Artikkelit

Perhe-eläke uudistui – näin muutos vaikutti Ilmarisessa

Perhe-eläke antaa turvaa, kun puoliso tai vanhempi menehtyy. Vuoden 2022 alussa lakipykäliä uudistettiin vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Ilmarisessa uudistus vaikutti noin 3000:een jo myönnettyyn perhe-eläkkeeseen.

Perhe-eläke voidaan myöntää menehtyneen henkilön puolisolle leskeneläkkeenä ja lapselle lapseneläkkeenä. Lakiin on kuitenkin kirjattu tarkat ehdot, jotka määrittävät, kenellä on oikeus perhe-eläkkeeseen ja kenellä ei. Siihen vaikuttavat muun muassa lesken ja menehtyneen puolison ikä sekä se, oliko pari naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja onko heillä yhteisiä lapsia.

Vuoden alussa voimaan tulleen uudistuksen myötä perhe-eläke muuttui määräaikaiseksi ja lapseneläkkeen kestoa pidennettiin. Aiemman 18 vuoden sijaan menehtyneen vanhemman lapselle voidaan maksaa lapseneläkettä 20 ikävuoteen asti. Leski voi saada perhe-eläkettä kymmenen vuotta tai siihen saakka, kunnes nuorin lapsi tulee täysi-ikäiseksi eli täyttää 18 vuotta. Leskeneläkkeen määräaikaisuus koskee vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneitä leskiä.

Perhe-eläkeuudistuksen myötä leskeneläke on voitu myöntää myös avopuolisolle. Avoliitossa oikeus leskeneläkkeeseen voi täyttyä, jos pari on asunut yhdessä vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteisiä, samassa taloudessa asuneita alaikäisiä lapsia.

– Avopuolisolla ei ole oikeutta perhe-eläkkeeseen, jos samassa taloudessa asuneet lapset ovat jo täysi-ikäisiä, Ilmarisen eläkepäällikkö Sanna Paulamäki huomauttaa.

Uudistuksen vaikutus on näkynyt eniten lapseneläkkeissä

Muutokset aiheuttivat toimenpiteitä myös Ilmarisessa, sillä uudistus vaikutti kaikkiaan noin 3000:een jo aiemmin myönnettyyn perhe-eläkkeeseen. Perhe-eläkkeissä, joissa mukana ei ole leskeneläkkeen saajaa, lesken laskennallinen osuus lisättiin lapselle. Lisäksi kaikille lapseneläkkeensaajille annetaan uusi päätös eläkkeen jatkumisesta 20 vuoden ikään saakka.

Yhtenä uudistuksen tavoitteena oli parantaa erityisesti lasten ja lapsiperheiden tilannetta. Tavoitteen voidaan todeta toteutuneen, kun katsotaan, kuinka moneen lapseneläkkeeseen tehtiin muutos.

Vaikka oikeus leskeneläkkeeseen voi täyttyä uudistuksen myötä myös avoliitossa, toistaiseksi avopuolisoilta on kuitenkin tullut Ilmariseen vain yksittäisiä perhe-eläkehakemuksia.

– Vasta yhdelle avopuolisolle on myönnetty leskeneläke. Muissa tilanteissa ehdot alaikäisistä lapsista eivät ole täyttyneet, Paulamäki kertoo.

Työntekijän menehtyessä työnantaja voi tukea omaisia

Eläkkeensaajan lisäksi myös työnantajalla saattaa tulla eteen tilanne, jossa tarvitaan tietoutta perhe-eläkkeestä. Työnantajan on hyvä olla perillä eläkkeen saamisen ehdoista esimerkiksi oman alaisen menehtyessä ja osata tarjota apua omaisille näiden hakiessa perhe-eläkettä.

– Työnantajan on hyvä neuvoa, missä yhtiössä yrityksen työntekijät ovat vakuutettuina ja ohjata menehtyneen työntekijän omaiset hakemaan perhe-eläkettä sieltä, Paulamäki sanoo.

Lesken ja lapsen perhe-eläkehakemus kannattaa tehdä Ilmarisen OmaEläke-palvelussa (Ilmarinen.fi). Hakemuksessa tulee ilmoittaa, jos hakee eläkeyhtiön myöntämän perhe-eläkkeen lisäksi Kelan perhe-eläkettä. Tällöin Ilmarinen toimittaa hakemuksen Kelaan hakijan puolesta.

Leskeneläkkeen ja lapseneläkkeen voi saada puolison tai vanhemman kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Takautuvasti eläkettä voi saada enintään kuuden kuukauden ajalta.

Eläkkeen määrää voi arvioida perhe-eläkelaskurilla (Ilmarinen.fi).

Lue lisää

Lisää aiheesta

Artikkelit 6.6.2023

Jäädäkö ansaitulle eläkkeelle vai jatkaako töissä?

Eläkkeelle siirtyminen voi olla yhdelle iloinen sekä merkittävä elämänvaihe siinä missä toiselle tuntua menetykseltä. Kaikille se kuitenkin merkitsee pitkän työuran tai yrittäjyyden päättymistä ja avaa oven uudelle vapaudelle sekä mahdollisuuksille.

Jäädäkö ansaitulle eläkkeelle vai jatkaako töissä?

Artikkelit 29.5.2023

Miten ottaa eläke puheeksi?

Omannäköinen eläkeaika -tietoiskuissamme on yhtenä aiheena tänä vuonna ollut, miten työnantajat ja esihenkilöt voisivat nostaa eläkkeelle siirtymisen osaksi keskusteluita mahdollisimman fiksusti.

Miten ottaa eläke puheeksi?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita