Kaksi ihmistä keskustelevat pöydän äärellä, kuvituskuva.
Muuttuva työelämä

Kattava palveluverkosto ja uravalmentajat kuntoutujan tukena

Uravalmentajan rooli voi olla ratkaisevan tärkeä ammatillisen kuntoutuksen onnistumisessa. Mutta mitä uravalmennus on? Ilmarisen kuntoutusasiantuntija Kirsi Orava-Paajanen vastaa kysymyksiin kuntoutuksen palveluntuottajista ja uravalmentajien roolista ammatillisessa kuntoutuksessa.

Kenelle ammatillinen kuntoutus ja uravalmennus on tarkoitettu?

Kun työntekijän työkyky heikkenee työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon on hyvä ottaa asia yhteiseen keskusteluun työterveysneuvottelussa. Työhönpaluuta sairauslomalta tai työssä jatkamista voidaan tukea mm. Kelan osasairauspäivärahalla sekä monilla Kelan tarjoamilla kuntoutusmuodoilla, joiden tavoitteena on tukea ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista. Lisäksi työterveyshuollon työkokeilun tuella tai työntekijän työtä muokkaamalla voidaan työntekijää auttaa palaamaan työhönsä sairausloman jälkeen tai jatkamaan siinä. Tärkeää on, että työkyvyn haasteisiin etsitään ratkaisuja ajoissa.

Jos nämä keinot eivät ole riittäviä kannattaa lähteä keskustelemaan työterveyshuollon kanssa ammatillisesta kuntoutuksesta, joka on työeläkeyhtiön tarjoamaa kuntoutusta työkyvyttömyyden uhatessa. Se voi olla esimerkiksi työkokeilua, työhönvalmennusta tai kouluttautumista uuteen ammattiin. Tavoitteena on tukea työntekijää jatkamaan työssä tai palaamaan sinne. Työeläkeyhtiö maksaa toimeentulon ammatillisen kuntoutuksen ajalta. 

Ilmarinen tarjoaa uravalmennusta pääsääntöisesti henkilöille, joiden ei ole mahdollista palata enää takaisin omaan työpaikkaan. 

Mitä uravalmennus tarkoittaa?

Ilmarisella on kumppaneina ammatillista valmennusta tarjoavia yrityksiä, joissa työskentelee uraohjaukseen erikoistuneita valmentajia. Kuntoutujan henkilökohtainen uravalmentaja kartoittaa alkutilanteen ja kertoo ammatillisen kuntoutuksen eri mahdollisuuksista.

Uravalmentaja auttaa pohtimaan, mitkä olisivat kuntoutujan terveydentilalle soveltuvia työtehtäviä. Suunnittelussa huomioidaan myös eri alojen työllisyystilanne. Uravalmentaja on apuna työkokeilupaikan etsimisessä ja selvittää tarpeen mukaan myös ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia.

Keitä ovat kuntoutuksen palveluntuottajat?

Teemme Ilmarisessa tiivistä yhteistyöstä parhaiden palveluntuottajien ja heidän uravalmentajiensa kanssa. Uravalmentajat ovat erikoistuneita urasuunnitteluun ja ammatilliseen ohjaukseen. Yhteistyöverkostoomme kuuluvat kuntoutuksen palveluntuottajat tarjoavat valtakunnallisesti ohjausapua uuden työuran suunnitteluun. Uravalmentajat ovat tärkeä linkki Ilmarisen kuntoutusasiantuntijaan.

Miten uravalmennus alkaa?

Kun Ilmarisesta on tehty toimeksianto kumppanille, sopii uravalmentaja kuntoutujan kanssa tapaamisen. Ensimmäinen tapaaminen uravalmentajan kanssa alkaa alkuhaastattelulla, jossa valmentaja kartoittaa ammatillista osaamista, työkykyä ja työskentelyä rajoittavia tekijöitä sekä motivaatiota. Lisäksi käydään läpi henkilön omia ammatillisia kiinnostuksen kohteita. Uravalmentaja kertoo tapaamisessa myös kuntoutuksen eri mahdollisuuksista.  

Kirsi Orava-Paajanen
Kirsi Orava-Paajanen on Ilmarisen kuntoutusasiantuntija.

Mitkä tahot kuuluvat kuntoutuksen yhteistyöverkostoon?

Ilmarisella uravalmentajan palveluita tarjoavassa yhteistyöverkostossa on kymmenen kumppania. Valtaosa kumppaneista toimii valtakunnallisesti. Kumppanit valitaan kilpailutuksen kautta.

Koska kuntoutuspäätöksen saanut voi ottaa palveluntuottajaan yhteyttä?

Työkyvyttömyyden uhatessa henkilö voi hakea Ilmarisesta ammatillista kuntoutusta. Hänen saadessaan Ilmarisesta myönteisen päätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, voimme ohjata hänet uravalmentajalle, jos uuden uran miettiminen itsenäisesti tuntuu hankalalta.

Alkuhaastattelun jälkeen tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti. Koko prosessin tavoitteena on löytää kuntoutujan terveydentilalle soveltuva uusi urapolku, joka huomioi henkilökohtaisen työmarkkina-aseman ja johtaa työllistymiseen. Uravalmentaja tukee uuden urapolun suunnittelussa, mutta myös kuntoutujan oma aktiivisuus on tärkeää, jotta ohjausprosessin aikana syntyy tarkoituksenmukainen ammatillinen suunnitelma.

Minkälaista tukea uravalmentajalta saa?

Uravalmentaja auttaa konkreettisesti uuden urapolun suunnittelussa siten, että polku työelämässä voi jatkua työkyvyttömyyden uhatessa. Uravalmentaja voi olla kuntoutujan tukena työkokeilupaikan etsimisessä sekä muiden ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksien pohtimisessa.

Uravalmentaja antaa erilaisia tehtäviä, joilla vahvistetaan työnhakuvalmiuksia. Tehtäviä voivat olla esimerkiksi ansioluettelon päivitys ja työhaastattelutilanteen harjoitteleminen. Uravalmennukseen voi kuulua myös potentiaalisten työpaikkojen ja -tehtävien kartoittamista sekä tutustumiskäyntejä työpaikoille tai oppilaitoksiin.

Uravalmentaja voi myös neuvotella potentiaalisen työnantajan kanssa työkokeilusta ja sen aloituksesta. Uravalmentaja seuraa työkokeilun etenemistä ja tarvittaessa käy työkokeilun aikana työpaikalla keskustelemassa työkokeilun sujumisesta.

Työhön paluun polku räätälöidään henkilön tilanteeseen sopiviksi.

Miten Ilmarinen saa kumppaneilta tietoa kuntoutusprosessin etenemisestä?

Palveluntuottajan uravalmentaja on aktiivisesti yhteydessä Ilmariseen ja tekee ehdotuksen kuntoutussuunnitelmasta, jolla tavoitellaan sijoittumista terveydentilalle sopiviin tehtäviin. Ilmarinen tekee erikseen päätöksen kuntoutussuunnitelman tukemisesta.

Miten Ilmarinen seuraa uravalmentajien työtä?

Ilmarisessa seurataan yhteistyöverkoston tuottamien palveluiden laatua ja vaikuttavuutta säännöllisesti sekä tavataan palveluntuottajia, käydään tuloksia läpi ja annetaan palautetta. Kuntoutujilta kerätään palautetta palveluntuottajista ja heidän uravalmentajistaan asiakaspalautetta keräämällä. Ilmarinen toteuttaa vuosi kuntoutuprosessin päättymisen jälkeen seurantakyselyn, jossa kartoitetaan esimerkiksi henkilön työelämään sijoittumista.

Minkälainen on hyvä kuntoutujan ja uravalmentajan suhde?

Uravalmentajan rooli voi olla todella tärkeä kuntoutusprosessissa. Tavoitteena on, että jokainen uravalmentaja työssään kohtaa kuntoutujan yksilöllisesti ja ohjaa häntä motivoivalla otteella. Uravalmentaja osaa ottaa huomioon kuntoutujan tilanteeseen vaikuttavat tekijät ja miettii polkua takaisin työelämään huomioiden niin työkyvyn kuin henkilökohtaisen työmarkkina-aseman. Kuntoutujan oma motivaatio on aina ratkaisevassa roolissa kuntoutusprosessin onnistumisessa.

Voiko työkyvyttömyyseläkehakemuksen tehnyt saada kuntoutusta?

Henkilö voi saada ennakkopäätöksen oikeudesta työeläkekuntoutukseen myös silloin, kun hän on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja työeläkekuntoutuksen kriteerit täyttyvät. Jos työkyvyn arvioidaan palautuvan hoidon tai kuntoutuksen avulla, eläke myönnetään kuntoutustukena. Ennakkopäätöksen mukana henkilö saa myös listan Ilmarisen palveluntuottajaverkostoon kuuluvista palveluntuottajista, joihin hän voi olla suoraan yhteydessä.

Jokainen Ilmarisen kuntoutuja saa nimetyn kuntoutusasiantuntijan, joka auttaa kuntoutussuunnitelman teossa tai ohjaa tarvittaessa yhteistyökumppaneidemme palveluiden pariin.

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 20.10.2021

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Työkyky ei ole sama asia kuin terveys, vaikka terveydentila työkykyyn vaikuttaakin. Ihminen voi sairaudestaan huolimatta olla työkykyinen sopivaan työhön. Työkykyä arvioidaan monissa erilaisissa tilanteissa, kuten sairastumisen, kuntoutuksen tai eläkkeen hakemisen yhteydessä. Miten työkykyä voi mitata ja miten arviointi etenee?

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Muuttuva työelämä 15.9.2021

Ergonomialla vaikuttavuutta

Onko ergonomia muutakin kuin työtuolien säätämistä? Mitä hyötyä siitä on yksittäiselle työntekijälle? Entä yritykselle?

Ergonomialla vaikuttavuutta
Lisää ajankohtaisia artikkeleita