Blogit

ESG ohjenuorana vastuullisessa ETF-sijoittamisessa

Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille, Suomen suurimmalle työeläkevakuutusyhtiölle? Koska hallinnoimme noin 53 miljardin euron sijoitusvarallisuutta, on erityisen tärkeää, että vastuullisuus kulkee punaisena lankana kaikessa sijoitustoiminnassamme ja kaikissa omaisuusluokissa. Viime vuosina olemme tehneet vastuullisuuden osalta merkittäviä muutoksia etenkin pörssilistatuissa passiivisissa osakeindeksirahastosijoituksissa (ETF – Exchange Traded Fund).

ETF-rahastot tarjoavat edullisen tavan hajauttaa sijoitusomaisuutta alueilla, joissa osakevalintaresursseja ei ole käytettävissä tai tilanne on muuten aktiivisijoittamisen kannalta haasteellinen. ETF-sijoittamisessa, kuten muussakin indeksisijoittamisessa, ongelmana ovat kuitenkin indekseihin sisältyvät yhtiöt, jotka eivät olisi osakevalinta- tai vastuullisuuskriteereillä päässeet mukaan sijoitussalkkuun. 

Viimeisten parin vuoden aikana indeksisijoittamisen haasteet ovat helpottaneet vastuullisuuskriteereitä noudattavien ESG ETF-rahastojen markkinoille tulon ansiosta (ESG – EnvironmentalSocial and Corporate Governance). Koska ESG ETF-rahastossa sijoituskohteiden joukkoon valikoituu vain hyvän vastuullisuusluokan yhtiötä, liiketoimintariskit ovat muita yhtiöitä pienempiä. 

Vastuullisuusindeksi kannustaa jatkuvaan parantamiseen 

Vuoden 2019 jälkeen Ilmarinen on ollut mukana viiden ESG ETF -rahaston markkinoille tuomisessa. Ilmarisen lanseeraamat ESG ETF -rahastot pohjautuvat MSCI ESG Leaders -indeksin ilmaston ja vastuullisuuden laaja-alaisesti huomioimille vastuullisuuskriteereille. Mallissa rahastoon pääsee mukaan kultakin toimialalta vain yhtiöt, jotka ESG-mittaristolla kuuluvat parempaan puoliskoon kunkin toimialan markkina-arvosta.   

Malli, jossa vain puolet markkina-arvosta pääsee mukaan sijoituskohteiden joukkoon kannustaa sijoituskohteena olevia yhtiötä jatkuvaan vastuullisen toiminnan kehittämiseen Ilmarisen omienkin tavoitteiden mukaisesti. Paitsi että indeksin ulkopuolelle jääneillä yhtiöillä on kannustin parantaa vastuullisuustoimintaa sijoittajien houkuttelemiseksi, kirittävät ulkopuolelle jääneet yhtiöt myös indeksiin mukaan päässeiden yhtiöiden ESG-toiminnan kehittämistä.  

Vastuullisuuden parantuminen hyödyttää sijoittajaa 

Meille on tärkeää, että vastuullisuus paranee kaikissa yhtiössä globaalisti. Vastuullinen yritystoiminta luo edellytykset talouden kestävään kehitykseen ja vähentää riskiä osakkeiden arvon romahduksille. 

Vastuullisuuden parantaminen lisää myös mahdollisuuksia sijoittajille uusien innovaatioiden avullaInnovaatiosta syntyvät uudet pörssilistatut yritykset puolestaan kasvattavat potentiaalisten sijoituskohteiden joukkoa ja lisäävät hajautusmahdollisuuksia ESG-kriteereitä noudattavissa sijoitussalkuissa. 

ESG-asioiden vaikutus sijoituspäätöksiin kasvussa 

ESG on noussut uudeksi trendiksi sijoittajien keskuudessa. Vielä pari vuotta sitten sijoittajien ESG-tietoisuus oli Pohjois-Euroopan ulkopuolella pientä eikä ESG ETF -rahastoja juurikaan löytynyt markkinoilta. Kiinnostus ESG-sijoittamiseen on tällä hetkellä globaalia ja ESG ETF -rahastoihin sijoitetut pääomat ovat voimakkaassa kasvussa.  

ESG-indeksien ja vastuullisten rahastovaihtoehtojen lukumäärät jatkavat kasvua tulevaisuudessa. Enää yhtiön pörssilistautuminen tai laajaan osakeindeksiin pääseminen eivät ole riittäviä meriittejä sijoitussalkkuihin pääsemiseksi. Erot yhtiöiden vastuullisuustoiminnan laadussa näkyvät jatkossa yhä selvemmin yhtiöiden arvostuksissa. Tätä kautta edellytykset yritysten positiiviseen kierteeseen ovat olemassa.  

Vastuullisuus ja ilmastotietoisuus ohjaavat kulutusvalintoja ja yhtiöiden kilpailutekijöitä. Omistajien näitä muutoksia tukevilla valinnoilla on iso merkitys kestävän yritys- ja sijoitustoiminnan sekä eläkevarallisuuden varmistamiseksi vuosikymmenien päähän. 

Juha Venäläinen 
seniorisalkunhoitaja 
Ilmarinen 

Lue lisää

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 14.9.2021

Työnantajien välittäminen näkyy ja tuntuu

Työskentelen Ilmarisessa ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijana. Me kuntoutusasiantuntijat autamme ihmisiä jatkamaan työelämässä vaivoista ja sairauksista huolimatta. Etsimme asiakkaillemme uusia, juuri heidän työkyvylleen sopivia tehtäviä ja koulutusta. Asiakkaideni työt jatkuvat ja mieleni kevenee. Työni on parhaimmillaan ihan mahtavaa!

Työnantajien välittäminen näkyy ja tuntuu

Blogit 9.9.2021

Miten navigoin oikein osaamisen valtamerellä?

Muuttuvassa työelämässä osaaminen vanhenee ja uutta pitäisi oppia nopeammin kuin koskaan ennen. Kuulemma myös vapaa-aikaa pitäisi käyttää opiskeluun, jotta pysyy vauhdissa mukana. Mietitkö sinäkin, miten jaksat arjen pyörityksessä ja pidät samalla jatkuvasti omasta markkinakelpoisuudestasi huolta? Ainainen riittämättömyyden tunne ahdistaa.

Miten navigoin oikein osaamisen valtamerellä?

Blogit 6.9.2021

Neljä askelta vaikuttavaan ergonomiaan

Monen tekijän tulee osua kohdalleen, kun tavoitteena on tukea työkykyä ja samalla saada aikaan sujuvaa työtä sekä tuottavuutta. Miten ja minkälainen ergonomia voi auttaa kohti haluttuja tuloksia?

Neljä askelta vaikuttavaan ergonomiaan
Lisää ajankohtaisia artikkeleita