Kolme henkilöä pöydän äärellä, kuvituskuva.
Muuttuva työelämä

Missä vaiheessa työntekijästä tulee yrittäjä?

Yrittäjyyden ja palkkatyön välinen rajanveto on monesta syystä olennainen asia. Kun työsuhde syntyy, työnantajan tulee huolehtia työntekijän sosiaaliturvasta ja lakisääteisistä eläke- ja vakuutusmaksuista. Yrittäjä puolestaan huolehtii näistä itse.

Työsuhteessa olevaan työntekijään sovelletaan työntekijän eläkelakia (TyEL). Yrittäjä vakuuttaa itse itsensä yrittäjän eläkevakuutuksella (YEL). YEL-vakuutuksen ottaminen on lakisääteistä eli pakollista. YEL turvaa yrittäjän toimeentulon eläkkeellä ja sairauden, vanhempainvapaan tai työttömyyden aikana.

Kysyimme Ilmarisen vakuutusten tuotepäälliköltä Eija Savolaiselta, missä vaiheessa henkilöstä tulee yrittäjä, ja mitä kaikkea silloin täytyy vakuuttamisen näkökulmasta huomioida.

Milloin kevytyrittäjästä tai satunnaisesti yritystoimintaa harjoittavasta tulee yrittäjä?

Jos toimit niin sanottuna kevytyrittäjänä ja laskutat laskutuspalveluyrityksen kautta, YEL-vakuutus on yhtä lailla pakollinen, jos YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Ne täyttyvät, jos toiminta ei ole täysin satunnaista ja työpanoksen arvo on vähintään 7 958,99 (vuonna 2020).

Kevytyrittäjyys tarkoittaa käytännössä usein samaa kuin sivutoiminen yrittäjyys, koska harvakseltaan työkeikkoja päätyön ohessa tekevälle kevytyrittäjyys voi olla joustavin tapa työllistää lisäksi itsensä ajoittain vaikkapa freelancerina.

Laskutuspalveluyritysten kautta työstään laskuttavat henkilöt ovat työeläkelakien näkökulmasta useimmiten yrittäjiä, jolloin vakuuttamista arvioidaan yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti. On myös mahdollista, että työnsuorittaja on työsuhteessa työntilaajaan, vaikka palkka on sovittu maksettavaksi laskutuspalveluyrityksen kautta. Jos työskentely tapahtuu työsuhteessa, on työnantajan velvollisuus huolehtia työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesta vakuuttamisesta.

Sivutoiminen yrittäjyys ja YEL

Sivutoiminen yrittäjä harjoittaa yritystoimintaa kuten yrittäjät yleensäkin, mutta hän kuitenkin ansaitsee pääasiallisen toimeentulonsa muulla työllä esimerkiksi palkansaajana, eläkeläisenä tai opiskelijana.

Syyt sivutoimiselle yrittämiselle löytyvät useimmiten halusta tienata enemmän tai hankkia uutta osaamista ja sisältöä elämään. Moni perustaa sivutoimista yrittämistä varten toiminimen, eli toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana, mutta myös osakeyhtiö on vaihtoehto, jos toiminnalla halutaan tehdä todella voittoa.

Milloin sitten sivutoimisella yrittäjällä on velvollisuus ottaa YEL? Myös sivutoimisen yrittäjän pitää ottaa itselleen YEL-vakuutus, jos YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Jutun lopusta löydät tiivistettynä ehdot, joiden täyttyessä yrittäjä on YEL-vakuutusvelvollinen.

Entä jos yrityksiä onkin monta?

Yrittäjä tarvitsee vain yhden YEL-vakuutuksen, vaikka tekisi töitä useampaan yritykseensä. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja kattaa kaiken yrittäjätoiminnan.

YEL-työtuloa määritellessä on tärkeä muistaa laskea mukaan kaiken yrittäjänä tekemänsä työpanoksen arvo.

YEL-vakuutus on vapaaehtoinen kahdessa tapauksessa

Jos yrittäjän liiketoiminta on niin pienimuotoista, että hänen panostuksensa yritystoimintaan jää alle laissa säädettyä YEL-työtulon minimin, hän voi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Vapaaehtoisesti otettu yrittäjän eläkevakuutus kerryttää eläkettä siinä missä pakollinenkin.  

Myös siinä tapauksessa YEL-vakuutus on vapaaehtoinen, että yrittäjä on jo työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä.

Tarvitset YEL:n, kun seuraavat edellytykset täyttyvät

  • Olet 18–67-vuotias.
  • Olet toiminut yrittäjänä vähintään 4 kuukautta.
  • Asut Suomessa.
  • Työpanoksesi arvo yritystoimintaan on vähintään 7 958,99 euroa ja alle 180 750 euroa vuonna 2020.
  • Työskentelet yrityksessäsi.

Vakuutusvelvollisuus alkaa 18 vuotta täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, kun täyttää 68 vuotta. Se, onko Suomen kansalainen vai ei, ei vaikuta YEL-vakuutuksen ottamiseen. Ei myöskään se, onko ottanut jonkin vapaaehtoisen eläkevakuutuksen itselleen.

Mikä YEL-työtulo?

YEL-työtulo on summa, jonka yrittäjä voisi maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle.

Jos yrittäjä olisi jäämässä esimerkiksi lomalle kuukaudeksi, paljonko hänen sijaiselleen tulisi maksaa palkkaa, kun sijainen tekisi kaikki yrittäjän työt loman aikana samalla ammattitaidolla.

YEL-työtulo on siis yrittäjän oman työpanoksen arvo.

Alennusta YEL-maksuista 

Jos olet toiminut yrittäjänä alle neljä vuotta, saat YEL-maksuusi 22 % alennuksen. Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvälle myönnetään YEL-maksusta alennus neljän vuoden (48 kk) ajan. Jos ensimmäinen yrittäjäjakso kestää alle 48 kuukautta, voi maksualennuksen saada jäljellä olevalle alennusajalle vielä toisessa yrittäjäjaksossa.

Miksi YEL?

Yrittäjän eläkevakuutus auttaa, jos menetät työkykysi, sairastut, jäät vanhempainvapaalle tai yrityksesi toiminta jostain syystä keskeytyy. Vakuutusmaksut vähennät omassa henkilökohtaisessa tai yrityksesi verotuksessa.

Lue lisää

Lue myös

Ota YEL-vakuutus

 

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 20.10.2021

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Työkyky ei ole sama asia kuin terveys, vaikka terveydentila työkykyyn vaikuttaakin. Ihminen voi sairaudestaan huolimatta olla työkykyinen sopivaan työhön. Työkykyä arvioidaan monissa erilaisissa tilanteissa, kuten sairastumisen, kuntoutuksen tai eläkkeen hakemisen yhteydessä. Miten työkykyä voi mitata ja miten arviointi etenee?

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Muuttuva työelämä 15.9.2021

Ergonomialla vaikuttavuutta

Onko ergonomia muutakin kuin työtuolien säätämistä? Mitä hyötyä siitä on yksittäiselle työntekijälle? Entä yritykselle?

Ergonomialla vaikuttavuutta
Lisää ajankohtaisia artikkeleita