Blogit

Vähähiilinen yhteiskunta syntyy, kun markkinat ohjaavat pääomia muutokseen sitoutuneille yrityksille

Vähähiiliseen talouteen siirtyminen edellyttää valtavaa loikkaa pois fossiilisista polttoaineista. Muutokseen tarvitaan investointeja eli rahaa. Vähähiiliset sijoitukset ovat myös usein hyviä sijoituksia, joihin vastuullisen sijoittajan kannattaa panostaa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä onnistutaan, jos kaikki yhteiskunnalliset toimijat tekevät työtä sen eteen. Yrityksillä on tässä tärkeä rooli. Vähähiiliseen yritystoimintaan siirtymiseen tarvitaan investointeja, joihin puolestaan tarvitaan usein sijoittajia.

Ilmarisen hallitus linjasi vuonna 2019, että tavoittelemme hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoden 2035 loppuun mennessä. Tavoite ja sen toimeenpano ovat keskeinen osa sitä, miten varaudumme ilmastonmuutoksen ja sen torjumisen synnyttämiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Ilmarisella on vastuu eläkevarojen tuottavasta ja turvaavasta sijoittamisesta ja ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen on osa tätä kokonaisuutta.

Vaikuttamistyöllä pyrimme yhdessä muiden sijoittajien kanssa ohjaamaan sijoituskohteitamme kohti Pariisin ilmastosopimuksen asettamia tavoitteita. Tällaisia toiveita kuulemme myös monilta sidosryhmiltämme.

Pyrimme olemaan osa ratkaisua sijoittamalla myös muutoksessa oleviin yrityksiin

Hiilineutraaliustavoitteemme keskiössä on, että tavoittelemme kokonaisvaltaisia päästövähennyksiä. Emme siis keskity laatimaan pelkkiä poissulkulistoja, vaan tarkastelemme yritysten toiminnan hiili-intensiteettiä ja edellytämme muutosta kohti vähähiilisempää toimintamallia.

Hiili-intensiteettiin perustuvassa tarkastelussa huomiomme kiinnittyy yhtiöihin, joiden liikevaihdosta suuri osa on korkean hiili-intensiteetin toimintaa, kuten fossiilisten polttoaineiden valmistusta ja käyttöä. Analysoimme tarkasti tällaisia yhtiöitä ja niiden kehitysnäkymiä sijoitusmahdollisuuksia arvioitaessa.

Jos yhtiö toimii hiili-intensiteetin kehityksen osalta keskimäärin toimialaansa paremmin ja on sitoutunut riittävien ilmastotavoitteiden asettamiseen ja hiilijalanjäljen raportointiin, asetamme sen siirtymälistalle. Siirtymälistan yrityksiin voimme sijoittaa, mutta seuraamme niiden edistymistä. Määräajan päättyessä yrityksen tilanne arvioidaan uudelleen.

Otamme myös aktiivisesti yhteyttä siirtymälistan yrityksiin ja tiedustelemme yrityksen ilmastotoimiin liittyviä seikkoja. Toisaalta, jos yhtiön toimintaan liittyy korkea hiiliriski ja se ei täytä siirtymälistan kriteerejä, emme voi sijoittaa siihen.

Esimerkiksi tällä hetkellä siirtymälistalla sijoitussalkussamme on reilu 50 yhtiötä. Meille keskeistä on ulottaa tarkastelu kaikkien fossiilisten polttoaineiden käyttöön ja mahdollisimman kattavasti koko sijoitussalkkuumme. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen tarkoittaa yritysten osalta investointeja ja tässä sijoittajilla on merkittävä rooli. Näkemyksemme mukaan näin tuetaan todellista siirtymää kohti vähähiilistä taloutta olemalla osa ratkaisua pelkän poissulkemisen sijaan.

Vain muutos on pysyvää

Kaikkien eläkevaroja koskevien sijoituspäätösten on perustuttava oikeaan tietoon. Tieto perustuu hyvään analytiikkaan ja analytiikka dataan. Siksi kehitämme jatkuvasti työkalujamme ja teemme yhteistyötä sijoitusdataa tarjoavien yritysten kanssa.

Tavoitteemme on, että pystyisimme saamaan jatkuvasti parempaa dataa kaikista sijoituskohteistamme, ei esimerkiksi vain pörsseihin listatuista yhtiöistä ja kiinteistöistä. Tarkentuva data antaa meille mahdollisuuksia porautua yhä syvemmälle siihen, millaisia vaikutuksia sijoituksillamme on esimerkiksi suhteessa ilmastonmuutokseen.

Ilmastoriskien ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen sijoituspäätöksissä kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi vuonna 2020 ensimmäisenä askeleena kohti hiilineutraalia salkkua siirryimme aiemmasta, pelkkään kivihiileen keskittyneestä sijoituskohteiden poissulkemisen raja-arvosta tarkastelemaan fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä riskejä kokonaisuutena. Tarkastelemme nyt yritysten hiiliriskiä eli sitä, miten riippuvaisia yritysten liiketoiminta on fossiilisten polttoaineiden valmistuksesta ja käytöstä.

Uskomme että vuonna 2021 otamme taas uusia askeleita, sillä nopeasti lisääntyvä data ja analyyttisten menetelmien kehittyminen mahdollistavat uusia tarkastelutapoja.

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 30.9.2021

Lisää vakautta eläkejärjestelmän rahoitukseen

Tilastokeskuksen 30.9. julkaiseman väestöennusteen mukaan syntyvyys ei ole Suomessa ikärakenteen kannalta riittävällä tasolla. Vaikka syntyvyys on aivan viime aikoina noussut hieman alimmalta tasoltaan, on ennakoitu kehitys pidemmällä aikavälillä huolestuttavaa. Suomen väestö vanhenee ja työikäisten määrä laskee. Tämä johtaa myös kysymykseen eläkkeiden rahoituksen kestävyydestä tulevaisuudessa.

Lisää vakautta eläkejärjestelmän rahoitukseen

Blogit 28.9.2021

Rakkauskirje poissaoleville työtovereille

Pandemia-aika on ollut minulle haasteellinen. Minä, ihmisrakas ja työkavereiden läsnäolosta voimaasaavaa toimistotyöntekijä, olen naputtanut konettani pääosin etätyön yksinäisyydessä. Kohtaamiset ovat tapahtuneet etänä, ja se ei todellakaan ole sama asia. Minulla on ikävä teitä, rakkaat työkaverini.

Rakkauskirje poissaoleville työtovereille
Lisää ajankohtaisia artikkeleita