Menestystarinat

Työkykyjohtaminen on Pinjalla kestävyyslaji – ”Ilman hyvinvoivia ja motivoituneita ihmisiä meillä olisi vain kasa läppäreitä”

Pinja on suomalainen digitalisaatioon ja teollisuuden uudistamiseen erikoistunut yritys. ”Tämä on ihmiskeskeistä liiketoimintaa. Meillä tulos syntyy asiantuntijatyöllä ja siksi jokaisen pinjalaisen osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi vaikuttaa suoraan tuottavuuteen”, sanoo Pinjan henkilöstöjohtaja Johannes Nikula. Muutosten koronavuosi on tuonut Pinjalle uusia haasteita ja luonut myös mahdollisuuksia.

Pinjan juuret ulottuvat 1990 luvulle. Vuonna 2020 yhtiö työllistää yli 500 henkeä kymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomea ja yhtiöllä on myös myyntikonttori Kiinassa. Yhtiön valmistamat teollisuuden ohjelmistot sekä asiantuntijat palvelevat asiakkaita noin 40:ssä maassa. Pinjalla on asiantuntijoita niin ohjelmistokehityksessä, raportoinnissa ja analytiikassa kuin teollisuuden suunnittelutyössä. Yhtiön asiakaskunta koostuu teollisuuden ja muun digitaalisen yhteiskunnan toimijoista.

Pinjalla on käynnissä yrityskulttuurin vahva kehityspolku. Yritys on kuluvan vuoden aikana yhdistänyt aiemmat itsenäisesti toimineet yhtiöbrändinsä. Yhtiö onkin nyt Johannes Nikulan mukaan eräänlainen sulatusuuni, missä eri taustan omaavat ihmiset muodostavat yhdessä uutta Pinjan kulttuuria.

– Pinjan kasvu on ollut viime vuosina vauhdikasta. Kasvun ja kansainvälistymisen tavoitteiden lisäksi haluamme olla arvostettu ja vastuullinen työpaikka. Teemme kovasti töitä avoimen, moninaisen ja positiivisen yrityskulttuurin rakentamiseksi. Joitakin asioita olemme jo tehneet oikein, koska olemme onnistuneet rekrytoinnissa kilpaillusta osaajamarkkinasta huolimatta, Johannes Nikula sanoo.

Perehdytys luo startin työuralle

Johannes Nikula muistelee sanontaa, jonka mukaan perehdytys määrittelee työntekijän koko uraa uudessa työpaikassa. Pinjalla perehdytys onkin tärkeässä roolissa.

Johannes Nikula
– Uuden pinjalaisen esimies ja kollegat ottava kopin heti ensimmäisestä päivästä alkaen ja varmistavat, että pelisääntömme ja hiljainen tieto siirtyvät uudelle tulijalle, Johannes Nikula sanoo.

Perehdyttämiseen on jouduttu panostamaan koronan tuomien poikkeusolosuhteiden myötä uudella otteella.

– Olemme entistä enemmän kiinnittäneet huomiota perehdyttämiseen ja varmistaneet, että esimies ja lähimmät työkaverit tulevat tutuksi. Henkilöstökäsikirja auttaa myös Pinjan käytäntöihin tutustumisessa.  Luovuutta on ollut lupa käyttää. Joissain tapauksissa esimerkiksi esimies on saattanut tavata kesäkaudella aloittaneen tiimiläisen ulkotiloissa, jossa tutustuminen hoidettiin kasvotusten turvavälejä noudattaen.

Pinjalla siirryttiin viime vuoden keväällä ensimmäisten yritysten joukossa etätöihin lähes 100-prosenttisesti. Edelleen pinjalaisista valtaosa työskentelee etänä. Yrityksessä on etätyöaikana huomattu, miten tärkeitä myös epämuodolliset sosiaaliset kontaktit ovat.

– Tiimit ovat keksineet yhteistä tekemistä työpäivin päätteeksi: esimerkiksi yhteisiä etäruokailuja tai etäpeli-iltoja, kun muuten emme ole juuri konttorilla nähneet. Hyviä käytäntöjä on kannustettu kopioimaan tiimistä toiseen.

Ihmisiin kannattaa investoida

Oman väen hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen on Pinjalla olennaisen tärkeää. Taustalla on myös henkilöstötuottavuuden malli, missä on nähty henkilöstön työkyvyn kokonaisvaltaisen kehittämisen vaikutus tuottavuuteen.                        

– Tämä on ihmiskeskeistä liiketoimintaa. Jos meiltä ottaisi osaavat ihmiset pois, jäisi jäljelle vain kasa läppäreitä. Tehtaissakin halutaan investoida ja pitää tuotanto hyvässä kunnossa. Meillä tulos syntyy asiantuntijatyöllä ja siksi jokaisen osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi ovat Pinjalla paitsi inhimillisesti tärkeää myös tuottavuuden perustekijä, pohtii Johannes Nikula.

– Mitään sirkustemppuja ei tarvita, vaan pääasia on saattaa perusasiat kuntoon. Tärkeitä perusasioita ovat esimerkiksi viihtyisä ja turvallinen työympäristö, toimiva työterveysyhteistyö, varhainen välittämisen ja kaikkein tärkeimpänä erinomainen lähiesimiestyö. Esimiehen tärkein tehtävä on auttaa pinjalaisia joka päivä yltämään parhaimpaansa kestävällä tavalla.

Esimiestyö ja johtaminen on olennaista toiminnan laadun, tuottavuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta.

– Kiinnitämme esimiestyön laatuun jatkuvasti huomiota. Tänä poikkeuksellisena vuonna olemme esimiesten kanssa pohtineet, miten työt järjestetään mahdollisimman turvallisesti pitäen laadusta ja tuloksesta huolta. Esimiesten kanssa pidetyissä työpajoissa olemme pohtineet muun muassa etäjohtamisen malleja, ihmisten kohtaamisen sekä etäläsnäolon tärkeyttä ja jakaneet hyviä käytäntöjä.

Hyvä johtaminen on välittämistä, yhteydenpitoa ja sen varmistamista, että kukaan ei koe jäävänsä yksin. Pandemian aikana ovat tiimien etäaamukahvit, videokuvan käyttö palavereissa ja säännölliset kahdenkeskiset keskustelut lisääntyneet.

– Meillä on sovittu, että jokaisella pinjalaisella on esimies. Kun esimies muistaa kysyä säännöllisesti: ”Mitä sinulle kuuluu”, voi sen nähdä ensimmäisenä askeleena varhaiseen välittämiseen. Myöskään esimiestä ei jätetä yksin, vaan he tukevat toisiaan ja jakavat hyviä ideoita mm. omassa keskustelukanavassaan. Pinjan osaavat HR Business Partnerit tarjoavat esimiehille taustatukea ja sparrausta haastavampiin työarjen asioihin.

Työvire mittaa organisaation pulssin

Pinjalla on aktiivisessa käytössä Ilmarisen työkykypalveluihin kuuluva Työvire-kysely. Työvire-kysely on ketterä tapa mitata työyhteisön pulssia ja työkykyä. Kyselyä voi käyttää yrityksen valitsemassa syklissä.

– Meille sopii kyselyn teko neljä kertaa vuodessa. Yritystason tulokset ovat avoimesti kaikkien nähtävillä. On tärkeää, että kyselyjä ei tehdä vain kysymisen ilosta, vaan tulokset käydään tarkkaan läpi tiimeissä.

Johannes Nikula korostaa, että työkykyjohtaminen on kestävyyslaji. Ison yrityksen työkykyasioita ei pistetä kuntoon hetkessä.

– Työvire-kyselyn tuloksista otamme aina yhden kohdan, jota lähdemme esimiesten ja tiimien kanssa kehittämään. Tavoitteenamme on jatkuva parantaminen, mikä on myös tulosten valossa viimeisten vuosien aikana onnistunut.

– Tietenkin muuttuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet tapoihimme toimia. Nopeasti huomasimme, että lähes kaikki meidän tehtävämme voi hoitaa myös etänä. Varmasti nyt tapahtunut muutos vaikuttaa jatkossa myös etä- ja läsnätyön määrään ja siihen, missä työtä pääsääntöisesti tehdään. Jo nyt pinjalaiset voivat valita pääsääntöisen etätyön vaihtoehdoksi omalle työpisteelle toimistolla. Myös matkustaminen on vähentynyt radikaalisti, mikä on tuonut muutosta esimerkiksi asiakastyöhön.

Etätyön ergonomiaan liittyviä haasteita on Pinjalla taklattu muun muassa ohjatulla etäjumpalla ja työterveyden tekemällä opastusvideolla. Voiko jatkuva etätyö kuitenkin aiheuttaa työkykyongelmia?

– Me emme vielä tiedä kaikkea, koska näin laajamittainen ja pitkäkestoinen etätyö on meille uutta. Ergonomiaan liittyvät haasteet saattavat lisääntyä. Lisäksi sosiaalisten kontaktien väheneminen aiheuttaa pohdintaa, koska henkisen työkyvyn haasteiden lisääntymisestä on jo nyt nähtävillä merkkejä. Näihin on tärkeää panostaa nyt ennaltaehkäisevästi päättää Johannes Nikula.

Lue lisää

Lisää aiheesta

Menestystarinat 8.4.2021

Lindströmillä osataan muokata työtä sopivaksi

Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä. 170-vuotias perheyritys on historiansa aikana kasvanut kankaiden värjäämöstä pesulaksi ja siitä tekstiilivuokrauksen ammattilaiseksi. Lindströmin palveluita ovat muun muassa toimitilojen siisteyteen ja sisustamiseen, työpukeutumiseen ja suojautumiseen liittyvät palvelut. Lindström on tehnyt hyvää työtä työkykyjohtamisessa ja erityisesti työn muokkauksessa: tavoitteena on löytää jokaiselle sopiva, omaan työkykyyn sopiva työ.

Lindströmillä osataan muokata työtä sopivaksi

Menestystarinat 25.3.2021

Destiassa työkykyjohtaminen ja välittäminen toivat hyvät tulokset

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt palveluyhtiö, joka on tehnyt pitkän matkan valtion liikelaitoksesta moderniksi moniosaajaksi. Matkan varrella myös Destian työkykyhaasteet ovat muuttuneet ja niitä taklataan nyt ketterästi yhdessä.

Destiassa työkykyjohtaminen ja välittäminen toivat hyvät tulokset

Menestystarinat 18.2.2021

Kuukauden asiantuntija: Jari Matveinen

Huolehdimme Ilmarisessa yli miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Olemme kohta 60 vuotta rakentaneet yhdessä työnantajien kanssa parempaa työelämää ja edistäneet työkykyä. Mutta ketkä tätä työtä tekevät? Lue mitä kuukauden asiantuntijamme kertoo työstään.

Kuukauden asiantuntija: Jari Matveinen
Lisää ajankohtaisia artikkeleita