Ilmiöt

Perhe-eläkeuudistus etenee - Mikä muuttumassa 2022?

Hallitus esittelee eduskunnalle lakiesityksen perhe-eläketurvan uudistamiseksi viikolla 16. Tavoitteena on uudistaa perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. Suurin muutos nykyiseen on leskeneläkkeen muuttaminen määräaikaiseksi ja lapseneläkkeen jatkuminen nykyistä pidempään.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa lasten ja lapsiperheiden asemaa sekä kohdentaa perhe-eläke-etuuksia uudelleen ottaen huomioon työelämässä, perheiden rakenteissa ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Muutoksella halutaan myös turvata puolison tai vanhemman kuolemaa seuranneen sopeutumisvaiheen toimeentuloa sekä koko työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä.

Leskeneläke määräaikaiseksi ja myös avopuolisoille

Leskeneläkkeen kestoa on tarkoitus ehdotuksen mukaan rajata kymmenen vuoden määräajaksi tai kunnes nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista täyttää 18 vuotta. Tällä hetkellä työeläkelakien mukaista leskeneläkettä maksetaan pääsääntöisesti lesken kuolemaan saakka. Kelan maksama kansaneläke päättyy, kun leski täyttää 65 vuotta.

Jatkossa myös yhteistaloudessa asuneilla avopuolisoilla olisi oikeus leskeneläkkeeseen, jos heillä on yhteinen alaikäinen lapsi. Leskeneläkettä maksettaisiin, kunnes yhteinen lapsi täyttäisi 18 vuotta. Yhteistaloudessa asumiselta edellytettäisiin vakiintuneisuutta, eli yhteistalouden tulisi olla jatkunut ennen puolison kuolemaa vähintään viisi vuotta.

Yhteistaloudessa eläneen puolison leskeneläkeoikeus parantaisi lapsiperheen taloudellista tilannetta. Nykyään tällaisessa perheessä vain lapseneläke on mahdollinen.

Työeläke turvaisi tulevaisuudessa lapsiperheitä nykyistä paremmin

Työeläkelakien mukainen lapseneläke jatkuisi, kunnes lapsi täyttäisi 20 vuotta, eli nykyistä kaksi vuotta pidempään. Niin sanottu lesken laskennallinen perhe-eläkeosuus maksettaisiin lapseneläkkeenä lapselle, jos leskeneläkkeen saajaa ei ole. Nämä muutokset parantaisivat hieman huoltajansa menettäneen lapsen taloudellista tilannetta. Kansaneläkelain mukaiseen lapseneläkkeeseen ei ole kaavailtu muutoksia.

Nyt leskeneläke tuo turvaa leskelle , lapseneläke alle 18-vuotiaalle

Tällä hetkellä leskeneläkkeen saamisen edellytyksenä on avioliitto, rekisteröity parisuhde tai se, että saa entiseltä puolisoltaan henkilökohtaisesti jatkuvaa elatusapua. Vielä siis avoliitto ei oikeuta leskeneläkkeeseen, vaikka pariskunnalla olisi yhteisiä lapsia.

Lapseneläke turvaa 18-vuotiaaksi saakka riippumatta siitä, asuiko lapsi yhdessä edesmenneen huoltajansa kanssa, onko hän biologinen tai adoptoitu. Kasvattilapsi ei kuitenkaan ole oikeutettu lapseneläkkeeseen.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläke perustuu työeläketurvaan. Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat sekä puolison että lesken työeläketurva ja lasten lukumäärä. Perhe-eläkkeeseen eivät sen sijaan vaikuta kansaneläke, vapaaehtoiset eläkkeet tai kuolinpesän varallisuus.

Perhe-eläke on sitä suurempi, mitä useampi alle 18-vuotias lapsi perheessä on. Jos lapsia ei ole, perhe-eläke koostuu pelkästä leskeneläkkeestä ja on silloin enintään puolet perhe-eläkkeen enimmäismäärästä.


Kysyimme eläkepalvelumme osastonjohtaja Outi Pekkariselta, mitä jo myönnetyille eläkkeille muutoksen myötä tapahtuu.

Mitä leskeneläkettä saavien eläkkeille tapahtuu vuoden 2022 alussa?

- Jo myönnettyihin leskeneläkkeisiin lakimuutos ei vaikuta, vaan niiden maksaminen jatkuu nykyisen lain mukaisesti. Kymmenen vuoden määräaikaisuus leskeneläkkeissä tulee voimaan vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneille.

- Nykyisenkin lain mukaisesti tulee tilanteita, joissa leskeneläkkeen määrä muuttuu tai maksaminen päättyy kokonaan. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai kun leski alkaa saada omaa työeläkettä.

Entä lapseneläkkeen pidentyminen, milloin se alkaa vaikuttaa?

- Toisin kuin yleensä, lapseneläkkeeseen lakimuutos vaikuttaa takautuvasti, eli lain voimaan tullessa maksussa olevat, työeläkkeeseen perustuvat lapseneläkkeet eivät pääty lapsen tullessa täysikäiseksi. Sitä maksetaan siis siihen saakka, kun nuori täyttää 20 vuotta.

Onko odotettavissa, että hakemusmäärät voivat nousta lakimuutoksen myötä?

- Varsinaisesti en usko, että hakemusmäärät meillä suuresti kasvavat. Nuoria leskeneläkkeensaajia on kuitenkin suhteessa vähän. Se, mikä hakemusmäärään voi vaikuttaa nostavasti, on leskeneläkkeen laajentaminen myös avopuolisoiden oikeudeksi.

Lue lisää

Lisää aiheesta

Ilmiöt 30.8.2021

Yrittäjä, YEL-vakuutuksessa voit säästää itsellesi ekstraeläkettä joustamalla maksuissa

Yrittäjänä työuran aikainen lakisääteinen eläketurvasi karttuu YEL-vakuutuksesta. Turvan tasoon vaikuttaa vakuuttamasi YEL-työtulon määrä. Työtulon asettaminen työpanosta vastaavan suuruiseksi ei kuitenkaan usein ole helppoa, eivätkä vuodet ole aina veljeksiä keskenään. Vaihtelevissa olosuhteissa työtulon nostaminen voi arveluttaa. Lihavamman vuoden tuottoja voit kuitenkin laittaa eläkejärjestelmään kartuttamaan tulevaa eläkepottia myös nostamalla YEL-työtuloa yhden vuoden ajalta tilapäisesti. Lisämaksun voit vähentää verotuksessa.

Yrittäjä, YEL-vakuutuksessa voit säästää itsellesi ekstraeläkettä joustamalla maksuissa

Ilmiöt 26.8.2021

Suomen luonnon päivän kuvasato hurmaa – Mutta kuka on kingi?

Vastuullisuus on myös vastuuta ympäristöstä. Suomen luonnon päivää 28.8. juhliaksemme järjestimme ilmarislaisille jo perinteeksi muodostuneen luontokuvakisan. Kisan tavoitteena oli kuvata kesän luontokokemuksia. Poikkeusajan myötä meistä moni on retkeillyt aiempaa enemmän luontokohteissa tai ehtinyt etätöiden ohessa ihmetellä lähiluontoa.

Suomen luonnon päivän kuvasato hurmaa – Mutta kuka on kingi?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita