Muuttuva työelämä

Ilmarisen paluu tulevaisuuteen eli korona-exit

Nyt vaikuttaa lupaavalta, että syksyllä päästäisiin muokkaamaan koronaelämästä uudenlaista arkea. Mitään selkeää pandemian loppupäivää tai uuden ajan alkupäivää ei ole, joten paluuta tulevaisuuteen tehdään sopivin askelin. Etenemme Ilmarisessa rajoitusten ja niiden purkamisen suhteen samaa tahtia muun yhteiskunnan kanssa.

Uuden työarjen suunnittelussa on monia kysymysmerkkejä. Mitä tulisi huomioida töiden järjestämisessä? Mitä hyviä käytäntöjä olemme kuluneen vuoden aikana oppineet? Mitä haluamme jatkaa, ja mistä luopua? Millainen on uusi arki?

Etenemme Ilmarisessa askel askeleelta

– Edessä on paluu tulevaisuuteen, eli palaamme jonnekin, missä emme ole ennen olleet. Yhtäältä palaamme tilanteeseen, missä etätyö on edelleenkin yksi Ilmarisen joustavan työn tekemisen mahdollisuuksista ja uudessa arjessa yhdistämme lähi- ja etätyön parhaat puolet. Toisaalta tulevaisuus tulee olemaan myös paljon muuta kuin aiemmin tehtyä. On tarpeen määritellä uudestaan mitä teemme ja miten, Ilmarisen henkilöstöjohtaja Sami Ärilä pohtii.

– Ne koronan jälkeisen ajan asiat, joihin paneudumme, voi tiivistää neljään kohtaan. Oleellisia ovat luottamus, yhteisöllisyys, yhteiset pelisäännöt ja hybridityön määrittely.

Luottamus

Pitkä poikkeusaika on osoittanut, että työmme sujuvat hyvin. Luotamme toisiimme ja siihen, että jokainen on paras asiantuntija omassa työssään ja siinä, miten tavoitteet saavutetaan. Tämä luottamus on pohjana sille, kun määrittelemme yhdessä, miltä uusi työarki näyttää.

Yhteisöllisyys

Arvomme on yhdessä menestyminen, ja jokaisen työ on osa suurempaa kokonaisuutta. Uskomme, että parhaat ideat ja innovaatiot syntyvät, yhteistyö sujuu, hiljainen tieto siirtyy ja pystymme huolehtimaan toistemme hyvinvoinnista parhaiten, kun tapaamme säännöllisesti myös kasvotusten.

50:50

Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi teemme jatkossa pääsääntöisesti vähintään puolet työstä lähityönä. Tiimeissä ja oman esihenkilön kanssa sovimme, mitkä työt on parasta tehdä lähityönä ja milloin jokainen voi itse valita työskentelypaikkansa. Mahdollisuus vaikuttaa siihen miten oman työnsä järjestää, lisää tutkitusti hyvinvointia. Tätä haluamme jatkossakin tukea.

Yhteiset pelisäännöt

Sovimme tiimeissä, miten saavutamme tavoitteet ja miten järjestämme työmme ja yhteiset tapaamiset. Palaverin varaaja merkitsee kutsuun, odotetaanko osallistujien olevan paikalla vai voiko osallistua etänä. Töiden suunnittelun helpottamiseksi merkitsemme omaan kalenteriin näkyville lähi- ja etäpäivät.

– Luomme Ilmarisessa yhdessä tulevaisuuden, johon nyt palaamme. Oleellista on samalla huolehtia hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Koko henkilöstöllä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksensä mm. etätyökäytännöistä kyselyissä ja työpajoissa. Syksyllä teemme taas uuden kyselyn, jossa arvioidaan käytäntöjen toimivuutta. Mahdollisia muutostarpeita toimitiloihin pohdimme vasta, kun uudesta työarjesta on kertynyt enemmän kokemuksia, koostaa henkilöstöjohtaja Sami Ärilä suunnitelmia.

– Näillä malleilla lähdemme liikkeelle ja asioita muutetaan matkan varrella, jos huomaamme, ettei joku tapa toimi. Työstämme uusia ohjeistuksia ja käytäntöjä tarpeen mukaan ja dokumentoimme uudet toimintamallit korvaamaan entiset. Etenemme ketterästi ja jatkuvasti parantaen.

Katso Ilmarisen asiantuntijapsykologi Simo Levannon vinkit toimistolle palaamiseen.

10 näkökulmaa uuden arjen luomiseen

Olemme koostaneet joukon parhaita käytäntöjä työlistaksemme. Kymmenen erilaista näkökulmaa auttaa pohtimaan paluuta monelta eri kantilta.

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 6.7.2021

Pesulayrittäjäksi pystymetsästä – Kuntoutus auttoi uudelle uralle

Terveysongelmat pakottivat oululaisen Jukka-Pekka Sarajärven jäämään pois palkkatöistä. Työkyvyttömyyseläke ei ollut Sarajärvelle vaihtoehto, joten uusi yrittäjäura alkoi entuudestaan täysin oudolla pesula-alalla. Lopulta Ilmarisen ammatillinen kuntoutus auttoi Sarajärveä muokkaamaan työtä paremmin omalle terveydentilalle sopivaksi.

Pesulayrittäjäksi pystymetsästä – Kuntoutus auttoi uudelle uralle

Muuttuva työelämä 1.7.2021

Ilmarisen paluu tulevaisuuteen eli korona-exit

Nyt vaikuttaa lupaavalta, että syksyllä päästäisiin muokkaamaan koronaelämästä uudenlaista arkea. Mitään selkeää pandemian loppupäivää tai uuden ajan alkupäivää ei ole, joten paluuta tulevaisuuteen tehdään sopivin askelin. Etenemme Ilmarisessa rajoitusten ja niiden purkamisen suhteen samaa tahtia muun yhteiskunnan kanssa.

Ilmarisen paluu tulevaisuuteen eli korona-exit
Lisää ajankohtaisia artikkeleita