Blogit

ESG ohjenuorana vastuullisessa ETF-sijoittamisessa

Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille, Suomen suurimmalle työeläkevakuutusyhtiölle? Koska hallinnoimme noin 53 miljardin euron sijoitusvarallisuutta, on erityisen tärkeää, että vastuullisuus kulkee punaisena lankana kaikessa sijoitustoiminnassamme ja kaikissa omaisuusluokissa. Viime vuosina olemme tehneet vastuullisuuden osalta merkittäviä muutoksia etenkin pörssilistatuissa passiivisissa osakeindeksirahastosijoituksissa (ETF – Exchange Traded Fund).

ETF-rahastot tarjoavat edullisen tavan hajauttaa sijoitusomaisuutta alueilla, joissa osakevalintaresursseja ei ole käytettävissä tai tilanne on muuten aktiivisijoittamisen kannalta haasteellinen. ETF-sijoittamisessa, kuten muussakin indeksisijoittamisessa, ongelmana ovat kuitenkin indekseihin sisältyvät yhtiöt, jotka eivät olisi osakevalinta- tai vastuullisuuskriteereillä päässeet mukaan sijoitussalkkuun. 

Viimeisten parin vuoden aikana indeksisijoittamisen haasteet ovat helpottaneet vastuullisuuskriteereitä noudattavien ESG ETF-rahastojen markkinoille tulon ansiosta (ESG – EnvironmentalSocial and Corporate Governance). Koska ESG ETF-rahastossa sijoituskohteiden joukkoon valikoituu vain hyvän vastuullisuusluokan yhtiötä, liiketoimintariskit ovat muita yhtiöitä pienempiä. 

Vastuullisuusindeksi kannustaa jatkuvaan parantamiseen 

Vuoden 2019 jälkeen Ilmarinen on ollut mukana viiden ESG ETF -rahaston markkinoille tuomisessa. Ilmarisen lanseeraamat ESG ETF -rahastot pohjautuvat MSCI ESG Leaders -indeksin ilmaston ja vastuullisuuden laaja-alaisesti huomioimille vastuullisuuskriteereille. Mallissa rahastoon pääsee mukaan kultakin toimialalta vain yhtiöt, jotka ESG-mittaristolla kuuluvat parempaan puoliskoon kunkin toimialan markkina-arvosta.   

Malli, jossa vain puolet markkina-arvosta pääsee mukaan sijoituskohteiden joukkoon kannustaa sijoituskohteena olevia yhtiötä jatkuvaan vastuullisen toiminnan kehittämiseen Ilmarisen omienkin tavoitteiden mukaisesti. Paitsi että indeksin ulkopuolelle jääneillä yhtiöillä on kannustin parantaa vastuullisuustoimintaa sijoittajien houkuttelemiseksi, kirittävät ulkopuolelle jääneet yhtiöt myös indeksiin mukaan päässeiden yhtiöiden ESG-toiminnan kehittämistä.  

Vastuullisuuden parantuminen hyödyttää sijoittajaa 

Meille on tärkeää, että vastuullisuus paranee kaikissa yhtiössä globaalisti. Vastuullinen yritystoiminta luo edellytykset talouden kestävään kehitykseen ja vähentää riskiä osakkeiden arvon romahduksille. 

Vastuullisuuden parantaminen lisää myös mahdollisuuksia sijoittajille uusien innovaatioiden avullaInnovaatiosta syntyvät uudet pörssilistatut yritykset puolestaan kasvattavat potentiaalisten sijoituskohteiden joukkoa ja lisäävät hajautusmahdollisuuksia ESG-kriteereitä noudattavissa sijoitussalkuissa. 

ESG-asioiden vaikutus sijoituspäätöksiin kasvussa 

ESG on noussut uudeksi trendiksi sijoittajien keskuudessa. Vielä pari vuotta sitten sijoittajien ESG-tietoisuus oli Pohjois-Euroopan ulkopuolella pientä eikä ESG ETF -rahastoja juurikaan löytynyt markkinoilta. Kiinnostus ESG-sijoittamiseen on tällä hetkellä globaalia ja ESG ETF -rahastoihin sijoitetut pääomat ovat voimakkaassa kasvussa.  

ESG-indeksien ja vastuullisten rahastovaihtoehtojen lukumäärät jatkavat kasvua tulevaisuudessa. Enää yhtiön pörssilistautuminen tai laajaan osakeindeksiin pääseminen eivät ole riittäviä meriittejä sijoitussalkkuihin pääsemiseksi. Erot yhtiöiden vastuullisuustoiminnan laadussa näkyvät jatkossa yhä selvemmin yhtiöiden arvostuksissa. Tätä kautta edellytykset yritysten positiiviseen kierteeseen ovat olemassa.  

Vastuullisuus ja ilmastotietoisuus ohjaavat kulutusvalintoja ja yhtiöiden kilpailutekijöitä. Omistajien näitä muutoksia tukevilla valinnoilla on iso merkitys kestävän yritys- ja sijoitustoiminnan sekä eläkevarallisuuden varmistamiseksi vuosikymmenien päähän. 

Juha Venäläinen 
seniorisalkunhoitaja 
Ilmarinen 

Lue lisää

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 3.5.2021

Exit koronasta -suunnitelma työpaikoille – oikeastiko?

Viime viikkojen päivän ilahduttavin hetki on ollut noin kello 11.35, jolloin THL on julkistanut uudet koronaluvut. Ne ovat olleet laskusuunnassa ja yrityksissä on ruvettu entistä rohkeammin keskustelemaan etätyöläisten toimistoille paluusta.

Exit koronasta -suunnitelma työpaikoille – oikeastiko?

Blogit 28.4.2021

Alhainen korkotaso nakertaa tulevia eläkkeitä – miten säästämme lapsillemme 100 miljardia?

Suomalaisten eläkevaroja rahastoidaan, mutta samalla alhainen korkotaso syö odotettuja sijoitusten tuottoja. Onnistummeko nostamaan odotettuja sijoitustuottoja yhdellä prosenttiyksiköllä ja helpottamaan tulevien sukupolvien taakkaa 100 miljardilla eurolla? Katse tulisi kiinnittää siihen, miten eläkeyhtiöiden sijoitustoimintaan saadaan lisäjoustoja vastuuvelan tai vakavaraisuusvaateiden laskentaa muokkaamalla.

Alhainen korkotaso nakertaa tulevia eläkkeitä – miten säästämme lapsillemme 100 miljardia?

Blogit 21.4.2021

Korona – uusi naula globalisaation arkkuun?

Globalisaatio on ollut hyvä asia monin tavoin. Ihmisten välisen kanssakäymisen lisääntyminen lisää ymmärrystä, vähentää konflikteja ja rikastuttaa kokemusmaailmaamme. Lisäksi globalisaation tuomat elintasohyödyt ovat olleet merkittäviä ainakin meille suomalaisille. Suomi on pieni avotalous, jolle kansainvälinen kauppa on elintason säilyttämisen kannalta keskeistä. Suomi vie ja tuo, nettohyödyt ovat kansantaloudelle ja kansalaisille ilmeiset.

Korona – uusi naula globalisaation arkkuun?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita