Artikkelit

Ilmarisen paluu tulevaisuuteen eli korona-exit

Mitään selkeää pandemian loppupäivää tai uuden ajan alkupäivää ei ole, joten paluuta tulevaisuuteen tehdään sopivin askelin. Etenemme Ilmarisessa rajoitusten ja niiden purkamisen suhteen samaa tahtia muun yhteiskunnan kanssa.

Uuden työarjen suunnittelussa on monia kysymysmerkkejä. Mitä tulisi huomioida töiden järjestämisessä? Mitä hyviä käytäntöjä olemme kuluneen vuoden aikana oppineet? Mitä haluamme jatkaa, ja mistä luopua? Millainen on uusi arki?

Etenemme Ilmarisessa askel askeleelta

– Edessä on paluu tulevaisuuteen, eli palaamme jonnekin, missä emme ole ennen olleet. Yhtäältä palaamme tilanteeseen, missä etätyö on edelleenkin yksi Ilmarisen joustavan työn tekemisen mahdollisuuksista ja uudessa arjessa yhdistämme lähi- ja etätyön parhaat puolet. Toisaalta tulevaisuus tulee olemaan myös paljon muuta kuin aiemmin tehtyä. On tarpeen määritellä uudestaan mitä teemme ja miten, Ilmarisen henkilöstöjohtaja Sami Ärilä pohtii.

– Ne koronan jälkeisen ajan asiat, joihin paneudumme, voi tiivistää neljään kohtaan. Oleellisia ovat luottamus, yhteisöllisyys, yhteiset pelisäännöt ja hybridityön määrittely.

Luottamus

Pitkä poikkeusaika on osoittanut, että työmme sujuvat hyvin. Luotamme toisiimme ja siihen, että jokainen on paras asiantuntija omassa työssään ja siinä, miten tavoitteet saavutetaan. Tämä luottamus on pohjana sille, kun määrittelemme yhdessä, miltä uusi työarki näyttää.

Yhteisöllisyys

Arvomme on yhdessä menestyminen, ja jokaisen työ on osa suurempaa kokonaisuutta. Uskomme, että parhaat ideat ja innovaatiot syntyvät, yhteistyö sujuu, hiljainen tieto siirtyy ja pystymme huolehtimaan toistemme hyvinvoinnista parhaiten, kun tapaamme säännöllisesti myös kasvotusten.

50:50

Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi teemme jatkossa pääsääntöisesti vähintään puolet työstä lähityönä. Tiimeissä ja oman esihenkilön kanssa sovimme, mitkä työt on parasta tehdä lähityönä ja milloin jokainen voi itse valita työskentelypaikkansa. Mahdollisuus vaikuttaa siihen miten oman työnsä järjestää, lisää tutkitusti hyvinvointia. Tätä haluamme jatkossakin tukea.

Yhteiset pelisäännöt

Sovimme tiimeissä, miten saavutamme tavoitteet ja miten järjestämme työmme ja yhteiset tapaamiset. Palaverin varaaja merkitsee kutsuun, odotetaanko osallistujien olevan paikalla vai voiko osallistua etänä. Töiden suunnittelun helpottamiseksi merkitsemme omaan kalenteriin näkyville lähi- ja etäpäivät.

– Luomme Ilmarisessa yhdessä tulevaisuuden, johon nyt palaamme. Oleellista on samalla huolehtia hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Koko henkilöstöllä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksensä mm. etätyökäytännöistä kyselyissä ja työpajoissa. Syksyllä teemme taas uuden kyselyn, jossa arvioidaan käytäntöjen toimivuutta. Mahdollisia muutostarpeita toimitiloihin pohdimme vasta, kun uudesta työarjesta on kertynyt enemmän kokemuksia, koostaa henkilöstöjohtaja Sami Ärilä suunnitelmia.

– Näillä malleilla lähdemme liikkeelle ja asioita muutetaan matkan varrella, jos huomaamme, ettei joku tapa toimi. Työstämme uusia ohjeistuksia ja käytäntöjä tarpeen mukaan ja dokumentoimme uudet toimintamallit korvaamaan entiset. Etenemme ketterästi ja jatkuvasti parantaen.

Katso Ilmarisen asiantuntijapsykologi Simo Levannon vinkit toimistolle palaamiseen.

10 näkökulmaa uuden arjen luomiseen

Olemme koostaneet joukon parhaita käytäntöjä työlistaksemme. Kymmenen erilaista näkökulmaa auttaa pohtimaan paluuta monelta eri kantilta.

Lisää aiheesta

Artikkelit 7.12.2023

Lassila & Tikanoja onnistui nostamaan työntekijöidensä eläköitymisikää yli 4 vuodella

Sairauspoissaolot vähenivät ja eläköitymisikä saatiin nousuun Lassila & Tikanojalla, kun yritys alkoi satsata työhyvinvointiin strategisella tasolla. Onnistumisten takana on yhtiön johdon vahva sitoutuminen työkykyjohtamiseen, ja työtä tehdään tiiviisti yhdessä Ilmarisen ja työterveyshuollon kanssa.

Lassila & Tikanoja onnistui nostamaan työntekijöidensä eläköitymisikää yli 4 vuodella

Artikkelit 4.12.2023

Saatko kaikki oikein YEL-testistämme?

Keskustelua herättävä ja kuitenkin mainettaan parempi. Sellainen on yrittäjien tärkein vakuutus YEL. Mielipiteitä riittää, kun YEL:istä puhutaan, mutta kuinka hyvin se oikeasti tunnetaan? Laita tietosi testiin!

Saatko kaikki oikein YEL-testistämme?

Artikkelit 16.11.2023

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?

Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen kilpailuvaltti ja tehokkuutta parantava tekijä. Kun haluamme parantaa työhyvinvointia, alamme kuitenkin usein suoraan suunnitella toimenpiteitä sen sijaan että ensin miettisimme, mitä haluamme saada aikaiseksi ja mihin todella haluamme vaikuttaa.

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita