Anna Hyrske, muotokuva.
Blogit

Vaikuttamisessa on voimaa

Sijoittajalle on kannattavaa pyrkiä pienentämään ilmastovaikutuksista syntyviä sijoitusriskejä.

Media uutisoi hiljattain, kuinka öljy-yhtiöt kampanjoivat ilmastotoimia vastaan. Turun Sanomien artikkelissa nostettiin esille, kuinka suomalaisilla eläkeyhtiöillä on omistuksia näistä yhtiöistä.

Artikkelin taustalla oli tuore selvitys öljy-yhtiöiden rahankäytöstä erilaisiin ilmastonmuutokseen liittyviin kampanjoihin. Lehti nosti esiin erityisesti fossiilisten polttoaineiden veroja nostavan lainsäädännön vastustamisen ja muun vastaavan lobbaamisen. Influence Mapin raportin mukaan suurin osa yhtiöistä on kuitenkin käyttänyt enemmän rahaa erilaisiin brändäyskampanjoihin, joissa nostetaan yhtiöiden oma ilmastotyö keskiöön. Samaan aikaan yhtiöiden perusliiketoiminta kuitenkin perustuu edelleen vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin ja niiden hyödyntämiseen. Näin ollen voi oikeutetustikin syntyä käsitys, että toiminta ja mainoseurot eivät kulje samaa matkaa. Yhtiöt kuitenkin tekevät myös ilmastomyönteisiä toimia, mutta niiden osuus kokonaisuudesta on ollut pientä.

Vaikuttamisella on merkitystä

Kampanjoilla ja poliittisella lobbaamisella yhtiöt haluavat vaikuttaa ihmisten ja erityisesti poliittisten päättäjien käsityksiin yhtiöiden toiminnasta ja ilmastonmuutoksen merkityksestä. Jos vaikuttamisella ei olisi merkitystä, niin yhtiöt eivät tekisi sitä.

Öljy-yhtiöt eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka pyrkivät vaikuttamaan. Monien muiden sijoittajien tavoin Ilmarinen vaikuttaa jatkuvasti sijoituskohteisiinsa, myös öljy-yhtiöihin. Omistajan roolissa voimme vaikuttaa sijoituskohteisiimme ja saada aikaan muutosta.

Toisin kuin uutisessa kuvatut kampanjat, meidän vaikuttamistyömme keskittyy positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseen. Näin kannattaa tehdä jo taloudellisista syistä: kun yhtiö kulkee ilmastoystävällisempään suuntaan, siihen sijoituskohteena liittyvät riskit pienenevät.

Vastuullisuus on riskienhallintaa

Joskus sijoituskohde voi vetää köyttä eri suuntaan kuin omistaja. Lobbaamalla esimerkiksi päästöleikkauksiin tähtäävää lainsäädäntöä vastaan yritys voi kuvitella turvaavansa toimintaansa. Tällöin kuitenkin hukataan helposti laajempi kuva. Kansainväliset megatrendit kulkevat vahvasti siihen suuntaan, että kaikilta yrityksiltä odotetaan vastuuta ilmastokysymyksissä. Yhtiö, joka ei pysty vastaamaan tähän vaatimukseen pidemmällä tähtäimellä, sisältää pitkäjänteisen sijoittajan näkökulmasta merkittävän riskin. Mitä tapahtuu, kun lainsäädäntö alkaa siirtyä kielteiseksi fossiilisille polttoaineille?

Olemme tunnistaneet nämä riskit öljyyn ja fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien yritysten suhteen jo kauan sitten. Olemme vaikuttaneet öljy-yhtiöiden toimintaan esimerkiksi yhteistyössä muiden suurten pohjoismaisten eläkesijoittajien kanssa. Muutos vie aikaa, erityisesti yrityskulttuuriin liittyvät muutokset.

Öljy-yhtiöiden osalta viimeisten muutamien kuukausien aikana olemme nähneet monia positiivisia tuloksia. Näillä muutoksilla on yksittäisiä mediakampanjoita merkittävämpiä vaikutuksia tulevaisuuteen.

Vai mitä sanotte tästä tilanteesta? Osakkeenomistajat, Ilmarinen mukaan lukien, ovat tehneet öljyjätti BP:n yhtiökokoukselle osakkeenomistajien esityksen. Siinä yhtiötä vaaditaan huomioimaan strategiassaan Pariisin ilmastosopimus ja arvioimaan tulevia investointeja ilmastonsopimuksen näkökulmasta. Lisäksi yhtiötä vaaditaan asettamaan yhtiökohtaisia tavoitteita Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Parasta esityksessä on, että BP:n hallitus tukee esitystä. Läpimenolle on siis erittäin hyvät mahdollisuudet!

Jos esimerkiksi Ilmarinen irtautuisi kaikista öljysijoituksista, ei tämänkaltaiselle vaikuttamiselle olisi enää mahdollisuuksia. Ilman omistusta ei voi osakkeenomistajana vaatia yhtiökokouksissa ja yritystapaamisissa muutoksia.

Aktiivisella omistajaa on mahdollisuus vaikuttaa

Realiteetti on myös, että tällä hetkellä yhteiskuntamme tarvitsee öljyä ja fossiilisia polttoaineita. Haluamme kuitenkin edistää ja nopeuttaa muutosta kohti vähäpäästöisempää yhteiskuntaa. Se ei valitettavasti tapahdu yhdessä yössä.

Asiat ovat harvoin täysin mustavalkoisia. Jos haluaa muutosta, ei voi irtautua kaikesta ja sivurajalta arvostella ja ihmetellä miksi mikään ei muutu. Siirtymän aikana on hyvä, että sijoittajat kannustavat ja vaativat yhtiöitä muuttumaan mahdollisimman nopeasti ja huomioimaan koko ajan paremmin ympäristöä, ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutosta. Suurista öljyjäteistä Shell on jo ilmoittanut tavoitteekseen olla maailman suurin sähköyhtiö. Yhtiöt ovat siis huomanneet, että niiden on muokattava liiketoimintaansa yhä voimakkaammin kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta.

Sijoittamiseen ja vastuullisuuskysymysten huomioimiseen sijoitustoiminnassa liittyy paljon erilaisia värisävyjä. Olemalla aktiivinen omistaja voidaan paremmin vaikuttaa vihreiden sävyjen voimakkuuteen kuin katsomalla värityskirjaa ilman värikyniä.

Anna Hyrske
vastuullisen sijoittamisen päällikkö
Ilmarinen
@AnnaHyrske

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 17.8.2022

Sota aiheutti energiakriisin - miten Eurooppa pärjää uudessa tilanteessa?

Vuosi 2022 on ollut yllättävien poliittisten ja taloudellisten kulkusuuntien aikaa, jossa Euroopassa vallinnut status quo on peruuttamattomasti poissa. Entiseen tuskin on palaamista. Venäjän aloittama Ukrainan invaasio on monille maille tarkoittanut, ettei ulkopoliittiseen pelaamiseen ole enää varaa. Toisin kuin vuoden 2014 Krimin miehityksen yhteydessä, nyt on monille tullut aika valita leiri, jota haluaa nykyisessä poliittisessa ympäristössä kannattaa. Euroopan energiamarkkinat ovat tilanteesta johtuen sekaannuksen tilassa, mikä luonnollisesti kiinnostaa myös eläkesijoittajaa.

Sota aiheutti energiakriisin - miten Eurooppa pärjää uudessa tilanteessa?

Blogit 4.8.2022

Mikä säilyisi ja muuttuisi 1.1.2023 YEL-lakimuutoksessa?

Yrittäjät ja media ovat havahtuneet vilkkaaseen keskusteluun ennen juhannusta eduskunnan käsittelyyn annetusta yrittäjän eläkelain (YEL) uudistuksesta. Koska julkisuudessa näkyy osin vääränlaisia käsityksiä suunnitteilla olevasta muutoksesta, tiivistän muutamia keskeisiä nostoja, mikä säilyisi ja muuttuisi YEL-lakimuutoksen myötä, jos hallituksen esitys pysyy eduskunnan käsittelyssä nykyisellään.

Mikä säilyisi ja muuttuisi 1.1.2023 YEL-lakimuutoksessa?

Blogit 1.8.2022

Tuliko loma tarpeeseen?

Entä jos tuleva syksy ja talvi olisivat sellaiset, että ensi kesänä loma ei tulisikaan välttämättömään tarpeeseen?

Tuliko loma tarpeeseen?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita