Artikkelit

Yli 40 prosenttia päästöistä tuottava kiinteistöala on Ilmarisen ilmastotyölle keskeinen

Merkittävänä rakennuttajana ja kiinteistösijoittajana Ilmarinen huomioi ilmastovaikutukset rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Hiilineutraaliustavoitteeseen ohjaa Ilmarisen ilmastotiekartta, joka on nyt yhtenä esimerkkinä Green Building Council Finlandin toimintaohjelmassa.

Kiinteistö- ja rakennusala tuottaa maailmanlaajuisesti yli 40 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Suomessa rakennettu ympäristö käyttää kaikesta kulutetusta energiasta yli kolmanneksen. Sillä on siis huomattava merkitys energiankulutuksessa ja sitä kautta ilmastotyössä niin kotimaassamme kuin kansainvälisesti.

– Myös Ilmarisessa kiinteistö- ja rakennusala on ilmastotyön kannalta keskeinen. Vuonna 2021 kiinteistösijoitusten osuus Ilmarisen sijoitetuista eläkevaroista oli 11 prosenttia, ja toisaalta olemme yksi maan suurimpia kiinteistöomistajia ja rakennuttajia, Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen kertoo.

Ilmastotiekartta esimerkkinä päästöhankkeessa

Lokakuussa 2021 Ilmarinen julkaisi ilmastotiekartan, jossa se luo askelmerkkejä kohti hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoden 2035 loppuun mennessä. Nyt Suomen kiinteistöliiketoimintaa koskeva tiekartan osio on yhtenä esimerkkinä Green Building Council Finlandin hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmassa. #BuildingLife-hanke on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteisprojekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi.

Hankkeen kannattajat, kuten Ilmarinen, ovat sitoutuneet laatimaan toimintaohjelman, jonka avulla kehittävät liiketoiminnastaan hiilineutraalia.

– Yhteistyö kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden välillä on keskeistä, kun etsitään keinoja kohti nettonollaa, ja Ilmarinen on mukana tässä kehitystyössä. On hienoa, että tiekarttamme on yksi hankkeessa mukana olevista esimerkeistä, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos sanoo.

Mitä hiilineutraaliudella tarkoitetaan?

Tilannetta, jossa toiminnan tuottamat ilmastopäästöt ja toiminnan ilmakehästä poistamat kasvihuonekaasut, siis hiilinielut, ovat tasapainossa. Tällöin nettoilmastopäästö on nolla.

 

Green Building Council Finlandin lisäksi Ilmarinen on jäsen muun muassa IIGCC:ssä (The Institutional Investors Group on Climate Change) pyrkien kehittämään keinoja hiilineutraalin sijoitussalkun saavuttamiseksi erilaisten pääomalajien, kuten kiinteistösijoitusten osalta. Ilmarinen on sitoutunut myös kiinteistö- ja rakennusalaa koskevaan Green Deal -sopimukseen, joka edistää kestävää purkamista.

Hiilineutraaliuteen siirrytään välitavoitteiden avulla

Suomalaisia kiinteistösijoituksia koskevassa tiekartan osuudessa keskeisessä osassa ovat energia- ja materiaalitehokkuuden lisääminen sekä käytettävien energian ja materiaalien muuttuminen vähähiilisimmiksi. Ilmarinen huomioi ilmastonäkökulmat rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa: suunnittelussa, rakentamisessa, käytön aikana ja lopulta purkuvaiheessa. Tavoitteena ovat energiatehokkaat, uusiutuvaa energiaa käyttävät ja yli oman tarpeensa tuottavat, terveet ja turvalliset rakennukset.

Mitä vaiheita rakennuksen elinkaareen kuuluu?

Rakennuksen elinkaari kattaa kaikki vaiheet raaka-aineiden ja tuotteiden hankinnasta aina rakennuksen purkuun saakka. Elinkaari jaetaan neljään vaiheeseen: tuotevaihe, rakennusvaihe, käyttövaihe ja elinkaaren loppu.

 

Ilmastotiekartta viitoittaa siirtymän hiilineutraaliin talouteen asteittain erilaisten välitavoitteiden, toimenpiteiden ja työkalujen avulla. Ensimmäinen askel saavutettiin vuonna 2021, jolloin Ilmarisen kotimaisten kiinteistöjen käyttämä sähkö tuotettiin ensimmäistä kertaa ilman hiilidioksidipäästöjä.

Konkreettinen esimerkki uusiutuvasta sähköntuotannosta on Ilmarisen toimitilan katolla toimiva, rakennusaikanaan kiinteistökohtainen aurinkovoimala. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki Ilmarisen kiinteistöjen käyttämästä energiasta on hiilidioksidivapaata.

– Edellä mainitut toimet ovat monelta osin riippuvaisia asioista, joihin Ilmarinen ei voi suoraan vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi kaupunkien kaavoitustoiminta ja rakennus- ja energia-alojen sekä materiaalitoimittajien ilmastotoimet. Ilmarinen kuitenkin pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti sidosryhmiinsä rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa, Nurminen sanoo

Muun muassa erilaisten riippuvuussuhteiden vuoksi on mahdollista, ettei kiinteistöjen elinkaari ole vuoden 2035 tavoitteeseen mennessä täysin hiiletön. Tällöin osa ratkaisua voi olla ilmastokompensaatio, jossa päästöjä kompensoidaan investoimalla hankkeisiin, jotka vähentävät päästöjä esimerkiksi vahvistamalla hiilinieluja.

Lue lisää

Lisää aiheesta

Artikkelit 30.3.2023

Näin kierrätämme ja uusiokäytämme yli 70 prosenttia Aleksanterinkatu 13:n remontissa syntyvästä jätteestä

Energian ja materiaalien tehokas käyttö sekä erilaiset kiertotalousratkaisut ovat Ilmariselle tärkeitä vanhan arvorakennuksen remontoinnissa. Osa materiaaleista, kuten vanhan maisemahissin marmorilaatat, saavat uuden elämän kunnostetussa rakennuksessa.

Näin kierrätämme ja uusiokäytämme yli 70 prosenttia Aleksanterinkatu 13:n remontissa syntyvästä jätteestä

Artikkelit 27.3.2023

Perhe-eläke on paljon muutakin kuin turvaa vanhuuden varalle

Perhe-eläke antaa turvaa toimeentuloon leskelle, kun puoliso menehtyy. Myös alle 20-vuotiaat lapset voivat saada lapseneläkettä perhe-eläkkeen turvin. Perhe-eläke perustuu työeläketurvaan. Toisin sanoen samalla tavoin kuin työeläke vanhuuden varalle, myös perhe-eläke karttuu jokaisen tienatun euron myötä.

Perhe-eläke on paljon muutakin kuin turvaa vanhuuden varalle

Artikkelit 15.3.2023

Kesätyöntekijä tulossa taloon? Työnantajana muista huolehtia hänen eläketurvastaan

Kesätyöntekijöiden rekrytointi on käynnissä monissa yrityksissä parhaillaan. Kun sopivat tekijät löytyvät, muista hoitaa ajoissa kuntoon myös heidän eläkevakuuttamisensa. Yhtä lailla yksityishenkilönä muista, että sinusta tulee työnantaja, jos palkkaat kesäksi esimerkiksi lapsenvahdin, mökkitalkkarin tai ruohonleikkaajan.

Kesätyöntekijä tulossa taloon? Työnantajana muista huolehtia hänen eläketurvastaan
Lisää ajankohtaisia artikkeleita