Artikkelit

Yrittäjä, näin YEL-vakuutus vaikuttaa sosiaaliturvaasi

Oletko yrittäjä? Haluatko tuntea oman sosiaaliturvasi paremmin? Olet luultavasti kuullut, että yrittäjän sosiaaliturvan perusta on YEL-työtulo – mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Lue alta, miten YEL vaikuttaa sinun perusturvaasi.

Kaiken takana on YEL-työtulo

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL vaikuttaa yrittäjän sosiaaliturvaan työtulon kautta. YEL-työtulo tarkoittaa työpanoksesi rahallista arvoa. Sen perusteella lasketaan paitsi vakuutusmaksusi myös koko sosiaaliturvasi taso. Karkeasti sanottuna: mitä korkeampi YEL-työtulo, sitä parempi sosiaaliturva. YEL-työtulo määritetään aina vuositasolla riippumatta vakuutuksesi alkamisajankohdasta. Lue alta, miten tämä vaikuttaa perusturvaasi erilaisissa elämäntilanteissa.

1. Sairastaminen

Jos sairastut, voit hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Saat sitä jo yhden sairastamispäivän jälkeen. Päivärahan määrä riippuu YEL-työtulostasi. Myös esimerkiksi tartuntatautipäivärahan määrä riippuu YEL-työtulostasi.

Esimerkki: Paljonko saisin sairauspäivärahaa?

Työtulo 8 262 euroa = 742 euroa sairauspäivärahaa kuukaudessa

Työtulo 20 000 euroa = 1 167 euroa sairauspäivärahaa kuukaudessa

2. Perheenlisäys

Yrittäjänä voit jäädä perhevapaalle aivan kuten työntekijätkin. Kelasta saamasi vanhempainpäivärahojen määrä riippuu kuitenkin YEL-työtulostasi. Vanhempainpäivärahat uudistuivat 1.8.2022 (kela.fi) ja uudistuksen myötä Kelasta voi saada perhevapaan ajalta raskaus- tai eritysraskausrahaa ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Saamasi päiväraha kasvattaa lisäksi tulevaa eläkettäsi.

Perhevapaan jälkeen Kelasta on mahdollista saada erilaisia lastenhoidon tukia.

Esimerkki: Paljonko saisin vanhempainpäivärahaa?

Työtulo 8 262 euroa = 742 euroa vanhempainpäivärahaa kuukaudessa

Työtulo 20 000 euroa = 1 167 euroa vanhempainpäivärahaa kuukaudessa

3. Työttömyys

Voit saada työttömyysetuutta, jos yritystoimintasi päättyy tai et muusta syystä enää työskentele yrityksessäsi.

Jos olet Yrittäjäkassan jäsen

Tässä tapauksessa olet oikeutettu Yrittäjäkassan (yrittajakassa.fi) maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan, kunhan täytät niin sanotun työssäoloehdon (kela.fi). Voit liittyä kassan jäseneksi, jos YEL-työtulosi on vähintään työttömyysturvan alarajan verran eli 13 573 euroa vuonna 2022.

Jos et ole Yrittäjäkassan jäsen

Voit hakea Kelasta peruspäivärahaa. Voit saada sitä, kunhan työssäoloehto täyttyy ja YEL-työtulosi on vähintään työttömyysturvan alarajan verran. Jos peruspäivärahan ehdot eivät täyty, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Esimerkki: Paljonko saisin ansio- tai peruspäivärahaa?

Työtulo 8 262 euroa = 0 euroa ansiopäivärahaa kuukaudessa ja 0 euroa peruspäivärahaa kuukaudessa

Työtulo 20 000 euroa = 1 158 euroa ansiopäivärahaa kuukaudessa ja 742 euroa peruspäivärahaa kuukaudessa

4. Ammatillinen kuntoutus

YEL-vakuutus tuo sinulle turvaa myös työkyvyttömyyden varalta. Jos terveydentilasi heikentyy ja haittaa työntekoasi, voit hakea ammatilliseen kuntoutukseen. Sen tarkoituksena on muokata yritystoimintaasi niin, että se sopii terveydentilaasi – näin voit jatkaa työtäsi yrittäjänä.

Yrittäjälle ammatillinen kuntoutus on useimmiten työkokeilua, jota teet yrityksessäsi. Se voi kuitenkin olla myös työhönvalmennusta tai jos et voi enää jatkaa yrittäjänä terveydentilasi vuoksi, se voi olla opiskelua, jonka avulla voit kouluttautua uuteen ammattiin.

Saat kuntoutuksesi ajalta kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea.

5. Eläke

YEL-vakuutus tuo sinulle tietenkin myös eläkettä. Eläkkeesi muodostuu kaikista työurasi aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Yrittäjänä eläke karttuu YEL-työtulosi perusteella – 1,5 prosenttia vuosittaisesta työtulostasi. (Poikkeuksena ovat 53–62-vuotiaat, joille eläkettä kertyy 1,7 prosenttia työtulosta vuosien 2017 ja 2025 välisenä aikana.)

Vanhuuseläkkeen lisäksi sinulla on mahdollisuus jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Työkykysi heikentyessä voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai työuraeläkettä, ja perheesi elämää YEL turvaa perhe-eläkkeen muodossa.

Älä unohda tätä: tapaturmat

Tapaturmavakuutus on yrittäjälle vapaaehtoinen, mutta jos otat sellaisen, perustuu vahinkovakuutusyhtiön maksama korvaus YEL-työtuloosi. Jos muuten pohdit, mitkä vakuutukset ovat yrittäjälle pakollisia, lue tämä artikkelimme.

Kokeile YEL-laskuria

Ehkä mietit, mikä on oman sosiaaliturvasi taso. Saat siitä kätevästi arvion kokeilemalla YEL-laskuria. Sen avulla tutkit helposti YEL-työtulon vaikutusta sosiaaliturvaasi.

Lisää aiheesta

Artikkelit 27.3.2023

Perhe-eläke on paljon muutakin kuin turvaa vanhuuden varalle

Perhe-eläke antaa turvaa toimeentuloon leskelle, kun puoliso menehtyy. Myös alle 20-vuotiaat lapset voivat saada lapseneläkettä perhe-eläkkeen turvin. Perhe-eläke perustuu työeläketurvaan. Toisin sanoen samalla tavoin kuin työeläke vanhuuden varalle, myös perhe-eläke karttuu jokaisen tienatun euron myötä.

Perhe-eläke on paljon muutakin kuin turvaa vanhuuden varalle

Artikkelit 15.3.2023

Kesätyöntekijä tulossa taloon? Työnantajana muista huolehtia hänen eläketurvastaan

Kesätyöntekijöiden rekrytointi on käynnissä monissa yrityksissä parhaillaan. Kun sopivat tekijät löytyvät, muista hoitaa ajoissa kuntoon myös heidän eläkevakuuttamisensa. Yhtä lailla yksityishenkilönä muista, että sinusta tulee työnantaja, jos palkkaat kesäksi esimerkiksi lapsenvahdin, mökkitalkkarin tai ruohonleikkaajan.

Kesätyöntekijä tulossa taloon? Työnantajana muista huolehtia hänen eläketurvastaan
Lisää ajankohtaisia artikkeleita