Blogit

Vakavaraisin työeläkeyhtiö – kilpailukyvystä huolehdittava

Eläkevarojen sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Usein sanotaan, että eläkeyhtiön kvartaali on neljännesvuoden sijaan neljännesvuosisata. Pitkään ajanjaksoon mahtuu nousuja ja laskuja, ja rajutkin markkinaheilahtelut ovat osa sijoitustoimintaa, mihin eläkeyhtiöt varautuvat vakavaraisuuspuskureilla.

Markkinoiden heilahtelusta saatiin tuntumaa alkuvuonna, kun osakekurssit koronakriisin myötä ensin laskivat historiallisen nopeasti ja sen jälkeen palautuivat vahvasti. Kurssiliikkeiden myötä Ilmarisen sijoitustuotto heilahti ensimmäisen vuosineljänneksen -7,5 prosentista toisen vuosineljänneksen +5,9 prosenttiin. Tammi-kesäkuun sijoitustulos kokonaisuudessaan oli 2 prosenttia pakkasella. Vuoden vaihteeseen verrattuna myös vakavaraisuus laski, mutta on koko ajan ollut selvästi viranomaisrajojen yläpuolella.

Raportointikauden jälkeen positiivinen kehitys sijoitusmarkkinoilla on jatkunut vahvistaen sijoitustuottoja ja vakavaraisuutta. Nykyisessä koronaviruksen painamassa taloustilanteessa markkinakehitykseen liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta, eikä tulevia tuottoja osaa ennustaa kukaan.

Markkinamyllerryksen myötä kaikkien eläkeyhtiöiden sijoitustuotot ensimmäiseltä vuosipuoliskolta jäivät negatiivisiksi. Eroja yhtiöiden välille kuitenkin syntyi, sillä alkuvuoden sijoitustuottojen hajonta oli varsin suuri -2,0 ja -5,7 prosentin välillä. Pitkän aikavälin sijoitustuotoissa erot ovat kuitenkin maltilliset. Ilmarisen sijoitusstrategia osoitti toimivuutensa myös kevään laskumarkkinassa, ja onnistuimme vaikeassa markkinatilanteessa suhteellisesti hyvin. Tämän myötä Ilmarisen vakavaraisuus nousi toimialan parhaaksi 124 prosenttiin ja vakavaraisuuspääoma kesäkuun lopussa oli 9,6 miljardia euroa.

Parantunut tehokkuus toi alan parhaan hoitokustannustuloksen

Vuonna 2018 toteutunut fuusio vakavaraisuudeltaan heikomman Eteran kanssa laski Ilmarisen vakavaraisuutta, ja päällekkäisyyksien purkaminen ja tietojärjestelmien yhdistäminen kasvattivat kuluja tilapäisesti. Lähdimme keskeisillä mittareilla takamatkalta, mutta uskoen vahvasti siihen, että sinnikkäällä työllä, asiakkaita kuunnellen ja toimintaa jatkuvasti parantaen ja tehostaen meillä on mahdollisuus menestyä yhdessä ja rakentaa Ilmarisesta vetovoimaisin työelämän kumppani. Fuusiossa tavoitellut synergiahyödyt on pystytty toteuttamaan ja tehokkuutemme parantumisen myötä teimme alkuvuonna alan parhaan hoitokustannustuloksen.

Taloudellisten lukujen lisäksi tärkeää on huolehtia asiakaskokemuksesta ja henkilöstökokemuksesta, jotka kehittyivät positiivisesti poikkeuksellisista ja haastavista ajoista huolimatta. Tämä antaa erinomaiset lähtökohdat jatkaa uudistamista ja kehittämistä asiakkaidemme hyväksi. Olen ylpeä osaavasta joukkueestamme, joka innostuneena ja sitoutuneena huolehtii asiakkaidemme työeläketurvasta.

Vahva vakavaraisuus ja kustannustehokkuus hyödyttävät suoraan asiakkaitamme. Prosentti vakavaraisuuspääomasta ja hoitokustannustulos kokonaan palautetaan asiakkaillemme eli omistajillemme asiakashyvityksinä. Tämä tarkoittaa työnantajille alhaisempia eläkemaksuja, ja siten voimme osaltamme olla tukemassa asiakasyritystemme kilpailukykyä. Vuodelta 2020 asiakashyvityksiä maksetaan kuitenkin kolmasosa normaalista, koska työnantajien TyEL-maksua alennettiin 2,6 prosenttia 1.5.-31.12.2020 väliselle ajalle.

Tehdään yhdessä töitä hyvinvointimme eteen

Työeläkealan johtava asema ei tarkoita, että voisimme jäädä laakereille lepäämään. Vastuullinen eläketurvan hoitaminen tarkoittaa meille sitä, että haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme ja tehokkuuttamme ja huolehtia kilpailukyvystämme pitkällä aikavälillä. Tästä hyötyvät asiakkaamme, mutta se on tärkeää myös koko yhteiskunnan kannalta.

Työllisyysasteen heikkeneminen ja nollakorkoympäristö tuovat paineita eläkkeiden rahoitukseen, tulevaisuudessa entistä enemmän, kun väestö vanhenee. Pienessä maassa meidän kaikkien on tehtävä tiivistä yhteistyötä hyvinvointimme eteen. Meidän on yhdessä löydettävä ratkaisuja, joilla saamme rakennettua luottamusta ja vakautta toimintaympäristöön ja työmarkkinoille edistäen yrittäjyyttä, investointeja, osaamisen kehittämistä, työllisyyttä ja parempaa työelämää. Kilpailukyvyn turvaaminen on avainkysymys jokaisessa yrityksessä ja sen eteen joudutaan välillä tekemään kipeitäkin päätöksiä. Vain kilpailukykyä ja työllisyyttä jatkuvasti parantaen voimme turvata myös suomalaisen hyvinvointivaltiomme ja eläkkeiden rahoituksen pitkällä aikavälillä!

Jouko Pölönen
toimitusjohtaja
Ilmarinen
@JoukoPolonen

Tule Ilmarisen asiakkaaksi

Lisää aiheesta

Blogit 4.12.2020

Vähähiilinen yhteiskunta syntyy, kun markkinat ohjaavat pääomia muutokseen sitoutuneille yrityksille

Vähähiiliseen talouteen siirtyminen edellyttää valtavaa loikkaa pois fossiilisista polttoaineista. Muutokseen tarvitaan investointeja eli rahaa. Vähähiiliset sijoitukset ovat myös usein hyviä sijoituksia, joihin vastuullisen sijoittajan kannattaa panostaa.

Lue artikkeli

Blogit 1.12.2020

Ajankohtainen huominen on täällä

Tulevaisuuden työ kiinnostaa suomalaisia, mutta ajatukset siitä jakautuvat, kertoo Ilmarisen tuore tutkimus. Lähes puolet meistä innostuu työn tulevaisuudesta, mutta sitä kohtaan tunnetaan myös pelkoa ja epävarmuutta. Joka neljäs varautuu siihen, että oma työ saattaa tulevaisuudessa kadota kokonaan. Ilmarisen uusi Ajankohtainen huominen -osio auttaa ennakoimaan tulevaisuuden työelämää ja jakaa näkökulmia eläketurvaan, talouteen, työkykyyn ja työelämän tulevaisuuteen.

Lue artikkeli

Blogit 20.11.2020

Yrittäjyys on yhä monimuotoisempaa – mikä olisi yksiselitteinen ja ajantasainen työtulo?

Yrittäjän eläke herättää taas keskustelua (HS 20.11.). Yrittäjän eläketurva on sisällöltään samanlainen kuin palkansaajan, mutta se ”palkka” josta eläke kertyy, määräytyy niin sanotun työtulon perusteella. Työtulon on tarkoitus vastata sitä työpanoksen arvoa, tavallaan palkkaa, siitä työstä mitä hän toiminnassaan tekee.

Lue artikkeli
Lisää ajankohtaisia artikkeleita