Artikkelit

Miten yrittäjä voi saada etuutta joutuessaan työttömäksi?

Yrittäjänä sinun on syytä tietää, miten toimit käytännössä, jos kaikki ei mene yrityksessä suunnitelmien mukaan ja työttömyys uhkaa. Poimi keskeiset asiat tästä artikkelista. Muista myös, että YEL-työtulo ja yrittäjien työttömyyskassan eli Yrittäjäkassan jäsenyys vaikuttaa työttömyyden ajalta maksettavan etuuden määrän. Yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen vaikutukset ulottuvat näin laajalle yrittäjän elämään jo kauan ennen eläkkeelle jäämistä.

Yrittäjän elämässä on usein hyviä ja välillä myös huonoja hetkiä. Yrittäjän kannattaakin miettiä tilannettaan hyvissä ajoin myös mahdollisen työttömyyden uhatessa. Jos jäät yrittäjänä työttömäksi, hae ansiopäivärahaa yrittäjäkassasta (yrittäjäkassa.fi), jos olet kassan jäsen. Jos et ole kassan jäsen, hae peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta. Tarkemmat ohjeet selviävät tästä jutusta.

Jos yrittäjätyösi päättyy työttömyyteen

Saadaksesi työttömyysetuutta tuotannollinen ja taloudellinen toimintasi yrittäjänä tulee päättyä. Yritys voi vielä jäädä kaupparekisteriin, mutta muutoin työttömyysetuuden edellytyksenä on todistetusti toiminnan alas ajaminen.

Yhtiömuotosi mukaan toiminnan alasajo voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että YEL- vakuutus on päätetty, Verohallinnolle on tehty ilmoitus yrityksen poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantajarekisteristä sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, tai olet jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yritystoiminnan keskeytymisestä.

Sivutoimisena yrittäjänä voit saada työttömyysetuutta, jos olet valmis vastaanottamaan kokoaikaisen työn työ- ja elinkeinopalvelujen edellytysten mukaisesti.

Onko yrittäjätoimintasi päättynyt?
Ilmoita Verohallintoon ja päätä YEL-vakuutus

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa Yrittäjäkassasta

Jos lopetat yritystoimintasi, tai työskentely yrityksessäsi päättyy, ilmoittaudu välittömästi työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.

Etuuden maksaminen edellyttää ns. työssäoloehdon täyttymistä: olet toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta niiden 48 kuukauden aikana, jotka edelsivät työttömyyttäsi ja YEL-työtulosi on ollut vähintään niin sanotun työttömyysturvan alarajan verran. Vuonna 2022 tämä raja on 13 573 euroa vuodessa.

Selvitettyään työttömyyspäivärahan maksamisen edellytykset eli sen, onko yritystoiminta lopetettu ja yrittäjä työtön, TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. TE-toimisto toimittaa työvoimapoliittisen lausunnon suoraan kassaan, kun olet ilmoittanut olevasi Yrittäjäkassan jäsen. Hae päivärahaa työttömyyskassasta vasta lausunnon saavuttua. Ansiopäivärahaa tulee kuitenkin hakea kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.

Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin puolessatoista vuodessa. Tämän jälkeiselle ajalle voit hakea Kelasta tarveharkinnan mukaan myönnettävää työmarkkinatukea.

Yrittäjäkassan jäsen
Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

Oletko lopettanut yritystoiminnan tai oletko työtön? Ilmoita TE-tomistolle, että olet Yrittäjäkassan jäsen. Hae ansiosidonnaista päivärahaa kolmen kuukauden kuluessa. Ansiopäiväraha perustuu YEL-työtuloosi.

Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea Kelasta

Jos et ole kassan jäsen, hae peruspäivärahaa Kelasta. Työssäoloehto tulee myös täyttyä saadaksesi peruspäivärahaa. Jos työssäoloehto ei täyty ja jos YEL-työtulosi on liian pieni, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. 

Myös silloin, kun haet etuutta Kelasta, ilmoittaudu ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin (tyomarkkintori.fi). Työttömyysetuutta ei voida maksaa, jos et ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Hae sen jälkeen etuutta Kelan verkkopalvelussa OmaKelassa (kela.fi).

Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajan. Jos työhistoriaa on alle kolme vuotta, päivärahan enimmäiskesto on 300 päivää. Enimmäisajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea.

KELAn päiväraha

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi. Hae peruspäivärahaa Kelasta.

Lue lisää

Lisää aiheesta

Artikkelit 15.3.2023

Kesätyöntekijä tulossa taloon? Työnantajana muista huolehtia hänen eläketurvastaan

Kesätyöntekijöiden rekrytointi on käynnissä monissa yrityksissä parhaillaan. Kun sopivat tekijät löytyvät, muista hoitaa ajoissa kuntoon myös heidän eläkevakuuttamisensa. Yhtä lailla yksityishenkilönä muista, että sinusta tulee työnantaja, jos palkkaat kesäksi esimerkiksi lapsenvahdin, mökkitalkkarin tai ruohonleikkaajan.

Kesätyöntekijä tulossa taloon? Työnantajana muista huolehtia hänen eläketurvastaan

Artikkelit 21.2.2023

Näillä arjen teoilla A-lehdistä tuli mielen hyvinvointia tukeva työpaikka

Mediatalo A-lehdet haluaa haastaa kaikki työpaikat poistamaan stigmaa mielenterveysongelmien ympäriltä. Yritys on parantanut työntekijöiden hyvinvointia tekemällä pitkäjänteistä työtä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Konkreettiset teot työpaikan arjessa ovat muun muassa vähentäneet työntekijöiden mielenterveyspoissaoloja.

Näillä arjen teoilla A-lehdistä tuli mielen hyvinvointia tukeva työpaikka
Lisää ajankohtaisia artikkeleita