Artikkelit

Yrittäjä, näin YEL-vakuutus vaikuttaa sosiaaliturvaasi

Oletko yrittäjä? Haluatko tuntea oman sosiaaliturvasi paremmin? Olet luultavasti kuullut, että yrittäjän sosiaaliturvan perusta on YEL-työtulo – mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Lue alta, miten YEL vaikuttaa sinun perusturvaasi.

Kaiken takana on YEL-työtulo

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL vaikuttaa yrittäjän sosiaaliturvaan työtulon kautta. YEL-työtulo tarkoittaa työpanoksesi rahallista arvoa. Sen perusteella lasketaan paitsi vakuutusmaksusi myös koko sosiaaliturvasi taso. Karkeasti sanottuna: mitä korkeampi YEL-työtulo, sitä parempi sosiaaliturva. YEL-työtulo määritetään aina vuositasolla riippumatta vakuutuksesi alkamisajankohdasta. Lue alta, miten tämä vaikuttaa perusturvaasi erilaisissa elämäntilanteissa.

1. Sairastaminen

Jos sairastut, voit hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Saat sitä jo yhden sairastamispäivän jälkeen. Päivärahan määrä riippuu yrittäjätoimintasi osalta YEL-työtulostasi. Jos olet palkkatyössä yrittäjätoiminnan ohella, huomioidaan vuositulossa sekä palkkatulo että YEL-työtulo. 

Esimerkki: Paljonko saisin sairauspäivärahaa?

  • Työtulo 8 900 euroa = 800 euroa sairauspäivärahaa kuukaudessa
  • Työtulo 20 000 euroa = 1 167 euroa sairauspäivärahaa kuukaudessa

Lue lisää yrittäjän sairastamisesta Kelan sivuilta (kela.fi).
Lue lisää yrittäjän sairastamisesta ja YEL-työtulosta.

2. Perheenlisäys

Yrittäjänä voit jäädä perhevapaalle aivan kuten työntekijätkin. Kelasta saamasi vanhempainpäivärahojen määrä riippuu kuitenkin YEL-työtulostasi. Kelasta voi saada perhevapaan ajalta raskaus- tai eritysraskausrahaa ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Saamasi päiväraha kasvattaa lisäksi tulevaa eläkettäsi.

Perhevapaan jälkeen Kelasta on mahdollista saada erilaisia lastenhoidon tukia.

Esimerkki: Paljonko saisin vanhempainpäivärahaa?

  • Työtulo 8 900 euroa = 800 euroa vanhempainpäivärahaa kuukaudessa
  • Työtulo 20 000 euroa = 1 167 euroa vanhempainpäivärahaa kuukaudessa

Lue lisää yrittäjän vanhempainpäivärahoista Kelan sivuilta (kela.fi).
Lue lisää lastenhoidon tuesta Kelan sivuilta (kela.fi).
Lue lisää yrittäjän perhevapaista.

Jos olet yrittäjätoiminnan ohessa palkkatyössä oman yrityksesi ulkopuolella, päivärahan määrään vaikuttavat sekä työntekijänä saamasi palkkatulo että yrittäjän YEL-työtulosi. 

3. Työttömyys

Voit saada työttömyysetuutta, jos yritystoimintasi päättyy tai et muusta syystä enää työskentele yrityksessäsi.

Jos olet Yrittäjäkassan jäsen

Tässä tapauksessa olet oikeutettu Yrittäjäkassan (yrittajakassa.fi) maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan, kunhan täytät niin sanotun työssäoloehdon (kela.fi). Voit liittyä kassan jäseneksi, jos YEL-työtulosi on vähintään työttömyysturvan alarajan verran eli 14 088 euroa vuonna 2023. Muistathan aina ilmoittaa kassaan, kun YEL-työtulosi muuttuu.

Jos et ole Yrittäjäkassan jäsen

Voit hakea Kelasta peruspäivärahaa. Voit saada sitä, kunhan työssäoloehto täyttyy ja YEL-työtulosi on vähintään työttömyysturvan alarajan verran. Jos peruspäivärahan ehdot eivät täyty, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

 Esimerkki: Paljonko saisin ansio- tai peruspäivärahaa?

  • Työtulo 8 900 euroa = 0 euroa ansiopäivärahaa kuukaudessa ja 0 euroa peruspäivärahaa kuukaudessa
  • Työtulo 20 000 euroa = 1 190 euroa ansiopäivärahaa kuukaudessa ja 800 euroa peruspäivärahaa kuukaudessa.

Lue lisää yritystoiminnan päättymisestä Kelan sivuilta (kela.fi).
Lue lisää yrittäjän työttömyydestä.

4. Ammatillinen kuntoutus

YEL-vakuutus tuo sinulle turvaa myös työkyvyttömyyden varalta. Jos terveydentilasi heikentyy ja haittaa työntekoasi, voit hakea ammatilliseen kuntoutukseen. Sen tarkoituksena on muokata yritystoimintaasi niin, että se sopii terveydentilaasi – näin voit jatkaa työtäsi yrittäjänä.

Yrittäjälle ammatillinen kuntoutus on useimmiten työkokeilua, jota teet yrityksessäsi. Se voi kuitenkin olla myös työhönvalmennusta tai jos et voi enää jatkaa yrittäjänä terveydentilasi vuoksi, se voi olla opiskelua, jonka avulla voit kouluttautua uuteen ammattiin.

Saat kuntoutuksesi ajalta kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea.

Lue lisää yrittäjän ammatillisesta kuntoutuksesta.

5. Eläke

YEL-vakuutus tuo sinulle tietenkin myös eläkettä. Eläkkeesi muodostuu kaikista työurasi aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Yrittäjänä eläke karttuu YEL-työtulosi perusteella 1,5 prosenttia vuosittaisesta työtulostasi. (Poikkeuksena ovat 53–62-vuotiaat, joille eläkettä kertyy 1,7 prosenttia työtulosta vuosien 2017 ja 2025 välisenä aikana.)

Vanhuuseläkkeen lisäksi sinulla on mahdollisuus jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Työkykysi heikentyessä voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai työuraeläkettä, ja perheesi elämää YEL turvaa perhe-eläkkeen muodossa.

Lue lisää yrittäjän eläkkeestä.

Älä unohda tätä: tapaturmat

Tapaturmavakuutus on yrittäjälle vapaaehtoinen, mutta jos otat sellaisen, perustuu vahinkovakuutusyhtiön maksama korvaus YEL-työtuloosi. Jos muuten pohdit, mitkä vakuutukset ovat yrittäjälle pakollisia, lue tämä artikkelimme.

Kokeile YEL-laskuria

Ehkä mietit, mikä on oman sosiaaliturvasi taso. Saat siitä kätevästi arvion kokeilemalla YEL-laskuria. Sen avulla tutkit helposti YEL-työtulon vaikutusta sosiaaliturvaasi.

Kokeile YEL-laskuria.

Lisää aiheesta

Artikkelit 7.12.2023

Lassila & Tikanoja onnistui nostamaan työntekijöidensä eläköitymisikää yli 4 vuodella

Sairauspoissaolot vähenivät ja eläköitymisikä saatiin nousuun Lassila & Tikanojalla, kun yritys alkoi satsata työhyvinvointiin strategisella tasolla. Onnistumisten takana on yhtiön johdon vahva sitoutuminen työkykyjohtamiseen, ja työtä tehdään tiiviisti yhdessä Ilmarisen ja työterveyshuollon kanssa.

Lassila & Tikanoja onnistui nostamaan työntekijöidensä eläköitymisikää yli 4 vuodella

Artikkelit 4.12.2023

Saatko kaikki oikein YEL-testistämme?

Keskustelua herättävä ja kuitenkin mainettaan parempi. Sellainen on yrittäjien tärkein vakuutus YEL. Mielipiteitä riittää, kun YEL:istä puhutaan, mutta kuinka hyvin se oikeasti tunnetaan? Laita tietosi testiin!

Saatko kaikki oikein YEL-testistämme?

Artikkelit 16.11.2023

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?

Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen kilpailuvaltti ja tehokkuutta parantava tekijä. Kun haluamme parantaa työhyvinvointia, alamme kuitenkin usein suoraan suunnitella toimenpiteitä sen sijaan että ensin miettisimme, mitä haluamme saada aikaiseksi ja mihin todella haluamme vaikuttaa.

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita