Blogit

Vaikuttamisessa on voimaa

Sijoittajalle on kannattavaa pyrkiä pienentämään ilmastovaikutuksista syntyviä sijoitusriskejä.

Media uutisoi hiljattain, kuinka öljy-yhtiöt kampanjoivat ilmastotoimia vastaan. Turun Sanomien artikkelissa nostettiin esille, kuinka suomalaisilla eläkeyhtiöillä on omistuksia näistä yhtiöistä.

Artikkelin taustalla oli tuore selvitys öljy-yhtiöiden rahankäytöstä erilaisiin ilmastonmuutokseen liittyviin kampanjoihin. Lehti nosti esiin erityisesti fossiilisten polttoaineiden veroja nostavan lainsäädännön vastustamisen ja muun vastaavan lobbaamisen. Influence Mapin raportin mukaan suurin osa yhtiöistä on kuitenkin käyttänyt enemmän rahaa erilaisiin brändäyskampanjoihin, joissa nostetaan yhtiöiden oma ilmastotyö keskiöön. Samaan aikaan yhtiöiden perusliiketoiminta kuitenkin perustuu edelleen vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin ja niiden hyödyntämiseen. Näin ollen voi oikeutetustikin syntyä käsitys, että toiminta ja mainoseurot eivät kulje samaa matkaa. Yhtiöt kuitenkin tekevät myös ilmastomyönteisiä toimia, mutta niiden osuus kokonaisuudesta on ollut pientä.

Vaikuttamisella on merkitystä

Kampanjoilla ja poliittisella lobbaamisella yhtiöt haluavat vaikuttaa ihmisten ja erityisesti poliittisten päättäjien käsityksiin yhtiöiden toiminnasta ja ilmastonmuutoksen merkityksestä. Jos vaikuttamisella ei olisi merkitystä, niin yhtiöt eivät tekisi sitä.

Öljy-yhtiöt eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka pyrkivät vaikuttamaan. Monien muiden sijoittajien tavoin Ilmarinen vaikuttaa jatkuvasti sijoituskohteisiinsa, myös öljy-yhtiöihin. Omistajan roolissa voimme vaikuttaa sijoituskohteisiimme ja saada aikaan muutosta.

Toisin kuin uutisessa kuvatut kampanjat, meidän vaikuttamistyömme keskittyy positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseen. Näin kannattaa tehdä jo taloudellisista syistä: kun yhtiö kulkee ilmastoystävällisempään suuntaan, siihen sijoituskohteena liittyvät riskit pienenevät.

Vastuullisuus on riskienhallintaa

Joskus sijoituskohde voi vetää köyttä eri suuntaan kuin omistaja. Lobbaamalla esimerkiksi päästöleikkauksiin tähtäävää lainsäädäntöä vastaan yritys voi kuvitella turvaavansa toimintaansa. Tällöin kuitenkin hukataan helposti laajempi kuva. Kansainväliset megatrendit kulkevat vahvasti siihen suuntaan, että kaikilta yrityksiltä odotetaan vastuuta ilmastokysymyksissä. Yhtiö, joka ei pysty vastaamaan tähän vaatimukseen pidemmällä tähtäimellä, sisältää pitkäjänteisen sijoittajan näkökulmasta merkittävän riskin. Mitä tapahtuu, kun lainsäädäntö alkaa siirtyä kielteiseksi fossiilisille polttoaineille?

Olemme tunnistaneet nämä riskit öljyyn ja fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien yritysten suhteen jo kauan sitten. Olemme vaikuttaneet öljy-yhtiöiden toimintaan esimerkiksi yhteistyössä muiden suurten pohjoismaisten eläkesijoittajien kanssa. Muutos vie aikaa, erityisesti yrityskulttuuriin liittyvät muutokset.

Öljy-yhtiöiden osalta viimeisten muutamien kuukausien aikana olemme nähneet monia positiivisia tuloksia. Näillä muutoksilla on yksittäisiä mediakampanjoita merkittävämpiä vaikutuksia tulevaisuuteen.

Vai mitä sanotte tästä tilanteesta? Osakkeenomistajat, Ilmarinen mukaan lukien, ovat tehneet öljyjätti BP:n yhtiökokoukselle osakkeenomistajien esityksen. Siinä yhtiötä vaaditaan huomioimaan strategiassaan Pariisin ilmastosopimus ja arvioimaan tulevia investointeja ilmastonsopimuksen näkökulmasta. Lisäksi yhtiötä vaaditaan asettamaan yhtiökohtaisia tavoitteita Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Parasta esityksessä on, että BP:n hallitus tukee esitystä. Läpimenolle on siis erittäin hyvät mahdollisuudet!

Jos esimerkiksi Ilmarinen irtautuisi kaikista öljysijoituksista, ei tämänkaltaiselle vaikuttamiselle olisi enää mahdollisuuksia. Ilman omistusta ei voi osakkeenomistajana vaatia yhtiökokouksissa ja yritystapaamisissa muutoksia.

Aktiivisella omistajaa on mahdollisuus vaikuttaa

Realiteetti on myös, että tällä hetkellä yhteiskuntamme tarvitsee öljyä ja fossiilisia polttoaineita. Haluamme kuitenkin edistää ja nopeuttaa muutosta kohti vähäpäästöisempää yhteiskuntaa. Se ei valitettavasti tapahdu yhdessä yössä.

Asiat ovat harvoin täysin mustavalkoisia. Jos haluaa muutosta, ei voi irtautua kaikesta ja sivurajalta arvostella ja ihmetellä miksi mikään ei muutu. Siirtymän aikana on hyvä, että sijoittajat kannustavat ja vaativat yhtiöitä muuttumaan mahdollisimman nopeasti ja huomioimaan koko ajan paremmin ympäristöä, ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutosta. Suurista öljyjäteistä Shell on jo ilmoittanut tavoitteekseen olla maailman suurin sähköyhtiö. Yhtiöt ovat siis huomanneet, että niiden on muokattava liiketoimintaansa yhä voimakkaammin kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta.

Sijoittamiseen ja vastuullisuuskysymysten huomioimiseen sijoitustoiminnassa liittyy paljon erilaisia värisävyjä. Olemalla aktiivinen omistaja voidaan paremmin vaikuttaa vihreiden sävyjen voimakkuuteen kuin katsomalla värityskirjaa ilman värikyniä.

Anna Hyrske
vastuullisen sijoittamisen päällikkö
Ilmarinen
@AnnaHyrske

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 10.6.2021

Mitä jos lehmät lentäisivät ja kaikki tekisivät mielekkäitä töitä?

Mitä jos robotit ja tekoäly avustavat kaikista työkykyisiä? Mitä jos terveystoimijat ja eläkeyhtiöt yhdistyisivät? Tai mitä jos hyvinvointi ja työkyky onkin jatkossa vain yksilön asia ja vastuu? Entä jos nykyinen työsuhdemalli poistuisi ja kaikki olisivat yrittäjiä?

Mitä jos lehmät lentäisivät ja kaikki tekisivät mielekkäitä töitä?

Blogit 2.6.2021

Koko kylän kehnoin piika

Onnekseni synnyin tähän maailman aikaan. Osaamiseni ja ominaisuuteni sopivat varsin hyvin 2020-luvun yhteiskunnan tarpeisiin, mutta 1800-luvulla olisin ollut toivottoman ei-toivottua työvoimaa.

Koko kylän kehnoin piika

Blogit 27.5.2021

Eläkevaroille parempaa tuottoa sääntelyä kehittämällä?

Suomen ikärakenne kehittyy epäsuotuisaan suuntaan ja vanhushuoltosuhde on kasvussa. Matalan syntyvyyden myötä ikärakenteen paranemista ei voi pitää todennäköisenä tulevaisuudessakaan. Ikärakenteen muutos vaikuttaa hoivamenojen ja eläkkeiden kautta merkittävästi julkisten menojen kasvuun. Kun työikäisen väestön määrä vähenee, on entistä harvalukuisemman joukon kannettavana yhä suurempi menotaakka.

Eläkevaroille parempaa tuottoa sääntelyä kehittämällä?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita