roppakaupalla intoa, osaamista ja ideoita. Eläkealalla on tyypillistä, että rinnakkain työskentelee sekä pitkän uran tehneitä että työelämässä aloittavia nuoria työntekijöitä, joiden näkemykset ja osaamiset täydentävät toisiaan.  

Kesätyöt auttavat eteenpäin  

Kesätyöt ovat oiva mahdollisuus päästä kokemaan ja tekemään arjen työelämää. Opiskeluaikainen työkokemus ja osaamisen kartuttaminen ovat merkittäviä tekijöitä myöhemmässä työllistymisessä. Kesätöissä saa näköalapaikan erilaisiin töihin ja työkulttuureihin, ja töiden päättyessä on takataskussa monta arvokasta kontaktia tulevaan työnhakuun. 

Arttu Turunen ja Elina Parviainen ovat Ilmarisen kesätyöntekijöitä. Arttu opiskelee rahoitusta Vaasan yliopistossa ja on Ilmarisessa kesätöissä jo kolmatta vuotta. Elina lukee Tampereella kauppatieteitä pääaineenaan vakuutus ja riskienhallinta. Kummatkin ovat jo pitkällä opinnoissaan ja tyytyväisiä kiinnostavista oman alansa kesätöistä. 

Etänä perehdyttäminen on sujunut yllättävän hyvin, mutta vaikeuksia tuottaa avun huonompi tavoitettavuus. Poikkeustilanteesta huolimatta olen ollut todella innoissani päästessäni työskentelemään Ilmarisessa ja tekemään tärkeää työtä. - Elina Parviainen 


Artulle paluu tuttuun kesätyöpaikkaan teki perehdytyksen yksinkertaiseksi. Päivitystä tarvittiin vain
työtehtäviin ja järjestelmämuutosten läpikäyntiin. Työkavereiden kanssa yhteydenpito on sujunut Teamsin välityksellä. 

–Työskentelen toista kesää asiantuntijana Ilmarisen sijoituksissa, sijoitustietojen hallinto -ryhmässä. Ensimmäisen kesäni olin sijoitusten Back Office -tehtävissä. On ollut avartavaa tehdä töitä yhdessä Suomen suurimmista institutionaalisista sijoittajista. Työ on opettanut paljon ja olen saanut arvokasta kokemusta eri sijoitusinstrumenttien käytöstä käytännön tasolla. Olen nauttinut Ilmarisella työskentelystä todella paljon. Meillä on hyvä jengi ja tänne on aina kiva palata, Arttu kertoo 

Elinan työhön kuntoutusasiantuntijana kuuluu mm. ammatillisen kuntoutuksen hakemusten käsittelyä ja kulukorvausten maksamista. Kuntoutuksen prosessiin ja Ilmarisen toimintaan tutustuminen on Elinan mukaan ollut mielenkiintoista. 

Etänä perehdyttäminen on sujunut yllättävän hyvin, mutta vaikeuksia tuottaa avun huonompi tavoitettavuus. Olen suurimmaksi osaksi työskennellyt etänä kuten muutkin ja käynyt satunnaisesti toimistolla. Meillä on päivittäin tiimin kanssa etäkahvitauko ja soittelen myös muiden kanssa apua tarvitessani. Poikkeustilanteesta huolimatta olen ollut todella innoissani päästessäni työskentelemään Ilmarisessa ja tekemään tärkeää työtä, kuvaa Elina kesätyötään 

– Kesätöiden tarjoaminen on meille töiden resursoinnin lisäksi panostus tulevaisuuteen. Paitsi että saamme hyviä työntekijöitä avuksi lomakauteen, voimme kesätöiden avulla sitouttaa nuoria osaajia ja motivoituneita työntekijöitä Ilmariseen. Parhaassa tapauksessa voimme tarjota kesätyöntekijöillemme työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa vaikkapa sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu, korostaa Sami Ärilä.  

Lisätietoja:
Sami Ärilä, henkilöstöjohtaja, p
uh. 0400 271066. 

Lue lisää 

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 20.10.2021

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Työkyky ei ole sama asia kuin terveys, vaikka terveydentila työkykyyn vaikuttaakin. Ihminen voi sairaudestaan huolimatta olla työkykyinen sopivaan työhön. Työkykyä arvioidaan monissa erilaisissa tilanteissa, kuten sairastumisen, kuntoutuksen tai eläkkeen hakemisen yhteydessä. Miten työkykyä voi mitata ja miten arviointi etenee?

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Muuttuva työelämä 15.9.2021

Ergonomialla vaikuttavuutta

Onko ergonomia muutakin kuin työtuolien säätämistä? Mitä hyötyä siitä on yksittäiselle työntekijälle? Entä yritykselle?

Ergonomialla vaikuttavuutta
Lisää ajankohtaisia artikkeleita