Kolme ihmistä pöydän ääressä, kuvituskuva.
Muuttuva työelämä

Työhönvalmennuksella uuteen tehtävään

Ilmarinen tukee asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaa myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Vaikuttava, työhön kytkeytyvä kuntoutus pidentää työuria ja luo mahdollisuuden parempaan työelämään. Ilmarisen kuntoutusasiantuntija Mia Känkänen vastaa kysymyksiin työhönvalmennuksesta ammatillisen kuntoutuksen muotona.

Työhönvalmennus on yksi ammatillisen kuntoutuksen muoto. Työhönvalmennuksessa perehdytään uuteen työtehtävään tai toimialaan. Muita ammatillisen kuntoutuksen muotoja ovat työkokeilu, uudelleenkoulutus ja yrittäjyyteen tukeminen.

Kenelle työhönvalmennus on tarkoitettu?

Työhönvalmennus on mahdollista henkilölle, jolle on annettu ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätös. Eli henkilöllä on työkyvyttömyyden uhkaa ja arviomme mukaan ammatillisen kuntoutuksen keinoin tuota uhkaa voidaan siirtää tai poistaa.

Lisäksi jotta on oikeutettu Ilmarisen tukemaan ammatilliseen kuntoutukseen, tulee hakijan olla vakiintunut työelämään ja hänellä tulee olla ansaittuna riittävästi ansioita viiden viimeisen vuoden ajalta. Jos henkilö on oikeutettu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella ammatilliseen kuntoutukseen, tulee ammatillista kuntoutusta hakea näiden vakuutusten takana olevan vakuutusyhtiön kautta.

Miten työhönvalmennus toimii?

Ammatillista kuntoutusta voidaan tukea työhönvalmennuksena, kun kuntoutuja ei pysty ohjautumaan terveydentilaan sopivaan työhön jo olemassa olevalla osaamisella ja hän tarvitsee esim. lisäkurssitusta työn ohella.

Työhönvalmennuksessa uutta työtä opitaan työtä tekemällä. Työhönvalmennukseen voidaan tarvittaessa liittää tietopohjainen kurssi tai esim. osatutkinnon suorittaminen työpaikan ulkopuolella. Eli kyseessä on tilanne, jolloin ohjaudutaan täysin uuteen työtehtävään joko omalla tai uudella työnantajalla.

MIa Känkänen, kuntoutusasiantuntija
Työhönvalmennus on yksi ammatillisen kuntoutuksen muoto. Työhönvalmennuksessa perehdytään uuteen työtehtävään tai toimialaan. - MIa Känkänen, kuntoutusasiantuntija

Voiko yrittäjä päästä työhönvalmennukseen?

Kyllä, myös yrittäjänä voi saada apua uusiin työtehtäviin työhönvalmennuksesta ja ammatillisesta, kurssimuotoisesta koulutuksesta. Lisäksi myös muiden ammatillisen kuntoutuksen ehtojen tulee täyttyä.

Miten työhönvalmennuspaikka löytyy?

Työhönvalmennusta voi edeltää työkokeilu. Työvalmennuspaikan etsiminen kannattaa aloittaa kuntoutujan omasta työnantajasta keskustelemalla esim. työterveysneuvottelussa löytyisikö työnantajalta työntekijän terveydentilaan sopivaa työtä, johon hän voisi siirtyä lisäkoulutuksen tai kurssituksen avulla.

Työvalmennuspaikan voi löytää myös normaaliin tapaan avoimilta työmarkkinoilta. Kuntoutujan apuna voi toisinaan olla Ilmarisen maksama työhönvalmentaja, joka auttaa kuntoutusuunnitelman laatimisessa, työhönvalmennuspaikan etsimisessä sekä erilaisten työtä tukevien kurssien kartoittamisessa.

Kun työhönvalmennussuunnitelma esitetään Ilmariseen, tulee olla jo selvillä tarvittavan työhönvalmennuksen pituus sekä mitä kursseja toivotaan työhönvalmennuksen yhteydessä tuettavan. Me otamme Ilmarisessa sitten kantaa tähän kokonaissuunnitelmaan. Työhönvalmennuksen kesto räätälöidään yksilöllisesti ja se on yleensä 6-12 kuukautta. Maksimissaan työhönvalmennus voi kestää puolitoista vuotta.

Maksetaanko työhönvalmennuksesta palkkaa?

Työhönvalmennus voi olla joko palkallinen tai palkaton. Palkallisessa työhönvalmennuksessa työnantaja maksaa kuukausipalkkaa kuntoutuksen ajalta, ja me maksamme etuuden työnantajalle. Jos etuus on suurempi kuin palkka, maksamme kuntoutujalle niiden välisen erotuksen. Palkattomassa työhönvalmennuksessa etuus maksetaan kuntoutujalle ja hoidamme myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.

Miten koronavirustilanne vaikuttaa työhönvalmennukseen?

Valitettavasti koronaviruspandemia vaikuttaa myös Ilmarisen ammatilliseen kuntoutukseen. Olemme koonneet kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksista erilliseen uutiseen.

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 26.11.2021

Mitä huomioida työkykyjohtamisessa, kun yritys kasvaa vauhdilla?

Kun yritys kasvaa vauhdilla, on monia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon työkykyjohtamisessa. Miten työkykyhaasteita voi ennaltaehkäistä parhaiten? Mitä huomioida, jos työtahti on erityisen kiivas? Entä silloin, kun yritys kansainvälistyy?

Mitä huomioida työkykyjohtamisessa, kun yritys kasvaa vauhdilla?

Muuttuva työelämä 22.11.2021

Hallitse kuormitusta ja tue työssä jaksamista työpaikalla

Kuormitusta on työssä aina, mutta missä menee sopivan ja haitallisen kuormituksen raja? Entä mitä ovat voimavaratekijät ja miten ne auttavat jaksamaan työssä? Milloin työn muokkaus tai korvaava työ on vaihtoehto?

Hallitse kuormitusta ja tue työssä jaksamista työpaikalla
Lisää ajankohtaisia artikkeleita