Muuttuva työelämä

Milloin työntekijä voi jäädä vanhuuseläkkeelle?

Isona meistä kaikista tulee eläkeläisiä. Jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä, jolloin vanhuuseläkkeelle voi jäädä. Se, milloin työntekijä voi aikaisintaan jäädä eläkkeelle, riippuu hänen syntymävuodestaan, kertoo Ilmarisen TyEL-tuotepäällikkö Eija Savolainen.

Työntekijäsi voi jäädä eläkkeelle aikaisintaan silloin, kun hän on täyttänyt alimman vanhuuseläkeikänsä. Hän voi kuitenkin myös jatkaa töissä siihen saakka, että hän saavuttaa ylimmän vanhuuseläkeikänsä - tai kauemminkin, jos sovitte niin.  Mitä pitempään työssä jatkaa, sitä suuremmaksi eläke kasvaa. Jos työntekijäsi jatkaa töissä vielä sen jälkeen, kun hän on täyttänyt ylimmän vanhuuseläkeikänsä, sinun ei enää tarvitse vakuuttaa häntä työntekijän eläkevakuutuksella, kertoo Eija Savolainen.  

Eläkkeellesiirtymisikä nousee asteittain

Esimerkiksi vuonna 1957 syntyneiden alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta ja 9 kuukautta ja ylin eläkeikä 68 vuotta. Syntymävuosi ratkaisee siis alimman eläkkeellesiirtymisiän. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneille eläkeikää ei ole vielä määritelty. Yleiset vanhuuseläkeiät löytyvät mm. Ilmarisen sivustolta.

Jos työntekijäsi kyselee jo ennakkoon eläkkeensä määrää, niin ohjaa hänet työeläkeyhtiön verkkopalveluun. Ilmarisen OmaEläke-palvelussa hän voi laskea arvion tulevasta omasta eläkkeestään ja arvioida, paljonko työuran pidentäminen vaikuttaa lopulliseen eläkkeeseen. Tarkka eläkkeen määrä voidaan laskea vasta silloin, kun työntekijä jää eläkkeelle, neuvoo Eija Savolainen.

Näin saattelet työntekijäsi vanhuuseläkkeelle

Eija Savolainen korostaa aidon vuorovaikutuksen tärkeyttä eläkkeelle jäävän ja työnantajan välillä sekä selkeitä toimintamalleja, jotka helpottavat rutiiniasioissa. Eläkkeelle jääminen on työntekijälle ainutkertainen kokemus ja siitä tulisi jäädä hyvä muisto. Työnantajan tärkeimmät tehtävät voi kiteyttää seuraavasti:

  1. Sovi työsuhteen päättymispäivä yhdessä työntekijäsi kanssa.
    Päättymispäiväksi kannattaa valita kuukauden viimeinen päivä, koska eläke alkaa aina kuukauden alussa. Näin työntekijäsi saa ensimmäisen eläkkeensä heti viimeisen palkkansa jälkeen, eikä hänen ansioihinsa tule katkosta.
  1. Pyydä työntekijää täyttämään eläkehakemus noin kuukautta ennen kuin hän haluaa eläkkeen alkavan. Hakemus kannattaa tehdä eläkeyhtiön verkkopalvelussa, missä näkee samalla kuinka paljon eläkettä on kertynyt eri työsuhteista. 
  1. Ilmoita tulorekisteriin eläkkeelle jäävän työntekijäsi työsuhteen eli palvelussuhteen päättyminen ja loppupalkka. Ilmoita nämä tavalliseen tapaan palkkatietoilmoituksella. Tieto siirtyy tulorekisteristä meille Ilmariseen. 
  1. Maksa loppupalkka. Loppupalkka on palkka, jonka maksat työntekijällesi, kun hänen työsuhteensa päättyy. Loppupalkka voi sisältää esimerkiksi ylityökorvausta, lomarahaa, lomakorvauksia, korvauksia pitämättä jääneistä työajan lyhennysvapaista sekä muita vastaavia suorituksia. Loppupalkkaan sisältyvät myös tulospalkkiot ja muut ansiot, jotka maksat työntekijällesi jälkikäteen. Jos maksat loppupalkan yhdessä erässä, ilmoita se tulorekisteriin samalla kun ilmoitat työsuhteen päättymistiedon. 
  1. Huomioi eläkkeelle siirtyvä ja työyhteisö. Tee eläkkeelle siirtyminen helpoksi ja positiiviseksi kokemukseksi. Eläköityvää työntekijää kannattaa kuunnella siitä, miten hän haluaa tulla huomioiduksi eläkkeelle jäädessään. Huomioi myös kollegat ja sopikaa hyvissä ajoin tehtävien siirroista. Eläköityvällä työntekijällä on myös usein arvokasta, kokemuksen kautta kertynyttä tietoa, joka kannattaa siirtää eteenpäin työyhteisössä.

Lue lisää

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 7.6.2021

Miten kuntoutushakemus ratkaistaan?

Ammatillinen kuntoutus tukee työssä jatkamista tai työhön paluuta silloin, kun työkyky on heikentynyt eivätkä muut keinot riitä. Miten kuntoutushakemuksia arvioidaan? Mitkä asiat vaikuttavat päätökseen? Miksi osa hakemuksista hylätään? Kysyimme asiaa Ilmarisen kuntoutuspäälliköltä Mari Kyyhkyseltä.

Miten kuntoutushakemus ratkaistaan?

Muuttuva työelämä 21.5.2021

Kuntoutus, korona ja uusi normaali

Koronan myötä uutta normaalia mietitään asiassa kuin asiassa. Se näkyy Ilmarisessa myös ammatillisessa kuntoutuksessa mukana olevien tai kuntoutukseen hakeutuvien asiakkaidemme arjessa.

Kuntoutus, korona ja uusi normaali

Muuttuva työelämä 10.5.2021

Palkkatyöstä yrittäjäksi – Mikä on parasta tai pahinta?

Miten työntekijästä tulee yrittäjä? Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii rohkeutta, hyppäämistä pois omalta mukavuusalueelta ja ripauksen suunnitelmallisuutta. Tuoreen yrittäjän Riina Kruutin mukaan olennaisen tärkeää on myös lähipiirin tuki ja oikeiden ihmisten kanssa verkostoituminen.

Palkkatyöstä yrittäjäksi – Mikä on parasta tai pahinta?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita