Aikuinen ja lapsi korjaavat polkupyörää, kuvituskuva.
Blogit

Syntyvyys laskee, kuinka käy eläkkeiden?

Vuodesta 2010 jatkunut syntyvyyden lasku on tänä keväänä noussut julkiseksi puheenaiheeksi. Syntyvyyden vuosittainen vaihtelu on normaalia, mutta useita vuosia jatkuva lasku on poikkeuksellista. Useiden vuosikymmenten ajan Suomessa syntyi vuosittain noin 60 000 lasta. Kuolleiden määrä on taas pitkään ollut noin 50 000 vuodessa. Nämä luvut merkitsivät sitä, että niin sanottu luonnollinen väestönkasvu oli noin 10 000 henkeä vuodessa.

Viime vuosina tilanne on muuttunut. Syntyneiden määrä on vähitellen laskenut noin 50 000:en ja viime vuonna se alitti ensimmäisen kerran kuolleiden määrän. Ilman samanaikaista nettomaahanmuuttoa väestön määrä olisi supistunut. Jos syntyvyys ei tästä nouse, tulevaisuuden väestökehitys muuttuu paljon heikommaksi kuin aiemmin on arvioitu.

Syntyvyys laskussa kaikissa teollisuusmaissa

Syntyvyyden laskussa ei ole kyse siitä, että nuorten naisten määrä olisi äkkiä alentunut. Tämä selviää, kun tarkastellaan kokonaishedelmällisyyslukua, joka on toteutuneeseen kehitykseen perustuva arvio perheiden keskimääräisestä lapsiluvusta. Väestön uusiutuminen edellyttäisi, että hedelmällisyysluku eli ns. keskimääräinen lapsiluku olisi 2,1. Tälle tasolle ei kuitenkaan ole missään teollisuusmaassa päästy enää pitkään aikaan. Suomessa keskimääräinen lapsiluku oli kuitenkin pitkään noin 1,8. Luku oli parempi kuin monessa muussa Euroopan maassa. Tällä vuosikymmenellä lapsiluku on kuitenkin alentunut voimakkaasti ja viime vuonna painuttiin 1,5:n tasolle. Suomalaisten syntyvyys on siten pudonnut pohjoismaiselta tasolta keski- tai itäeurooppalaiselle tasolle.

Syntyvyys määrittää sen, kuinka paljon työikäistä väestöä on tulevaisuudessa. Tällä vuosikymmenellä syntyneet tulevat työmarkkinoille 2030-luvulla. Jos vuosittainen syntyneiden luku pysyy nykyisessä alle 50 000:ssa, on työikäisen väestön määrä vuonna 2040 jo 100 000 henkeä nykyistä pienempi. Jos syntyvyyden lasku jää pysyväksi, vaikutukset pitkän aikavälin tuotantopotentiaaliin ja väestörakenteeseen ovat merkittäviä.

Pysyvä syntyvyyden lasku luo korotuspainetta työeläkemaksuille

Työllisyys ja palkkasumma muodostavat rahoituspohjan julkiselle taloudelle ja suurelta osin myös työeläkkeille. Pitkäaikainen tai pysyvä syntyvyyden lasku pienentää tulevaa maksutuloa ja aiheuttaa siten työeläkemaksujen korotuspaineen. Eläketurvakeskus tullee ensi vuonna esittämään omia laskelmiaan syntyvyyden laskun pitkän aikavälin vaikutuksista.

Väestömuutosten vaikutukset tulevat onneksi näkyviin hitaasti ja niihin voidaan reagoida. Tässä vaiheessa olisi syytä ryhtyä analysoimaan tapahtuneen muutoksen syitä. Julkisuudessa on esitetty arvioita, että taustalla voi olla kuluneen vuosikymmenen heikko talouskehitys ja sen myötä lisääntynyt työmarkkinaepävarmuus, joka kohdistuu erityisesti perheenperustamisiässä oleviin nuoriin aikuisiin. Tämän lisäksi on viitattu muuttuneisiin arvoihin ja huoleen ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Luotettavaa tutkimustietoa on kuitenkin verraten vähän ja sitä kaivattaisiin lisää.

Jaakko Kiander
yhteiskuntasuhdejohtaja
Ilmarinen

Miten ja milloin eläkkeelle? Lue lisää verkkosivuiltamme ilmarinen.fi.

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 28.9.2023

Ovatko tunteet vaarallisia työpaikalla?

Hyvä mielenterveys ei ole pelkkää onnea ja autuutta. Suru, ahdistus ja alakulo kuuluvat elämään nekin. Olemmeko vieraantuneet näistä tunteista? Saako vaikeita tunteita näyttää työpaikalla?

Ovatko tunteet vaarallisia työpaikalla?

Blogit 19.9.2023

Yrittäjä, tarkistathan saamasi työtuloehdotuksen

Oletko saanut meiltä tekstiviestiä tai postia työtuloosi liittyen lähiaikoina? Jos olet, niin reagoithan mahdollisimman pian. Viestissä kehotetaan tarkistamaan verkkopalvelustamme, onko käytettävissämme olevilla tiedoilla laskettu työtuloehdotuksesi oikealla tasolla. Voit hyväksyä yritystoimintaasi parhaiten kuvaavan työtulovaihtoehdon tai antaa lisätietoja oikeamman työtulon määrittämistä varten. Saamme tietoja julkisista rekistereistä, mutta yrittäjänä sinulla on parhaat tiedot yritystoiminnastasi.

Yrittäjä, tarkistathan saamasi työtuloehdotuksen

Blogit 12.9.2023

Vaikuta ilman sanoja – Miten tulla sanattoman viestinnän mestariksi?

Tiesitkö, että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa palaverien ilmapiiriin sanattomasti jo ihan muutamassa sekunnissa? Voit siis vaikuttaa tilanteiden ja keskustelujen kehittymiseen sanomatta sanaakaan ja vahvistaa sanojasi kehonkielellä. Jokainen voi myös oppia lukemaan sanatonta viestintää, ja näin vuorovaikutustilanteissa on käytössä enemmän informaatiota. Toivon, että tämän blogin innoittamana sinusta tulee työpaikkasi ilmapiiriin myönteisesti vaikuttava taikuri!

Vaikuta ilman sanoja – Miten tulla sanattoman viestinnän mestariksi?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita