Blogit

Verkosta viisaaksi – sähköisen oppimisympäristön mahdollisuudet

Työarki on niin kiireistä, että osaamisen kehittämiselle voi olla vaikeaa löytää aikaa. Vanhat oppimisen mallit eivät välttämättä toimi uudessa hybridityömaailmassa, jonka johtamisen kanssa esihenkilöt painiskelevat. Voisiko ketteristä verkkokursseista olla apua käytännön työhön?

Keskustelin tutun esihenkilön kanssa, miten varhaisen tuen osaamista voisi kehittää. Hänestä tuntui, että nykyiset keinot eivät riitä vastaamaan tarpeeseen saada lisää osaamista. Esihenkilöiden vaihtuvuuden lisäksi aikaisemmasta aiheeseen liittyvästä koulutuksesta on jo kulunut aikaa. Opittu myös unohtuu, jos sille ei ole ollut käyttöä.

Vaikka varhaista tukea vaativia tilanteita tulee eteen melko harvoin, esihenkilöt eivät aina osaa puuttua niihin eivätkä he aina selviä niistä ihan toivotulla tavalla. Koulutuksiin on hankala sopia yhteistä aikaa ja saada niihin riittävästi osallistujia. Osaamista tarvitaan kuitenkin juuri silloin, kun tilanne tulee esihenkilön kohdalle.

Verkko-oppimisesta uusia mahdollisuuksia

Keskustelin esihenkilön kanssa osaamisen kehittämisestä yleensä ja erityisesti varhaisen tuen mallista. Pohdimme myös verkko-oppimisen tarjoamia uusia mahdollisuuksia.

Esittelin Ilmarisessa esihenkilöille tarkoitettua varhaisen tuen verkkokurssia, joka on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa. Jokainen esihenkilö voi suorittaa kurssin itselleen sopivana ajankohtana sen sijaan, että aiheesta järjestettäisiin erillinen yhteinen koulutus.

Esihenkilön mukaan heidän yrityksessään esihenkilöillä ei ole aikaa suorittaa pitkiä koulutuksia kiireisinä työpäivinä. Tämän vuoksi olemmekin toteuttaneet kurssin lyhyinä aihekokonaisuuksina. Näitä voi suorittaa 5–15 minuutin jaksoissa juuri silloin, kun ehtii ja itselle parhaiten sopii. Kun tietää tämän etukäteen, opiskelua on helpompi aikatauluttaa.

Esihenkilön epäilyt kuitenkin jatkuivat. Hän toi esille, ettei pelkkä lyhyiden kokonaisuuksien opiskelu auta, koska oppiminen jää silloin pinnalliseksi. Hänen mielestään jokaisen tuollaisen kokonaisuuden lopuksi pitäisi olla testi, esimerkiksi joitakin kysymyksiä, jolla voisi testata oppimaansa.

Oli ilo kiertoa hänelle, että meillä jokaisen lyhyen kokonaisuuden lopussa on neljä oppimista testaavaa kysymystä. Niistä kolme pitää saada oikein läpäistäkseen osion ja saadakseen sen suoritettua. Suoritusmerkinnät auttavat myös oppijaa seuraamaan omaa kurssilla etenemistään.

Esihenkilö alkoi jo innostua, mutta kertoi, että heidän yrityksessään ei riitä, että oppija itse voi seurata omaa opiskelun etenemistä. Sen lisäksi esimerkiksi HR:n täytyy pystyä seuraamaan, ketkä esihenkilöt ovat oikeasti opiskelleet ja oppineetkin. Samanlaista palautetta olemme saaneet muistakin yrityksistä, minkä vuoksi Ilmarisen verkkokurssien osalta myös nimetyn työnantajan edustajan on mahdollista seurata suorituksia.

Vielä yksi ehdotus esihenkilöllä oli liittyen materiaaleihin. Kurssisisältöjen lisäksi hän koki tärkeäksi saada ladattua oppijalle itselle varhaisen tuen keskustelua varten lomake, johon keskustelussa sovitut asiat voisi kirjata.

Ilmarisen sähköisessä oppimisympäristössä olemme pyrkineet tekemään tämänkin mahdollisimman helpoksi. Kursseihimme on liitetty varhaisen tuen keskustelulomakkeet, jotka voi ottaa heti käyttöön, jos yrityksessä ei ole tarjolla omia lomakkeita.

Opittuja asioita pitää voida kerrata

Keskustelumme esihenkilön kanssa jatkui. Hän kaipasi myös mahdollisuutta tarvittaessa kerrata asioita ja vaikka tulostaa itselle muistilappu tärkeimmistä asioista.

Tähänkin pyyntöön meillä on jo vastaus. Olemme laatineet kurssin sellaiseksi, että yksittäisiä lyhyitä osioita on helppo käydä tekemässä uudelleen. Esihenkilö voi käydä kertaamassa puheeksioton perusteet, kun hän valmistautuu keskusteluun työntekijän kanssa. Olemme laatineet kurssin yhteyteen myös tulostettavat ohjeet, jotka voi ottaa itselleen mukaan varhaisen tuen keskustelun tueksi.

Seuraavastakin asiasta olimme samaa mieltä. Ei vielä riitä, että yksittäiset esihenkilöt oppivat varhaisen tuen keinot. Myös työntekijöitten on tärkeää ymmärtää, mistä on kysymys. Varhaisen tuen pitää olla koko yrityksen yhteistä toimintaa.

Tämän vuoksi Ilmarisella on tarjolla oma kurssi varhaisesta tuesta myös työntekijöille. Lisäksi jokaisen kurssisisällön lopussa on ehdotuksia aiheiksi työpaikan yhteiseen keskusteluun esihenkilöiden kesken sekä esihenkilölle oman tiiminsä kanssa. Näin opittua on mahdollista jakaa, luoda yhteisiä toimintatapoja ja keskustella siitä, mitä varhainen tuki merkitsee juuri meidän arjessamme.

Varhaista tukea vaativat tilanteet eivät odota. Odottaako osaamisen kehittäminen?

Johanna Koroma
johtava asiantuntija, Ilmarinen

Lue lisää

 

 • Ville Vallaton 27.4.2023 klo 15.46
  Hyvä Ilmarinen! Nuoret lökäpöksyt ja hienohelmat tehkööt töitä myös vähintään seuraavat 42v. ilman vikinöitä. Oikeistohallitusta tulossa, kaikki itse-aiheutetut sairaudet laitetaan nyt vain aiheuttajien itse maksettavaksi, hyvä!
  Vastaa kommenttiin
  • Tapio 29.4.2023 klo 10.19
   Miksi lopetit työnteon? Laiskottiko?
   Vastaa kommenttiin
   • Ville Vallaton 29.4.2023 klo 20.41
    Raaka pitkä putki palkkatyötä vapautti, nyt on vuoro nuorilla lökäpöksyillä ja hienohelmoilla vapauttaa itsensä myös vähintään 42 vuoden kunnon palkkatyöllä. Ilmarinen hyvin psyykkaa nyt heitä siihen!
    Vastaa kommenttiin
 • Reiska Korpinen 29.4.2023 klo 20.45
  Ja eiköhän nyt vihdoin kunnon oikeistohallitus lyö tahtia kaikille terveille työvieroksuville kelan eläteille seuraavat 4 vuotta. Ilmarinen hoitakoon vain meidän työeläkeläisten tulopuolen.
  Vastaa kommenttiin

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 29.11.2023

Lisää osakepainoa sijoitussalkkuihin – mahdollisuus vai riski?

Miten raha riittää tulevaisuudessa eläkkeisiin? Pitääkö maksuja korottaa? Vai jopa leikata nykyisiä eläkkeitä? Me Ilmarisessa haluaisimme turvata tulevien eläkkeiden rahoitusta sijoittamalla yhteisiä eläkevaroja entistä suuremmalla painolla pitkällä tähtäimellä korkeimman tuotto-odotuksen omaisuusluokkaan eli osakkeisiin. Korkeampaa tuottoa haemme, jotta työeläkejärjestelmän tasapaino on entistä paremmin turvattu.

Lisää osakepainoa sijoitussalkkuihin – mahdollisuus vai riski?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita