Artikkelit

Kuukauden asiantuntija: Samuel Ailio

Huolehdimme Ilmarisessa yli miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Olemme kohta 60 vuotta rakentaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa parempaa työelämää ja edistäneet työkykyä. Mutta ketkä tätä työtä tekevät? Lue, mitä kuukauden asiantuntijamme Samuel Ailio kertoo työstään.

Kuka olet ja mitä teet Ilmarisessa?

– Olen Samuel Ailio ja työskentelen Ilmarisessa kuntoutusasiantuntijana. Tärkein tehtävä kuntoutusasiantuntijan työssä on löytää tulevaisuutta tukevia, sopivia ja tehokkaita ratkaisuja Ilmarisessa vakuutetuille henkilöille, joita uhkaa työkyvyn menettäminen. Näitä ratkaisuja voivat olla esimerkiksi työkokeilu terveydentilalle sopivampaan työnkuvaan tai kokonaan uuden koulutuksen tukeminen.

– Tällä hetkellä toimin nimettynä kuntoutusasiantuntijana osalle Ilmarisen suurimmista työantaja-asiakkaista. Vastuulleni kuuluu ammatillisen kuntoutuksen ratkaisujen tekeminen näiden yritysten vakuutettujen osalta sekä yrityskohtaisen työkykyriskin kokonaisuuden seuraaminen.Teemme yhteistyötä työnantajien, työterveyshuoltojen, Ilmarisen sisäisten tiimien sekä erinäisten palveluverkostojen kanssa.

Miten ja koska olet päätynyt töihin Ilmariseen?

– Tulin Ilmariseen vuonna 2014 opintoihin liittyvän työharjoittelun merkeissä. Työskentelin harjoittelun ajan vanhuuseläkkeissä, josta siirryin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Salakavalasti hivuttauduin pikkuhiljaa ammatillisen kuntoutuksen puolelle, ja suurasiakkaille nimettynä kuntoutusasiantuntijana olen toiminut nyt vuodesta 2017 alkaen.

Mikä on parasta työssäsi?

– Parasta on yhteiset onnistumiset niin yksittäisten henkilö- kuin myös työantaja-asiakkaiden kanssa. Pidän myös työni monipuolisuudesta. Kuten jo aiemmin mainitsin, olen vuorovaikutuksessa monien eri tahojen kanssa. Ja mikä hienointa: tässä työssä saa ainutlaatuisen ja kattavan näkymän suomalaiseen työelämään.

Työyhteisö vaikuttaa työssäjaksamiseen 

Miten pidät huolta osaamisestasi ja ammattitaidostasi?

– Työelämä ja siihen liittyvät työkyvyn haasteet muuttuvat koko ajan, joten osaamisen ja ammattitaidon päivittäminen on työssämme tärkeää. Meillä on tiimissämme muun muassa varattu joka viikko aikaa itsenäiselle opiskelulle työhömme liittyen. Lisäksi meillä on useita sisäisiä koulutuksia työmme eri osa-alueita koskien. Ajatusten- ja tiedonvaihto kollegoiden kanssa on luonnollisesti myös iso osa oman osaamisen ylläpitoa.

Mitä työyhteisö ja työkaverit merkitsevät sinulle?

– Nämä ovat itselleni keskeisiä tekijöitä, kun mietitään oman työn miellekyyttä ja menestymistä omassa työssä. Hyvän työyhteisön ja työkavereiden merkitystä ei voi hirveästi aliarvioida myöskään silloin, kun mietitään suomalaisten työhyvinvointia ja työssäjaksamista ihan valtakunnallisella tasolla.

Miten korona on vaikuttanut työhösi ja tapaasi työskennellä?

– Etätyö on lisääntynyt ja asiakastapaamiset ovat pääosin siirtyneet näyttöpäätteiden taakse. Olen kuitenkin pyrkinyt käymään säännöllisin väliajoin myös konttorilla. Työkavereiden näkeminen ja kuulumisten vaihtaminen paikan päällä on kuitenkin tärkeää tasapainoa etätyölle.

Parempi työelämä vaatii yhteistyötä

Mikä on mielestäsi paremman työelämän salaisuus?

– Olisi virhe pitää parempaan työelämään johtavia seikkoja omana salaisuutena! :)  Omalla kohdalla keskeisiksi tekijöiksi nousevat arjen ja työn hyvä tasapaino sekä jo edellä mainitut työyhteisö ja työkaverit. Yleisesti työelämään liittyen mitään yksittäistä selkeää toimintatapaa tuskin on. Keskeisintä onkin, että jokainen pystyisi löytämään ja tunnistamaan itselleen sopivimman tavan työskennellä, joka palvelee omia sekä myös työnantajan tarpeita. Paremman työelämän saavuttamiseksi tarvitaan molempien osapuolten panosta.

Miten pidät huolta hyvinvoinnistasi?

– Ensimmäisenä tuli mieleen, että säännöllisillä yöunilla ja harrastejalkapalloa pelaamalla. Tällä hetkellä näiden osalta on kuitenkin pieni poikkeustila päällä, sillä kotona on kaksikuukautinen vauva ja 2,5-vuotias taapero. Tilanne normalisoitunee taas ajan kuluessa…

Jos työsi olisi rakennus, mikä rakennus se olisi ja miksi?

– Hoidamme ihmisten eläketurvaa ja työmme perustuu lainsäädäntöön. Tämä luo toiminnallamme vankan pohjan, joten sanotaan tähän eduskuntatalo.

Lisätietoja

 

Lisää aiheesta

Artikkelit 7.12.2023

Lassila & Tikanoja onnistui nostamaan työntekijöidensä eläköitymisikää yli 4 vuodella

Sairauspoissaolot vähenivät ja eläköitymisikä saatiin nousuun Lassila & Tikanojalla, kun yritys alkoi satsata työhyvinvointiin strategisella tasolla. Onnistumisten takana on yhtiön johdon vahva sitoutuminen työkykyjohtamiseen, ja työtä tehdään tiiviisti yhdessä Ilmarisen ja työterveyshuollon kanssa.

Lassila & Tikanoja onnistui nostamaan työntekijöidensä eläköitymisikää yli 4 vuodella

Artikkelit 4.12.2023

Saatko kaikki oikein YEL-testistämme?

Keskustelua herättävä ja kuitenkin mainettaan parempi. Sellainen on yrittäjien tärkein vakuutus YEL. Mielipiteitä riittää, kun YEL:istä puhutaan, mutta kuinka hyvin se oikeasti tunnetaan? Laita tietosi testiin!

Saatko kaikki oikein YEL-testistämme?

Artikkelit 16.11.2023

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?

Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen kilpailuvaltti ja tehokkuutta parantava tekijä. Kun haluamme parantaa työhyvinvointia, alamme kuitenkin usein suoraan suunnitella toimenpiteitä sen sijaan että ensin miettisimme, mitä haluamme saada aikaiseksi ja mihin todella haluamme vaikuttaa.

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita