Blogit

Kolme kirjainta - Miten Y, E ja L vaikuttavat?

Moni yrittäjä on tarvinnut viime vuosina sosiaalietuuksia, joiden määrään YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa. YEL-maksulla saatua monipuolista vastinetta ei silti aina tunneta. Haluammekin tavoittaa yrittäjät ja jakaa tärkeää tietoa YEL-vakuutuksen vaikutuksista.

Käynnistimme 24.1. Eläketurvakeskuksen ja työeläkeyhtiöiden yhteisen viestintäkampanjan yrittäjille. Haluamme tavoittaa yrittäjät laajasti tärkeällä tiedolla YEL-vakuutuksen vaikutuksesta yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvaan. Yrittäjät jakavat kevään aikana kampanjassa omia kokemuksiaan eri medioissa vakuutuksen heille antamasta turvasta. Voit lukea lisää YEL-vaikuttaa kampanjasivulla (tyoelake.fi) ja osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #YELvaikuttaa.

Yrittäjyyden monipuolisuus on huikean laajaa

Yrittäjiä on kaikkialla, missä käynnistetään ja kehitetään yritystoimintaa ja etsitään ratkaisuja nykyajan ongelmiin. Myös yrittäjyyden kirjo on laaja. Osa toimii yksinyrittäjänä, toiset sarjayrittäjinä ja osa yrittää sivutoimisesti. Uutta liiketoimintaa ja yrittäjyyttä näkyy digitaalisilla alustoilla. Toiset yrittäjistä ovat kasvuhakuisia, kun toiset taas laittavat yritystoimintaansa jo tauolle. Osalla on kova palo osaamaansa asiaan ja yrittäjyyteen. Toiset kokevat oikeaksi valinnaksi siirtyä yrittäjäksi jatkaakseen perheyritystä. Joissain ammateissa työ tehdään jo valtaosin yrittäjinä.

Haluamme poistaa yrittäjiltä hallinnollista taakkaa ja vapauttaa hänen aikaansa itse yrittämiseen. Yrittäjä tarvitsee kuitenkin myös itse jonkinlaisen käsityksen velvollisuudestaan eläke- ja sosiaaliturvan järjestämisessä ja oman turvansa tasosta. Vaihtelevat tilanteet edellyttävät yrittäjiltä kykyä sietää epävarmuutta ja hallita riskejä. Pitämällä YEL-työtulon ajan tasalla yrittäjä voi varmistaa toimeentulonsa jatkuvuuden ja loiventaa epäsäännöllisten tulojen riskiä.

Yrittäjät ansaitsevat yhtä hyvän eläketurvan kuin palkansaajat

Yrittäjällä on oikeus samaan sosiaaliturvaan kuin palkansaajilla heti uransa alkumetreiltä, mutta toisin kuin työntekijä, yrittäjä huolehtii itse sosiaaliturvansa järjestämisestä. Hänen tulee itse hankkia tarvittavat vakuutukset, joilla varaudutaan sairastumiseen, työtapaturmaan, työttömyysturvaan ja eläkkeisiin. Yrittäjän tärkein vakuutus on YEL, koska päivärahat ja eläkkeet määräytyvät yrittäjälle vahvistetun YEL-työtulon perusteella.

YEL-vakuutuksen maksu mielletään helposti pakolliseksi menoeräksi, jolla saatua monipuolista vastinetta ei aina tunneta. YEL-vakuutuksesta maksettavien etuuksien yhteissumma ylittää usein vakuutuksen voimassaolon aikana maksetut vakuutusmaksujen summan - erityisesti silloin, kun riskiturva yrittäjän toimeentulon varmistamiseksi on tarpeen.

Kuten moni, yrittäjäkään ei usein usko itse sairastuvansa tai joutuvansa työttömäksi. Moni yrittäjä on kuitenkin tarvinnut viime vuosina sosiaalietuuksia, joiden määrään YEL-työtulo vaikuttaa. Esimerkiksi sairauspäiväraha määräytyy 12 edeltävän kuukauden työtulon perusteella. YEL antaa myös turvaa yrittäjälle, joka elättää perheensä yrittäjyydellä. Äitiys- ja vanhempainraha perustuvat niin ikään YEL-työtuloon. YEL:in perhe-eläketurva on myös yrittäjien keskuudessa heikosti tunnettu. Lapseneläkettä maksetaan nykyään 20-vuotiaaksi saakka.

Katso lyhyt video YEL-vakuutuksen vaikutuksesta yrittäjän eläketurvaan.

Käännettä ilmassa YEL-työtulojen tasoissa

Olemme havainneet positiivista kehitystä yrittäjäasiakkaidemme työtulojen tasoissa ja näin ollen työtulon vaikutuksesta myös sosiaaliturvassa. Asiakkaamme nostivat viime syksynä työtulojaan enemmän kuin laskivat niitä, tarkasteli muutosta sitten euroissa tai tehtyjen muutosten määrissä. Lisäksi aloittavilla yrittäjillä pienten työtulojen osuus väheni ja heidän mediaanityötulonsa kasvoi viime syksynä.

Teemme päivittäin töitä sen eteen, että asiakkaamme kokevat Ilmarisen ykkösvaltiksi hyvän palvelun. Tärkeä tavoitteemme on myös parantaa yrittäjäasiakkaidemme eläketurvaa.

Lisätietoa:

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 29.11.2023

Lisää osakepainoa sijoitussalkkuihin – mahdollisuus vai riski?

Miten raha riittää tulevaisuudessa eläkkeisiin? Pitääkö maksuja korottaa? Vai jopa leikata nykyisiä eläkkeitä? Me Ilmarisessa haluaisimme turvata tulevien eläkkeiden rahoitusta sijoittamalla yhteisiä eläkevaroja entistä suuremmalla painolla pitkällä tähtäimellä korkeimman tuotto-odotuksen omaisuusluokkaan eli osakkeisiin. Korkeampaa tuottoa haemme, jotta työeläkejärjestelmän tasapaino on entistä paremmin turvattu.

Lisää osakepainoa sijoitussalkkuihin – mahdollisuus vai riski?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita