Blogit

Johtaminen on palvelua mutta ei bulkkia

Onnelliset kanat munivat eniten, kuten Heikki Peltola asian sanoo. Me Ilmarisessa pyysimmekin suomalaisia yritysjohtajia tekemään vuodelle 2018 lupauksia, jotka luovat parempaa työelämää. Jotta töissä olisi vähän mukavampaa.

Oma lupaukseni asiakkaillemme ja henkilöstöllemme lähtee siitä, että johtamiseen pätevät pitkälti samat odotukset kuin asiakkuuksiinkin. Asiakas arvostaa sitä, että palvelut on viritetty hänen tarpeisiinsa. Myös työntekijän into antaa parastaan vahvistuu, kun hän kokee tulleensa kohdelluksi yksilönä.

Johtamisen valtavirta on kuitenkin pitkään perustunut hyvin kapeaan ihmiskäsitykseen – että toisimme työpaikalle vain tietyn ennalta määrätyn panoksen, jonka vaihdamme palkkaan. Vaikka tällaisia ihmisiä on vain pieni osa, liian usein kaikki muutkin päätyvät tähän ajatteluun perustuvan johtamisen kohteeksi. Kuitenkin olemme koko ajan se sama ainutkertainen ihminen arvoinemme, verkostoinemme ja kokemuksinemme. Mukanamme työhön ei saavu vain suoritteita suoltava työrooli, vaan koko arkemme ja elämäntapamme. Siksi edukseen erottuva johtaminen on kaikkea muuta kuin tasapäistävää bulkkipalvelua.

Yrityksissä johtaminen on sekä kollegoiden että myös itsensä johtamista. Kollegoiden johtaminen on palvelua, jonka pyrkimyksenä on esteiden poistaminen. Esimiehen tehtävä on poistaa hidasteita, jotta työntekijät voivat kukoistaa ja vastaavasti alaiset voivat auttaa esimiestään menestymään. Kyllä, johtamista täytyy tehdä myös organisaatiossa ylöspäin. Pidän säännöllisesti ”ajokortti Pekkaan” -puheen, jossa kerron, miten minua voi johtaa tekemään viisaampia päätöksiä. Olen käynyt Vincitin Mikko Kuitusen ja Johanna Pystysen kanssa monta keskustelua johtamisesta. Kiitos tämän johtamisen malleja rajusti ravistelevan kaksikon, olen ymmärtänyt, että esteiden poistamisen osalta velvollisuuteni esimiehenä eivät rajoitu ainoastaan siihen, että kollegoillani on hyvät työvälineet, hyvä koulutus tai oikea määrä työtä.

Jos haluamme toden teolla poistaa menestymisen esteitä, on esimiesten ymmärrettävä työtekijöiden arkea. Joillain työtovereilla päällimmäisenä esteenä voi olla osaamisen kehittäminen, toisella yksinhuoltaja-arjen kiireet ja kolmannella energiaa syövät huonot elintavat. Kollegoiden johtamisessa yrityksen ja esimiehen on päätettävä, mitä esteitä halutaan poistaa. Ilmarisessa olemme päättäneet vähentää elintapoihin liittyviä esteitä: liikuttajamme Elsi Luomi tekee kaikille halukkaille ravinto- ja liikuntasuunnitelmat ja auttaa ihmisiä energisempään elämäntyyliin.

Työntekijöiden on myös johdettava itseään ymmärtämään paremmin henkilökohtaisia esteitä menestymiselle, tuoda ne työantajan tietoon ja tartuttava mahdollisuuksiin, joita esteiden poistamiseen on tarjolla.

Näistä syistä lupaukseni tälle vuodelle on: ”Pää kestää ja kroppa jaksaa niin kollegoilla kuin asiakkaillammekin.” Lupaus liittyy etenkin johtamisajattelun muutokseen. Lupaan, että teemme kaikkemme, jotta asiakasyrityksissämme tunnistetaan palveluidemme avulla helpommin menestymisen esteet ja myös ne riskit, jotka pahimmillaan johtavat työkyvyttömyyksiin. Lupaan myös huomioida kollegojeni elämäntilanteet, auttaa tunnistamaan työtä vaikeuttavat asiat, tarjota mahdollisuuksia tarttua muutokseen ja tukea työtovereitani poistamaan esteitä. Kun pidän sanomani, tulemme lunastamaan Ilmarisessa ja asiakasyrityksissämme myös yhteistä lupaustamme menestyksestä, tuottavuuden ja paremmasta työkyvystä aivan uudella tavalla.

Pekka Puustinen
johtaja, asiakkuudet ja työkyky
Ilmarinen

Me pyysimme suomalaisia yritysjohtajia tekemään lupauksia, jotka vahvistavat hyvää virettä heidän työpaikoillaan. Mikä on sinun lupauksesi? Katso: ilmarinen.fi/lupaus

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 17.2.2021

Työeläke on osa elämää ja Ilmarinen yhteiskuntaa

Työurani Ilmarisessa päättyy helmikuussa 38 vuoden jälkeen. Olen saanut olla mukana hienossa tarinassa. Luon nyt muutaman katseen menneeseen, siihen, miten työeläke on elänyt ajassa ja muuttunut vuosikymmenten mittaan.

Lue artikkeli

Blogit 8.2.2021

Inflaatio – toivotun vieraan epätoivottu paluu

Rahoitusmarkkinoita voidaan ajatella kansainvälisinä cocktail-kutsuina, joihin saapuu toivottuja ja usein myös pelättyjä vieraita. Rahoitusmarkkinat ovat kuin kaljakellunta Vantaanjoella: kukaan ei suoranaisesti ole isäntä, mutta tapahtuma kerää suuren osallistujamäärän.

Lue artikkeli

Blogit 2.2.2021

Korona ravisteli HR-käytäntöjä – Muutos on mahdollisuus

Korona-ajan epävarmuus on luonut akuutin ja suuren kysynnän yhteiskunnalliselle viestinnälle ja ohjeistukselle, ja myös työnantajien viestintä- ja muutosaktiivisuudelle on ollut korostunut tarve. Korona on vauhdittanut henkilöstöjohtamisen käytäntöjen muotoilemista.

Lue artikkeli
Lisää ajankohtaisia artikkeleita