Artikkelit

Tietoturvauhkiin varautuminen vaatii jatkuvaa kehittämistä

Vahva tietoturva ja uhkiin varautuminen ovat oleellisessa asemassa Ilmarisen arjessa ja digitaalisessa muutoksessa. Miten tietoturva mahdollistaa muutoksen ja mitä pitkäjänteinen kehittäminen tarkoittaa? Mitä on tietoturvan vastuullisuus ja voiko sitä mitata? Entä mikä vaikutus avoimuudella ja tietojen jakamisella on? Näitä näkökulmia pohtivat videossa asiantuntijamme arkkitehtuuri ja tietoturva -osastoa johtava Teijo Peltoniemi ja tietoturvajohtaja Petteri Ruohomäki.

Digityöskentelyn ja -palveluiden turvaaminen ovat ydinasioita yritysten toiminnassa. Tietoturvauhkien torjuminen varmistaa liiketoiminnan toimintakyvyn ja nopean palautumisen häiriötilanteista. Selkeät toimintamallit, tekniikka, osaaminen ja henkilöstön valppaus ovat yrityksen vastuullisuutta parhaimmillaan. 

Tietoturva-avoimuus eli tiedon jakaminen on tärkeää. Sillä varmistetaan niin oman yrityksen kuin laajemminkin alalla ja yhteiskunnassa parempi tietoturvan reagointikyvykkyys. Työeläkeyhtiönä Ilmarinen on yhteiskunnallisesti kriittisessä roolissa ja avoimuus siitä, miten tietoturvaa meillä toteutetaan, on merkityksellistä.

Tietoturvapoikkeamista on toki tärkeää kertoa myös yrityksessä sisäisesti: mitä on tapahtunut ja miten siihen on reagoitu. Siitä koko organisaatio oppii ja seuraavalla kerralla osataan reagoida paremmin.

Useat tietosuojauhat liittyvät inhimillisiin virheisiin

Modernit alustat ja automaatio auttavat vähentämään virheitä ja riskejä. Monet tietosuojauhat liittyvät kuitenkin edelleen toimintatapoihin ja inhimillisiin virheisiin. Hyvästä tekniikasta huolimatta koulutamme ja opastamme Ilmarisessa henkilöstöä ja pidämme tietoisena siitä, mitä maailmalla tapahtuu, jotta osaamme kaikki reagoida oikealla tavalla.

Tietoturva on jatkuvaa kehittämistä. Ilmarisessa kehitetään tietoturvan sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia osana kokonaisarkkitehtuuria. Näin pystytään varmistamaan, että toimitaan tietoturvan kanssa oikealla tasolla oikeassa paikassa ja tietoturvan riskienhallinta sekä ulkoisiin ja sisäisiin vaatimuksiin vastaaminen on oikean tasoista. 

Videossa Ilmarisen arkkitehtuuri ja tietoturva -osastoa johtava Teijo Peltoniemi ja tietoturvajohtaja Petteri Ruohomäki keskustelevat tietoturvauhista ja varautumisesta.

 

Lue lisää

Lisää aiheesta

Artikkelit 16.11.2023

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?

Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen kilpailuvaltti ja tehokkuutta parantava tekijä. Kun haluamme parantaa työhyvinvointia, alamme kuitenkin usein suoraan suunnitella toimenpiteitä sen sijaan että ensin miettisimme, mitä haluamme saada aikaiseksi ja mihin todella haluamme vaikuttaa.

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?

Artikkelit 24.10.2023

Tulevaisuuden laboratorio: Mitä jos työkykyjohtaminen olisi tulevaisuudessa vastuullista ja vaikuttavaa?

Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen on kannattavaa ja vastuullista. Onko työkykyjohtaminen todellista vastuullisuutta vai juhlapuhetta ja jo ilmenneisiin ongelmiin reagoimista? Miten varmistamme vastuullisuuden? Mistä tiedämme, että toimenpiteet ovat vaikuttavia?

Tulevaisuuden laboratorio: Mitä jos työkykyjohtaminen olisi tulevaisuudessa vastuullista ja vaikuttavaa?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita