Blogit

On pirullista tehdä itsestään numero

Päihdeongelma vaarantaa terveyden ja voi viedä työkyvyn. Se myös vaikuttaa koko työyhteisön hyvinvointiin ja tulee kalliiksi. Miksi alkoholi ja toisaalta myös absolutismi ovat edelleen hankalia asioita suomalaisille?

Ilmarisella oli taannoin mielenkiintoinen tilaisuus nimeltään Työkyky pelissä – ota päihteet puheeksi. Sain tilaisuuden jälkeen keskustelukumppaniksi A-klinikka oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Simojoen, joka totesi, että kansan jakaantuminen näkyy myös päihteiden käytössä.

Absolutisteja on arviolta noin 15 prosenttia, siis sellaisia, jotka eivät juo ollenkaan ja määrä on kasvanut viime vuosina. Tässä ryhmässä on paljon niitä, jotka panostavat kokonaishyvinvointiinsa. Mutta tämä porukka on hiljainen.

Suomalaisten vaikea suhde alkoholiin

Suhteemme alkoholiin on kaksijakoinen: alkoholiongelmat ovat häpeällisiä ja peiteltäviä, vaikka monet niistä kärsivät. Toisaalta on edelleen itsestään selvää, että asioita juhlistetaan alkoholilla ja moneen tilaisuuteen ja tilaankin alkoholi kuuluu kiinteästi. Päättäjäiset, lopetukset ja lätkän maailmanmestaruuden juhlistaminen ovat usein kosteita tilaisuuksia.

Paitsi alkoholiongelmat, myös absolutismi on peiteltävä asia, sillä jonkun juomattomuutta pidetään kokemukseni mukaan edelleen erikoisena. Alkoholista kieltäytyvät kokevat, että joutuvat selitysvelvollisiksi, jos eivät ota tarjottua olutta, kuoharilasia tai viiniä. Autolla liikkeellä oleminen mielletään ainoaksi hyväksyttäväksi syyksi olla ottamatta, muuten on yksinkertaisesti outo. Tilanteet luovat ryhmäpaineen ja monet kokevat joutuvansa silmätikuksi, jos eivät juo.

Kaarlo Simojoki totesikin, että niin kauan kuin alkoholiton vaihtoehto tarjoilussa ei ole automaattisesti esillä ilman erillistä pyytämistä ja numeron tekemistä, saattaa monet, jotka eivät haluaisi ottaa lasillista, sen kuitenkin ottaa. On vaikeaa, vaivaannuttavaa ja jopa pirullista joutua pyytämään alkoholitonta vaihtoehtoa, tehdä itsestään numeron ja joutua selittelemään valintaansa.

Anna vapaus valita

Puhuimme Simojoen kanssa samasta asiasta syömisten suhteen. Kukaan ei rakasta sitä, että joutuu pyytämään vegaanivaihtoehtoa tai kyselemään tarjoilujen sisällöistä. Sekä näiden, että alkoholittomien vaihtoehtojen tulisi olla aina esillä ilman erillistä pyytämistä tai kysymistä.

Päihteiden aiheuttamat sairaudet, sairauslomat ja työkyvyttömyys tulevat kalliiksi. THL:n mukaan Suomessa alkoholin aiheuttamat kokonaiskustannukset yhteiskunnalle ovat yli miljardi euroa vuodessa. Työpaikoilla päihteet näkyvät poissaoloina ja kustannuksina, haastavat työssä suoriutumista ja vaikuttavat koko työyhteisöön.

Mielestäni olisi korkea aika, että alkoholiton juoma olisi joka tilaisuudessa etukäteen mietittynä vaihtoehtona. Ettei tarvitsisi tehdä asiasta numeroa.

Katja Atsar 
johtava valmentaja, Ilmarinen
@kmatsar
Kirjoittaja tekee työtä johtamisen parissa, innostuu helposti ja löytää keinot esteiden ylitykseen.

Lue lisää:

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 3.5.2021

Exit koronasta -suunnitelma työpaikoille – oikeastiko?

Viime viikkojen päivän ilahduttavin hetki on ollut noin kello 11.35, jolloin THL on julkistanut uudet koronaluvut. Ne ovat olleet laskusuunnassa ja yrityksissä on ruvettu entistä rohkeammin keskustelemaan etätyöläisten toimistoille paluusta.

Exit koronasta -suunnitelma työpaikoille – oikeastiko?

Blogit 28.4.2021

Alhainen korkotaso nakertaa tulevia eläkkeitä – miten säästämme lapsillemme 100 miljardia?

Suomalaisten eläkevaroja rahastoidaan, mutta samalla alhainen korkotaso syö odotettuja sijoitusten tuottoja. Onnistummeko nostamaan odotettuja sijoitustuottoja yhdellä prosenttiyksiköllä ja helpottamaan tulevien sukupolvien taakkaa 100 miljardilla eurolla? Katse tulisi kiinnittää siihen, miten eläkeyhtiöiden sijoitustoimintaan saadaan lisäjoustoja vastuuvelan tai vakavaraisuusvaateiden laskentaa muokkaamalla.

Alhainen korkotaso nakertaa tulevia eläkkeitä – miten säästämme lapsillemme 100 miljardia?

Blogit 21.4.2021

Korona – uusi naula globalisaation arkkuun?

Globalisaatio on ollut hyvä asia monin tavoin. Ihmisten välisen kanssakäymisen lisääntyminen lisää ymmärrystä, vähentää konflikteja ja rikastuttaa kokemusmaailmaamme. Lisäksi globalisaation tuomat elintasohyödyt ovat olleet merkittäviä ainakin meille suomalaisille. Suomi on pieni avotalous, jolle kansainvälinen kauppa on elintason säilyttämisen kannalta keskeistä. Suomi vie ja tuo, nettohyödyt ovat kansantaloudelle ja kansalaisille ilmeiset.

Korona – uusi naula globalisaation arkkuun?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita