Artikkelit

Kohti uutta, paremmin sopivaa tehtävää - Mitä uravalmennus on käytännössä?

Uravalmentaja auttaa pohtimaan, mitkä olisivat kuntoutujan terveydentilalle soveltuvia työtehtäviä. Uravalmentaja on apuna työkokeilupaikan etsimisessä ja selvittää tarpeen mukaan myös muita ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia. Uravalmentajan työhön mahtuu iloa onnistumisista, mutta myös vaikeita hetkiä.

Ilmarisen ammatillisen kuntoutuksen asiakkaalla on todettu työkyvyttömyyden uhka eli henkilön terveydentilan vuoksi työskentely entisessä ammatissa ei enää onnistu. Eläkeyhtiönä Ilmarinen voi auttaa uuden, henkilön työkyyn paremmin soveltuvan tehtävän löytymisessä työkokeilun, työhönvalmennuksen ja koulutuksen keinoilla. Uusien työtehtävien löytämisen tueksi voimme Ilmarisessa tarpeen mukaan hankkia koko Suomen kattavalta verkostolta uravalmennuspalveluja.

Uravalmennus hankitaan mahdollisimman läheltä asiakkaan asuinpaikkaa. Yksi uravalmennuspalveluita Ilmariselle tuottava kumppani on Eezy Työllisyyspalvelut.

– Uravalmentajan paikkakuntaosaaminen on tärkeää, koska hän tietää, mikä alueen työllisyys-, oppilaitos- ja työpaikkatilanne on. Tätä osaamista ei saa ilman, että uravalmentaja itse asuu kyseisellä alueella, uravalmentaja Susanna Lehtoniemi Eezy Työllisyyspalveluista kertoo.

Susanna Lehtoniemi on työskennellyt uravalmentajana kolmen vuoden ajan. Lehtoniemellä on monipuolinen tausta: hän on työskennellyt muun muassa yrittäjänä, lastentarhanopettajana, kouluttajana ja projektityöntekijänä työttömien parissa.

–  Uskon omien kokemusteni auttavan minua kohtaamaan paremmin eri tilanteissa olevia työeläkekuntoutuksen asiakkaita. Elämänkokemus on opettanut minulle itsetuntemusta ja itseensä luottamista, ja taitojani voin hyödyntää ajoittain hyvinkin haastavissa tilanteissa olevien asiakkaiden kanssa.

Urasuunnittelun mahdollisuudet

Työeläkekuntoutuksen asiakkaiden ammatilliseen suunnitteluun tuovat haasteita terveysrajoitteet ja toisinaan eläkeyhtiön urasuunnitteluun antamat raamit. Susanna Lehtoniemen mukaan nämä raamit voivat olla myös työtä helpottavia ja eteenpäin vieviä suuntaviittoja.

Ensitapaamisella uravalmentaja keskustelee asiakkaan kanssa ja selvittelee asiakkaan osaamista. Hyvin pian lähdetään ratkaisukeskeisesti pohtimaan aikaisemmin kertyneen osaamisen huomioivaa, henkilön työkykyyn paremmin soveltuvaa työpaikkaa tai ammattia.

– Täydellinen uravaihdos voi kuitenkin olla asiakkaalle hyvin raskas prosessi, varsinkin jos työkykyongelmin taustalla on mielenterveyden haasteita.

Keskusteluissa asiakkaiden kanssa suunnitellaan usein työkokeilua. Työkokeilun avulla asiakas voi palata aikaisempiin työtehtäviin omalle työpaikallesi tai kokeilla kokonaan uutta työtä. Henkilön terveydentila saattaa vaatia työtehtävien muokkaamista, jotta työhön palaaminen onnistuu. Työkokeilun avulla voi kokeilla työtehtävien soveltuvuutta käytännössä ja palata työhön kevennetysti.

Mikäli asiakkaan kohdalla koulutus uuteen ammattiin on tarpeellista, käy uravalmentaja keskustelua, minkälaisen työnkuvan asiakas näkee mahdollisena ja sen mukaan suunnitellaan ammattia ja sen vaatimaa koulutustasoa. Myös ammatinvalintapsykologin palveluita voidaan näissä tilanteissa käyttää hyväksi.

Uravalmentajan työ on yhteistyötä

Uravalmentajan työhön kuuluu paitsi asiakkaiden tapaaminen ja ohjaaminen myös jatkuva työelämän muutoksissa mukana olo. Valmentaja käy tapaamassa asiakkaita työpaikoilla ja keskustelee aktiivisesti työnantajien edustajien ja oppilaitosten opettajien kanssa.

– Uravalmennuksessa olennaista on yhteistyö asiakkaan, Ilmarisen kuntoutusasiantuntijan ja oman tiimin kanssa. Ilmarisen kuntoutusasiantuntija voi arvioida eri tapauksissa käytettävissä olevia ammatillisen kuntoutuksen keinoja, ja uravalmentaja osaa kertoa asiakkaan toiveet ja perustelut niille, Lehtoniemi kertoo.

Uravalmentaja voi tehdä yhteistyötä myös asiakkaan työterveyshuollon kanssa, ja esimerkiksi psykologipalveluita voidaan hyödyntää asiakkaan urapolkua suunnitellessa.

Ilmarisen toiminnassa Susanna Lehtoniemi arvostaa nopeaa ratkaisutoimintaa, johdonmukaisuutta ja mahdollisuutta keskinäiseen keskusteluun. Myös valmiiksi annetut selkeät raamit uravalmennuksessa auttavat työn fokusoimisessa.

Työssä kokee onnistumisia mutta myös vaikeita hetkiä

Urasuunnittelun ja onnistumisen yhtenä edellytyksenä on asiakkaan oma motivaatio ja halu jatkaa työelämässä. Uravalmentajan tehtävänä on antaa tietoa ja tukea, kertoa seuraavista askelista ja toimia yhteyshenkilönä eläkeyhtiön ja asiakkaan välillä.

– Mitä pidempään suunnittelu ja työkokeilupaikan haku kestää, sen pienemmiksi onnistumisen mahdollisuudet käyvät, Susanna Lehtoniemi sanoo.

Lehtoniemi kertoo asiakkaasta, jonka lähtötilanne oli erinomainen: asiakkaalla oli hyvä motivaatio ja selkeä suunnitelma hyvin työllistävälle alalle. Asiakas oli omatoiminen ja innostunut hakemaan uuttaa työtehtävää. Uravalmentaja ja asiakas yhdessä etsivät alan oppisopimus- ja työkokeilupaikkoja. Ovet kuitenkin sulkeutuivat moneen kertaan, eikä sopivaa paikkaa löytynyt. Asiakkaalla oli tässä vaiheessa vaikeuksia toimeentulon kanssa, koska asiakkaan sairaspäivärahat päättyivät, eikä eläköitymiselle ollut edellytyksiä.

– Asiakas joutui kulkemaan melkoista vuoristorataa, mutta uravalmentaja kannusti sinnikkäästi. Lopulta saatiin käynnistymään työkokeilu työpaikkaan. Aikaa oli kulunut jo vuoden verran, ja tähän mahdollisuuteen tartuttiin. Koulutuksen hakua jatkettiin työkokeilun aikana ja lopulta oikea oppisopimuspaikka löytyi. Tällaista onnistumisen iloa ei voi rahalla mitata, Lehtoniemi kertoo.

 Aina uravalmennus ei kuitenkaan pääty onnellisesti. Toisinaan hyvin alkaneet työkokeilut päättyvät, kun asiakkaan terveydentilaan tulee uusia mutkia tai jos henkilön oma motivaatio ei riitä. Silloin uravalmentaja joutuu tekemään isomman työn ja käymään useamman kerran keskusteluja asiakkaan tavoitteista. Myös suru ja epäonnistumisen pelko on läsnä esimerkiksi silloin, kun hyvin alkanut uravalmennus katkeaa asiakkaan kadotessa niin, ettei tämä vastaa enää yhteydenottoihin.

– Maailma ja työelämä muuttuvat kovaa vauhtia ja tässä muutoksessa pitää pysyä mukana. Tätä työtä tehdään yhdessä Ilmarisen asiantuntijoiden kanssa suurella sydämellä, asiakasta kuunnellen ja aina uutta oppien.

Sinikka Grönfors
Sinikka Grönfors työskentelee Ilmarisessa kuntoutusasiantuntijana.

Lisätietoja

Lisää aiheesta

Artikkelit 7.12.2023

Lassila & Tikanoja onnistui nostamaan työntekijöidensä eläköitymisikää yli 4 vuodella

Sairauspoissaolot vähenivät ja eläköitymisikä saatiin nousuun Lassila & Tikanojalla, kun yritys alkoi satsata työhyvinvointiin strategisella tasolla. Onnistumisten takana on yhtiön johdon vahva sitoutuminen työkykyjohtamiseen, ja työtä tehdään tiiviisti yhdessä Ilmarisen ja työterveyshuollon kanssa.

Lassila & Tikanoja onnistui nostamaan työntekijöidensä eläköitymisikää yli 4 vuodella

Artikkelit 4.12.2023

Saatko kaikki oikein YEL-testistämme?

Keskustelua herättävä ja kuitenkin mainettaan parempi. Sellainen on yrittäjien tärkein vakuutus YEL. Mielipiteitä riittää, kun YEL:istä puhutaan, mutta kuinka hyvin se oikeasti tunnetaan? Laita tietosi testiin!

Saatko kaikki oikein YEL-testistämme?

Artikkelit 16.11.2023

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?

Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen kilpailuvaltti ja tehokkuutta parantava tekijä. Kun haluamme parantaa työhyvinvointia, alamme kuitenkin usein suoraan suunnitella toimenpiteitä sen sijaan että ensin miettisimme, mitä haluamme saada aikaiseksi ja mihin todella haluamme vaikuttaa.

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita