Blogit

Mikä on hyvän asiakaspalvelun salaisuus?

Ilmarinen on palvellut asiakkaitaan jo 60 vuotta kaikissa eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa. Teemme asiakkaiden kanssa merkityksellistä ja vastuullista työtä, joka vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Kohtaamme asiakkaita eri kanavissa, ja palvelemme heitä parhaamme mukaan joskus monimutkaisiltakin vaikuttavissa eläkeasioissa. Asiakkaille haluamme tehdä asiat mahdollisimman mutkattomiksi.

Oma roolini on toimia Ilmarisessa asiakaspalvelun valmentajana, joka tukee ja auttaa asiakaspalvelun asiantuntijoita huippusuorituksiin. Mielestäni hyvä asiakaspalvelu lähtee selkeistä tavoitteista, ketteristä toimintatavoista ja jaetusta johtajuudesta. Kaiken lähtökohtana on kuitenkin talomme aidosti asiakkaistamme välittävä kulttuuri; on sitten kyse työnantajista, yrittäjistä, vakuutetuista, kuntoutettavista tai eläkeläisistä. Tämä kulttuuri tarttuu hyvin monimuotoisessa työyhteisössämme, jossa konkarit ja uraansa starttaavat tekevät töitä yhdessä.

Digitalisaatio muuttaa asiakaskohtaamisia

Kohtaamme Ilmarisen asiakaspalvelussa ihmisiä päivittäin eri kanavissa, kuten puhelimitse, chatissa, sähköpostissa, sekä somessa. Ja kyllä kasvokkain tapahtuvia kohtaamisiakin tapahtuu – ainakin ennen koronaa. Digitalisoinnin myötä vaatimukset kohtaamisten laadulle kasvavat jatkuvasti. Työ muuttuu eri tilanteissa yhä vaativammaksi, ja asiakkaiden kanssa keskustellaan kaikista eläkevakuuttamiseen liittyvistä teemoista ja asioista, jotka voivat usein tuntua asiakkaista vaikeilta ja monimutkaisilta. Asiakaspalvelijoilla pitää olla myös mahdollisimman hyvä käsitys asiakkaan tilanteesta, jotta hän voi auttaa asiakasta tehokkaasti.

Tarvitaan siis vahvoja palvelutaitoja, kuten asiakkaiden kuuntelemisesta, tunnereaktioiden tulkitsemisesta ja niihin reagoimisesta sekä kysymysten kautta ratkaisukeskeistä reagointikykyä. Palvelutaitojen lisäksi pitää osata eläkevakuuttamisen substanssi ja lainsäädäntö, tuntea prosessit, ymmärtää asiakastarpeet ja asiakaspolut, omata tietotaitoa verkkopalveluista ja lukuisista sovelluksista, pysyä kärryillä julkisuudessa esillä juuri nyt olevista työeläkeasioista, oivaltaa ohjata asiakkaat tarvittaessa muiden palveluiden piiriin sekä uskoa voimakkaasti omaan tekemiseen. 

Siinähän sitä onkin opettelemista asiakaspalvelumme ammattilaisille. Tähän työhön vaaditaankin kattava perehdytys niin eläkevakuuttamiseen kuin Ilmarisenkin toimintatapoihin. Kokemuksen karttuessa myös itseluottamus kasvaa haastavissakin tilanteissa. Meillä on myös käytössä jatkuvan oppimisen malli, joka auttaa meitä kehittämään omaa ammattitaitoa ja jakamaan sitä työkavereille.

Palaute auttaa kehittymään  

Kysymme asiakkailta jatkuvasti eri kanavissa palautetta ja parantamisideoita toimintamme sekä palveluidemme kehittämiseksi. Suurin osa palautteista on erinomaista asiakaspalvelua kiittävää. Myös kriittiset palautteet käsitellään päivittäin, niistä opitaan ja ne huomioidaan palvelukehityksessä.

Ilmarinen on palvellut asiakkaitaan jo 60 vuotta eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa. Juhlavuoden kunniaksi nostamme esiin asiakkaidemme kanssa työtä tekeviä tiimejä ja asiantuntijoita. Vastauksen otsikon kysymykseen saat lähiaikoina, kun esittelemme vakuutus-, rahoitus-, kuntoutus-, asiakkuuden hoito/myynti- sekä eläkeasiakaspalvelua. Rakennetaan myös seuraavina vuosikymmeniä parempaa työelämää yhdessä.

Jari Matveinen
asiakaspalveluvalmentaja, Ilmarinen
@JariMatveinen (Twitter.com)

Lue lisää

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 4.8.2022

Mikä säilyisi ja muuttuisi 1.1.2023 YEL-lakimuutoksessa?

Yrittäjät ja media ovat havahtuneet vilkkaaseen keskusteluun ennen juhannusta eduskunnan käsittelyyn annetusta yrittäjän eläkelain (YEL) uudistuksesta. Koska julkisuudessa näkyy osin vääränlaisia käsityksiä suunnitteilla olevasta muutoksesta, tiivistän muutamia keskeisiä nostoja, mikä säilyisi ja muuttuisi YEL-lakimuutoksen myötä, jos hallituksen esitys pysyy eduskunnan käsittelyssä nykyisellään.

Mikä säilyisi ja muuttuisi 1.1.2023 YEL-lakimuutoksessa?

Blogit 1.8.2022

Tuliko loma tarpeeseen?

Entä jos tuleva syksy ja talvi olisivat sellaiset, että ensi kesänä loma ei tulisikaan välttämättömään tarpeeseen?

Tuliko loma tarpeeseen?

Blogit 13.7.2022

Taide luo merkityksellistä elämää myös eläkeiässä

Hyvinvoiva ikääntyvä väestö on kaikkien etu. Nykyisessä vauraassa yhteiskunnassamme hyvinvointiin liittyvät ongelmat eivät suinkaan ole kadonneet, vaan muuttaneet muotoaan. Elämän merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemukset – tai niiden puute – ovat nousseet suurimmiksi ikääntyneen väestön hyvinvointia määrittäviksi tekijöiksi. Hyvinvointia kuitenkin edelleen tarkastellaan enimmäkseen terveyden ja taloudellisen toimeentulon näkökulmista, jolloin itse koettu elämänlaatu jää ulkoapäin määriteltyjen tavoitteiden (syö terveellisesti, liiku riittävästi!) varjoon. Hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea yksilön kokemukselle elämästä elämisen arvoisena – merkityksellistä elämää ei saavuteta pelkästään terveyssuosituksia noudattaen.

Taide luo merkityksellistä elämää myös eläkeiässä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita