Artikkelit

Työkokeilulla takaisin työelämään

Ilmarinen tukee asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaa myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Vaikuttava, työhön kytkeytyvä kuntoutus pidentää työuria ja luo mahdollisuuden parempaan työelämään. Työkokeilun avullan palataan työhön, johon kuntoutujalla on jo olemassa oleva osaaminen

Ilmarisen kuntoutusasiantuntija Mia Känkänen vastaa kysymyksiin työkokeilusta ammatillisen kuntoutuksen muotona.

Mitä on työkokeilu?

Työkokeilu työhönpaluun tueksi on yksi ammatillisen kuntoutuksen muoto. Muita ammatillisen kuntoutuksen muotoja ovat esimerkiksi uudelleenkoulutus ja työhönvalmennus.

Työkokeilu voi tapahtua joko omalla työnantajalla tai uudessa työpaikassa. Ensisijaisesti työkokeilua kannattaa lähteä miettimään oman työnantajan mahdollisuuksia hyödyntäen. Yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa tulisi miettiä onko omalla työnantajalla tarjota työntekijän terveydentilaan sopivia työtehtäviä, joihin työntekijä voisi siirtyä työkokeilun avulla.

Työkokeilun tavoitteena on työhön paluu ja toiveena on, että työkokeilun jälkeen kuntoutuja työllistyisi työkokeilupaikkaan kokeilun aikana tehtyyn työhön.

Työkokeilun voi aloittaa kevennetysti esimerkiksi lyhyemmällä työajalla ja työaikaa voidaan sitten nostaa asteittain täyteen työaikaan. Työkokeilussa voidaan tehdä töitä myös kevennetyllä työnkuvalla.

Toisinaan hyödynnämme työkokeilua myös siihen, että varmistamme työn kuntoutujan terveydentilaan sopivaksi, jos suunnitelmissa on uudelleenkoulutus täysin uudelle alalle. Näin tapahtuu tilanteissa, jolloin kuntoutujan aikaisempi osaaminen ei mahdollista terveydentilaan sopivaan työhön siirtymistä, ja kuntoutujalla on tarkoituksenmukainen uudelleenkoulutussuunnitelma.

Jos työkokeilun jälkeen työnantajalla ei ole mahdollista työllistää kuntoutujaa, mutta työnkuva on todettu työkokeilussa terveydentilaan sopivaksi, tulisi kuntoutujan ohjautua TE-palveluiden kautta työkokeilun mukaisiin työtehtäviin. 

Mia Känkänen
Tavoite on, että työkokeilun jälkeen kuntoutuja jatkaa palkkatyössä. Ilmarisen kuntoutusasiantuntija on kuntoutujan tukena. - Mia Känkänen, kuntoutusasiantuntija

Kenelle työkokeilu on tarkoitettu?

Työkokeilu on mahdollista henkilölle, jolle on annettu ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätös. Henkilöllä on todettu työkyvyttömyyden uhkaa ja arviomme mukaan ammatillisen kuntoutuksen keinoin tuota uhkaa voidaan siirtää tai poistaa.

Jotta on oikeutettu Ilmarisen tukemaan ammatilliseen kuntoutukseen, tulee hakijan olla vakiintunut työelämään ja hänellä tulee olla ansaittuna riittävästi ansioita viiden viimeisen vuoden ajalta. Jos henkilö on oikeutettu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella ammatilliseen kuntoutukseen, tulee ammatillista kuntoutusta hakea näiden vakuutusten takana olevan vakuutusyhtiön kautta.

Miten työkokeilu toimii?

Työkokeilu toimii tukena työhönpaluuseen, kun palataan työhön, johon kuntoutujalla on jo olemassa oleva osaaminen. Työn ei tarvitse vastata täysin omaa aikaisempaa työtä, ja kyseeseen voi tulla myös terveydentilaan paremmin sopia työnkuva.

Työkokeilun aikana työhönpaluu aloitetaan pääsääntöisesti kevennetysti 50 prosentin työajalla ja asteittain työaikaa nostetaan täyteen työaikaan. Työkokeilu on yleensä kolmen kuukauden mittainen. Varsin yleinen malli työkokeilun jaksottamisessa on ensimmäinen kuukausi 50 prosentin työaikaa, toinen 80 prosentin työaikaa ja viimeinen kuukausi täyttä työaikaa. Työaika voi olla lyhennetty työpäivä tai lyhennetty työviikko. Kuntoutujan, työnantajan ja esim. työterveyslääkärin kanssa voidaan yhdessä sopia kuntoutujan tilanteen mukaan lyhennetyn työpäivän tai lyhyemmän työviikon teko. Toisinaan työnkuvaa on voitu muokata niin paljon kevyemmäksi, että koko työkokeilu toteutetaan täydellä työajalla.

Minkälaisia työkokeilupaikat ovat?

Työkokeilusta keskusteleminen kannattaa aloittaa oman työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Jos omalla työnantajalla ei ole terveydentilaan sopivaa työkokeilupaikkaa tarjota tai työsuhde ei ole voimassa, voi työkokeilupaikkaa etsiä avoimilta työmarkkinoilta. Jos kuntoutuja tarvitsee apua työkokeilupaikan etsimiseen, kannattaa olla yhteydessä Ilmarisen omaan, nimettyyn kuntoutusasiantuntijaan (tieto näkyy ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksessä).

Tarvittaessa voimme tehdä toimeksiannon Ilmarisen ulkopuolisella palveluntuottajalle, eli työhönvalmentajalle, työkokeilupaikan etsimisen tueksi. 

Voiko yrittäjä päästä työkokeiluun?

Tuemme myös yrittäjän paluuta pitkältä sairauslomalta takaisin työelämään työkokeilun turvin, vaikka yrittäjän omassa yrityksessä. Työ voi olla omaa entistä työtä, jos terveydentila sen sallii, tai muokattua työtä.

Yrittäjän työkokeilu voi ohjautua palkkatyöhön toiselle työnantajalle, jos oma yritystoiminta on päättynyt. Samoin tuemme alkavassa yritystoiminnassa työkokeilua, jos yritystoiminnan tukeminen on kokonaisuudessaan ammatillisen kuntoutuksen keinoin tarkoituksenmukainen. Tärkeintä on, että työnkuva on terveydentilaan sopiva, ja toisaalta myös se, että yritystoiminta on kannattavaa työllistymisnäkökulman kautta.

Kuinka pitkiä työkokeilut ovat?

Työkokeilun pituus on yleensä kolme kuukautta ja maksimissaan kuusi kuukautta. Työkokeilun sujumista tulee seurata työkokeilun aikana ja mahdollisista muutoksista (esim. sairauslomat tai tapaturmat) tulee ilmoittaa heti Ilmariseen. Jos työkokeilu tapahtuu omalla työpaikalla, tulisi työkokeilun aikana sopia työterveysneuvotteluista, joissa voidaan yhdessä keskustella työkokeilun sujumisesta.

Kuka maksaa työkokeiluajan palkan?

Jos työkokeilu on palkaton, Ilmarinen maksaa kuntoutusetuuden kuntoutujalle. Tällöin kuntoutujan tulee toimittaa Ilmariseen verokortti. Jos taas työkokeilu on palkallinen, Ilmarinen maksaa kuntoutusetuuden työnantajalle. Palkallisessa työkokeilussa työnantajan tulee maksaa kuntoutujalle täyden työajan palkka koko työkokeilun ajalta, vaikka alkuun työpanos onkin pienempi. Kuntoutusetuus on samansuuruinen koko työkokeilun ajalta, ja arvio etuuden määrästä on ilmoitettu kuntoutujalle ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksellä.

Työkokeilusta tehdään sopimus, johon kirjataan yhteystietojen lisäksi työkokeilun kesto, työkokeilun aikaiset työtehtävät sekä mahdolliset työaikamuutokset. Palkallisissa työkokeiluissa tarvitsemme myös tiedon työnantajan maksaman palkan määrästä. Sopimus on sähköinen lomake, johon Ilmarisen kuntoutusasiantuntija lähettää linkin työnantajalle ennen työkokeilun alkua. Sopimus tulee täyttää ennen työkokeilun alkua tai viimeistään työkokeilun alkaessa. Kun sopimus on palautunut Ilmariseen ja se on Ilmarisessa käsitelty, lähetämme asianosaisille kuittauksen sopimuksen hyväksymisestä.

Kuntoutuetuus käsitellään, kun sopimus on saatu ja hyväksytty sekä työkokeilu alkanut.

Lisäksi Ilmarinen maksaa palkattomissa työkokeiluissa (palkallisissa kokeiluissa kulut voi vähentää verotuksessa) kuntoutujalle matkakuluja, mikäli yhdensuuntainen matka kodin ja työkokeilupaikan välillä on yli 10 km. Matkakuluja tulee kuntoutujan itse hakea Ilmarisen verkkosivujen kautta työkokeilun alettu. Matkakulut voi hakea yhdellä lomakkeella koko työkokeilun ajalle.

Voiko ilmarisesta saada asiantuntijan apua?

Kuntoutujalle nimetty Ilmarisen kuntoutusasiantuntija on kuntoutujan tukena. Jos työkokeilun aikana tapahtuu muutoksia (esim. yli viikon sairausloma, suunniteltuja työaikamuutoksia ei pystytä tekemään tai tapahtuu jokin työtapaturma), tulee kuntoutujan olla heti yhteydessä Ilmariseen. Mietitään sitten yhdessä, miten edetään.

Mitä työkokeilujakson jälkeen tapahtuu?

Tavoite on, että työkokeilun jälkeen kuntoutuja jatkaa palkkatyössä työkokeilupaikassa. Jos työkokeilupaikka ei voi kuntoutujaa työllistää mutta työtehtävät ovat olleet terveydentilaan sopivia, tulee kuntoutujan ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ja lähteä etsimään työkokeilun mukaista, terveydentilaan sopivaa työtä TE-palveluiden tuella.

Miten koronavirustilanne vaikuttaa työkokeiluun?

Valitettavasti koronaviruspandemia vaikuttaa myös Ilmarisen ammatilliseen kuntoutukseen. Olemme koonneet kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksista erilliseen uutiseen.

Lue lisää:

Lisää aiheesta

Artikkelit 10.8.2022

Miten yrittäjä voi saada etuutta sairauden kohdatessa?

Yrittäjänä sinun kannattaa olla selvillä siitä, miten toimit käytännössä, jos kaikki ei mene suunnitelmien mukaan ja sairastut vakavasti. Poimi keskeiset toimet tästä koosteesta. Muista myös, että YEL-työtulo ratkaisee maksettavan etuuden määrän riippumatta siitä, kuka etuuden maksaa. Yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen vaikutukset ulottuvat näin laajalle elämään jo kauan ennen eläkkeelle jäämistä.

Miten yrittäjä voi saada etuutta sairauden kohdatessa?

Artikkelit 27.7.2022

Yli 40 prosenttia päästöistä tuottava kiinteistöala on Ilmarisen ilmastotyölle keskeinen

Merkittävänä rakennuttajana ja kiinteistösijoittajana Ilmarinen huomioi ilmastovaikutukset rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Hiilineutraaliustavoitteeseen ohjaa Ilmarisen ilmastotiekartta, joka on nyt yhtenä esimerkkinä Green Building Council Finlandin toimintaohjelmassa.

Yli 40 prosenttia päästöistä tuottava kiinteistöala on Ilmarisen ilmastotyölle keskeinen
Lisää ajankohtaisia artikkeleita