Blogit

Vähähiilinen yhteiskunta syntyy, kun markkinat ohjaavat pääomia muutokseen sitoutuneille yrityksille

Vähähiiliseen talouteen siirtyminen edellyttää valtavaa loikkaa pois fossiilisista polttoaineista. Muutokseen tarvitaan investointeja eli rahaa. Vähähiiliset sijoitukset ovat myös usein hyviä sijoituksia, joihin vastuullisen sijoittajan kannattaa panostaa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä onnistutaan, jos kaikki yhteiskunnalliset toimijat tekevät työtä sen eteen. Yrityksillä on tässä tärkeä rooli. Vähähiiliseen yritystoimintaan siirtymiseen tarvitaan investointeja, joihin puolestaan tarvitaan usein sijoittajia.

Ilmarisen hallitus linjasi vuonna 2019, että tavoittelemme hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoden 2035 loppuun mennessä. Tavoite ja sen toimeenpano ovat keskeinen osa sitä, miten varaudumme ilmastonmuutoksen ja sen torjumisen synnyttämiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Ilmarisella on vastuu eläkevarojen tuottavasta ja turvaavasta sijoittamisesta ja ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen on osa tätä kokonaisuutta.

Vaikuttamistyöllä pyrimme yhdessä muiden sijoittajien kanssa ohjaamaan sijoituskohteitamme kohti Pariisin ilmastosopimuksen asettamia tavoitteita. Tällaisia toiveita kuulemme myös monilta sidosryhmiltämme.

Pyrimme olemaan osa ratkaisua sijoittamalla myös muutoksessa oleviin yrityksiin

Hiilineutraaliustavoitteemme keskiössä on, että tavoittelemme kokonaisvaltaisia päästövähennyksiä. Emme siis keskity laatimaan pelkkiä poissulkulistoja, vaan tarkastelemme yritysten toiminnan hiili-intensiteettiä ja edellytämme muutosta kohti vähähiilisempää toimintamallia.

Hiili-intensiteettiin perustuvassa tarkastelussa huomiomme kiinnittyy yhtiöihin, joiden liikevaihdosta suuri osa on korkean hiili-intensiteetin toimintaa, kuten fossiilisten polttoaineiden valmistusta ja käyttöä. Analysoimme tarkasti tällaisia yhtiöitä ja niiden kehitysnäkymiä sijoitusmahdollisuuksia arvioitaessa.

Jos yhtiö toimii hiili-intensiteetin kehityksen osalta keskimäärin toimialaansa paremmin ja on sitoutunut riittävien ilmastotavoitteiden asettamiseen ja hiilijalanjäljen raportointiin, asetamme sen siirtymälistalle. Siirtymälistan yrityksiin voimme sijoittaa, mutta seuraamme niiden edistymistä. Määräajan päättyessä yrityksen tilanne arvioidaan uudelleen.

Otamme myös aktiivisesti yhteyttä siirtymälistan yrityksiin ja tiedustelemme yrityksen ilmastotoimiin liittyviä seikkoja. Toisaalta, jos yhtiön toimintaan liittyy korkea hiiliriski ja se ei täytä siirtymälistan kriteerejä, emme voi sijoittaa siihen.

Esimerkiksi tällä hetkellä siirtymälistalla sijoitussalkussamme on reilu 50 yhtiötä. Meille keskeistä on ulottaa tarkastelu kaikkien fossiilisten polttoaineiden käyttöön ja mahdollisimman kattavasti koko sijoitussalkkuumme. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen tarkoittaa yritysten osalta investointeja ja tässä sijoittajilla on merkittävä rooli. Näkemyksemme mukaan näin tuetaan todellista siirtymää kohti vähähiilistä taloutta olemalla osa ratkaisua pelkän poissulkemisen sijaan.

Vain muutos on pysyvää

Kaikkien eläkevaroja koskevien sijoituspäätösten on perustuttava oikeaan tietoon. Tieto perustuu hyvään analytiikkaan ja analytiikka dataan. Siksi kehitämme jatkuvasti työkalujamme ja teemme yhteistyötä sijoitusdataa tarjoavien yritysten kanssa.

Tavoitteemme on, että pystyisimme saamaan jatkuvasti parempaa dataa kaikista sijoituskohteistamme, ei esimerkiksi vain pörsseihin listatuista yhtiöistä ja kiinteistöistä. Tarkentuva data antaa meille mahdollisuuksia porautua yhä syvemmälle siihen, millaisia vaikutuksia sijoituksillamme on esimerkiksi suhteessa ilmastonmuutokseen.

Ilmastoriskien ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen sijoituspäätöksissä kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi vuonna 2020 ensimmäisenä askeleena kohti hiilineutraalia salkkua siirryimme aiemmasta, pelkkään kivihiileen keskittyneestä sijoituskohteiden poissulkemisen raja-arvosta tarkastelemaan fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä riskejä kokonaisuutena. Tarkastelemme nyt yritysten hiiliriskiä eli sitä, miten riippuvaisia yritysten liiketoiminta on fossiilisten polttoaineiden valmistuksesta ja käytöstä.

Uskomme että vuonna 2021 otamme taas uusia askeleita, sillä nopeasti lisääntyvä data ja analyyttisten menetelmien kehittyminen mahdollistavat uusia tarkastelutapoja.

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 19.9.2023

Yrittäjä, tarkistathan saamasi työtuloehdotuksen

Oletko saanut meiltä tekstiviestiä tai postia työtuloosi liittyen lähiaikoina? Jos olet, niin reagoithan mahdollisimman pian. Viestissä kehotetaan tarkistamaan verkkopalvelustamme, onko käytettävissämme olevilla tiedoilla laskettu työtuloehdotuksesi oikealla tasolla. Voit hyväksyä yritystoimintaasi parhaiten kuvaavan työtulovaihtoehdon tai antaa lisätietoja oikeamman työtulon määrittämistä varten. Saamme tietoja julkisista rekistereistä, mutta yrittäjänä sinulla on parhaat tiedot yritystoiminnastasi.

Yrittäjä, tarkistathan saamasi työtuloehdotuksen

Blogit 12.9.2023

Vaikuta ilman sanoja – Miten tulla sanattoman viestinnän mestariksi?

Tiesitkö, että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa palaverien ilmapiiriin sanattomasti jo ihan muutamassa sekunnissa? Voit siis vaikuttaa tilanteiden ja keskustelujen kehittymiseen sanomatta sanaakaan ja vahvistaa sanojasi kehonkielellä. Jokainen voi myös oppia lukemaan sanatonta viestintää, ja näin vuorovaikutustilanteissa on käytössä enemmän informaatiota. Toivon, että tämän blogin innoittamana sinusta tulee työpaikkasi ilmapiiriin myönteisesti vaikuttava taikuri!

Vaikuta ilman sanoja – Miten tulla sanattoman viestinnän mestariksi?

Blogit 7.9.2023

Salaisuus säilyy, vain piiri laajenee

Havainto esihenkilöajoiltani: Arjessa työkykyjohtaminen näyttäytyi usein muusta johtamisesta erillisenä, pitkälti HR:n asiana. Näin siitä huolimatta, että esihenkilöt tukevat työkykyä työpaikan arjessa monin tavoin. Entä jos työkykytietoa olisikin kaikkien helposti saatavilla?

Salaisuus säilyy, vain piiri laajenee
Lisää ajankohtaisia artikkeleita