Hymyilevä ihminen puhelimessa, kuvituskuva.
Artikkelit

Työtulon vaikutus yrittäjän eläkkeeseen, äitiys- sekä sairauspäivärahaan

Yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan perusta on yrittäjän YEL-työtulo. On siis merkitystä, mille tasolle sen asettaa. Eläkevakuutus on yrittäjän tärkein vakuutus, sillä YEL turvaa toimeentulon, jos yrittäjä sairastuu, menettää työkykynsä tai jää perhevapaalle. Jokainen YEL-maksu kasvattaa eläkettä ja parantaa muuta sosiaaliturvaa.

Työn tekemisen tavat ja yrittäjyys muuttuvat maailman mukana. Erilaiset yrittäjyyden muodot lisääntyvät, ja yhä useampi tekee työtä sekä työsuhteessa että ammatinharjoittajana.

Tämä on toinen osa artikkelisarjasta, jossa asiantuntijamme vastaavat kysymyksiin työeläkevakuuttamisesta ja eläkkeen muodostumisesta erilaisissa tilanteissa.

Kysymys

Hannu on toiminut koko uransa yksityisyrittäjänä ja hänellä on ollut YEL-vakuutus. YEL-vakuutuksen taso on kuitenkin vaihdellut, ja viimeisen kymmenen vuoden aikansa hän on ottanut sen minimitasoon. Nyt 64-vuotiaana Hannu on pohtinut konkreettisesti eläkkeelle siirtymistä. Tämän vuoksi hän on viimeisen kolmen vuoden aikana nostanut huomattavasti YEL-vakuutuksensa tasoa, jotta hän saisi paremman eläkkeen.

Hannu kuuli kuitenkin tuttavaltaan, että YEL-tason nostolla viimeisinä vuosina ei voi enää juurikaan vaikuttaa eläkkeeseen. Pitääkö tämä paikkansa? Miten eläke tosiasiassa määräytyy?

Vastaus

Hannun tuleva vanhuuseläke karttuu koko hänen työhistoriansa ajalta. Työtulon hetkellisellä nostamisella ei tästä syystä ole merkittävää vaikutusta tulevaan eläkkeeseen.

Eläkettä karttuu nykyisin 1,5 prosenttia 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alun ja vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan välisen yrittäjätoiminnan kokonaistyötulosta. Siirtymäkaudella vuoden 2025 loppuun saakka eläkettä karttuu 1,7 prosenttia 53—62-vuotiaille.

Kannattaa muistaa, että yrittäjän YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Sen perusteella lasketaan vanhuuseläkkeen lisäksi työkyvyttömyyseläke, sairauspäiväraha, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha, erityishoitoraha, kuntoutusraha ja perheelle maksettava perhe-eläke yrittäjän kuolemantapauksen yhteydessä. Työtulon oikean tason määrittäminen alusta saakka on tärkeää yrittäjän oman vakuutusturvan kannalta.

Kysymys?

Lauri työskentelee päätoimisesti oman osakeyhtiönsä kautta kahdessa eri yrityksessä. Lauri on ottanut YEL-vakuutuksensa minimityötulolla.

Lauri murtaa kätensä, jonka johdosta hän joutuu leikkaukseen ja on sairaslomalla puoli vuotta, eikä pysty harjoittamaan ammattiaan.

Miten Laurin toimeentulo ja sairauspäiväraha määräytyvät? Olisiko Laurille ollut hyötyä, jos hän olisi ottanut ylimääräisen toimeentuloa turvaavan lisävakuutuksen? Onko sellaisia saatavissa?

Vastaus:

YEL-vakuutettuna yrittäjänä Lauri voi saada sairauslomansa ajan Kelasta sairauspäivärahaetuutta, joka määräytyy yrittäjän YEL-työtulon perusteella laskettavan vuositulon pohjalta. Laurin tapauksessa sairauspäivärahaetuus jää pieneksi, koska hän alivakuuttanut itsensä YEL:ssä.

YEL-vakuutettuna yrittäjänä Lauri on voinut myös ottaa itselleen vapaaehtoisen yrittäjän tapaturmavakuutuksen. Tapaturmavakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset määräytyvät YEL-työtulon perusteella, joten Lauri ei voi yrittäjän tapaturmavakuutuksella vakuuttaa itseään korkeammasta määrästä kuin YEL-työtulo.

Tapaturmissa päivärahaa saa vain yhteen kertaan, eli sitä ei voi saada sekä Kelasta että tapaturvavakuutuksesta. Muita vapaaehtoisia turvia ovat esimerkiksi erilaiset sairauskuluvakuutukset sekä lyhytaikaisen ja pysyvän työkyvyttömyyden turvat, joita tarjoavat henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt.

Mikäli Laurin työkyvyttömyys jäisi pysyväksi, Laurin työkyvyttömyyseläke ja myöhempi vanhuuseläke määräytyisivät minimityötulolla karttuneen työeläkkeen perusteella.

Kysymys?

Kaisa on lääkäri ja erikoistumisvirassa keskussairaalassa. Hän on tehnyt säännöllisesti viikonloppuisin päivystyskeikkoja vuokrayrityksen kautta terveyskeskukseen. Lisäksi hän on pitänyt yleislääkärin vastaanottoa lääkäriasemalla kahtena iltana viikossa.

Kaisa on ottanut YEL-vakuutuksen minimityötulolla lääkäriasemalla toimimista varten. Kaisaa mietityttää, kuka hänen eläkevakuuttamisestaan vastaa hänen toimiessaan vuokralääkärinä; vuokralääkäriyritys vai terveyskeskus, jossa hän käy päivystämässä?

Kaisa on jäämässä äitiyslomalle 12.3.2020, minkä jälkeen hän suunnittelee jäävänsä hoitovapaalle. Miten etuudet (äitiyspäiväraha ym.) tulevat määräytymään?

Vastaus:

Kaisan toimiessa vuokralääkärinä vuokralääkäriyritys vastaa hänen eläkevakuuttamisestaan. Kaisa vakuutetaan tällöin työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Kelan maksamat päivärahat, kuten esimerkiksi vanhempainpäiväraha ja sairauspäiväraha määräytyvät 1.1.2020 alkaen vuositulon perusteella.

Koska Kaisan oikeus päivärahaetuuteen alkaa vuoden 2020 puolella, lasketaan hänen vanhempainpäivärahansa uusilla määräytymisperusteilla vuositulon mukaan. Vuositulo lasketaan etuusoikeuden alkamiskuukautta edeltävää kalenterikuukautta edeltäneiden 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella.

Vuositulossa huomioidaan Kaisan palkansaajana saamat palkkatulot sekä yrittäjätoiminnan osalta YEL-työtulo. Vuositulossa huomioidaan myös erilaiset ansionmenetyskorvaukset ja etuusperusteiset tulot, jos Kaisalla on ollut niitä tarkasteltavan 12 kuukauden aikana. Kaisan vuositulo lasketaan 1.2.2019 – 31.1.2020 tulojen perusteella.

Kaisan lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen vanhempainrahan päättyessä. Kaisa voi tämän jälkeen halutessaan jäädä hoitovapaalle ja saada Kelasta kotihoidontukea enintään siihen saakka, kun hänen lapsensa täyttää 3 vuotta. Kaisalla on myös mahdollisuus Kelan maksamaan joustavaan hoitorahaan, jos hän palaa osittain töihin lapsen ollessa alle 3-vuotias. Tarkemmat edellytykset joustavaan hoitorahaan Kaisan kannattaa tarkistaa Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää

Lisää aiheesta

Artikkelit 29.5.2023

Miten ottaa eläke puheeksi?

Omannäköinen eläkeaika -tietoiskuissamme on yhtenä aiheena tänä vuonna ollut, miten työnantajat ja esihenkilöt voisivat nostaa eläkkeelle siirtymisen osaksi keskusteluita mahdollisimman fiksusti.

Miten ottaa eläke puheeksi?

Artikkelit 17.5.2023

Lapsuuden innostava liikuntaharrastus voi kantaa pitkälle – HJK:n Miika Takkulan ja Matti Peltolan yhteinen taival alkoi iltapäiväkerhosta

Reilu kymmenen vuotta sitten HJK:n nykyinen urheilujohtaja Miika Takkula innosti lapsia liikkumaan seuran omassa iltapäiväkerhossa. Yksi lapsista oli HJK:n nykyinen tähtipelaaja Matti Peltola. Nuorena opitulla liikunnallisella elämäntavalla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

Lapsuuden innostava liikuntaharrastus voi kantaa pitkälle – HJK:n Miika Takkulan ja Matti Peltolan yhteinen taival alkoi iltapäiväkerhosta
Lisää ajankohtaisia artikkeleita